Forside

Pædagogisk Sikkerhed®

Hos S.T.O.P. tænker vi anderledes i forhold til voldsforebyggelse og konflikthåndtering.

Vi er eksperter i at forebygge og håndtere svære situationer med udadreagerende adfærd, der involverer personale på danske institutioner.

Vi leverer tryghedsskabende personale og planlægger forløb, hvor personalet kvalificeres til at håndterer svær og til tider voldsom adfærd.

Kontakt os venligst for yderligere information og evt. en online præsentation af konceptet. Kontakt os – Klik her

stopvignet
Konceptet Pædagogisk Sikkerhed®, er forankret i vores mangeårige praksis erfaring på Social- og handicapområdet, behandlingspsykiatrien og på ældreområdet.

S·T·O·P tilbyder :

null

Tryghedsskabende personale

Et typisk scenarie: En borger udviser pludselig en adfærd som gør personalegruppen utrygge, eller der har været en lang periode med en adfærd som begynder at presse personalet mentalt.

Her indleder vi et forløb hvor medarbejdere fra S.T.O.P. indgår i det daglige arbejde og har fokus på at skabe tryghed, samt pædagogisk støtte.

Personalet kvalificeres løbende til at håndtere den udfordrende adfærd, samtidig med at man kan afprøve nye metoder i tryghed.

Et forløb er ofte på 3 måneder, hvor der efter 14 dage afholdes et opstartsmøde som danner grundlaget for indsatsen.

Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre nærmere eller Klik her – for at skrive til os.

null

Robuste vikarer

Almindelig vikarservice til psykiatri, socialpsykiatri, handicap og ældreområdet.

Profilen på en typisk vikar fra S.T.O.P. indeholder følgende:

 • Rummelig.
 • Fysisk og mentalt robust.
 • Ordentlig.
 • Faglig.
 • Hjælpsom.
 • Sikkerhedstænkende.
 • Empatisk.
 • Indlevende.
 • Struktureret.

I vil opleve en hurtig tilpasning til den daglige rutine og til behovet i hver enkelt vagt.

Kontakt os på tlf. 7199 3775 – for at bestille en vikar eller klik her – for at skrive til os.

null

Skærmning

Vi løser akutte skærmningsopgaver af enhver art. Skærmningen udføres med udgangspunkt i en socialpædagogisk tilgang og med fokus på den enkeltes behov, borger som personale.

Vi opleves som et vagtværn med en socialpædagogisk overbygning.

Vi følger naturligvis reglerne for skærmning i servicelovens afsnit VII, kapitel 24.

Klik her – for at læse mere om skærmning af borgere med demens / Huntingtons chorea.

Klik her – for at læse mere om skærmning på handicap- og psykiatri området.

Kontakt os på AKUT tlf.: 7060 5929 eller Klik her – for at skrive en besked.

null

Undervisning og foredrag

Fra vores mangeårige praksiserfaring med konflikter, fysiske som verbale, har vi designet vores undervisning til at indeholde nødvendige kompetencer til at klare alle typer konflikter.

Alle skal kunne passe på sig selv, specielt hvis man er lille af bygning.

Vi bringer ny viden og evidensbaserede teknikker ind i undervisningen.

Det er nænsomme fysiske teknikker med fokus på individ, arbejdsmiljø og organisationen. Klik her – for at Læse mere om vores konflikthåndtering.

Klik her – for kontakt og mere information om bl.a.:

 • Nutidig konflikthåndtering.
 • Rådgivning ved adfærdsudfordringer.
 • Mental Robusthed.

Hvad siger kunderne ?

»På alle niveauer er vi meget tilfreds med samarbejdet med både medarbejdere og ledelse i virksomheden S.T.OP. ApS«. 
Klik her – for at læse mere.

Steffen Albertsen – Afdelingsleder Koglen, Region Midt.

»Samarbejdet med S.T.O.P., gør at vi i Center for psykiatri kan løse de fleste opgaver i eget regi, trods konfliktskabende adfærd«. 
Klik her – for at læse mere.

Janne JørgensenCenterleder, Holstebro Kommune.

»Michael Neigaard og hans personales kompetencer udviklede både medarbejderne og ledelsen på specialafdelingen – en dag vi sent vil glemme – den var ikke mindre en fantastisk!«. Klik her – for at læse mere.

Vibeke Rømer Christensen – Souchef Distrikt Nord, Esehuset, Esbjerg Kommune.

Ringkøbing Skjern Kommune

»De ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere og bidrage til at den pædagogiske indsats blev kvalificeret«. 
Klik her for at læse mere.

Anette SchubertCenterleder Ringkøbing – Skjern Kommune. 

»Der er tydelig overensstemmelse mellem det de siger de gør, og det de gør, hvilket betyder at S.T.O.P. er en troværdig leverandør af deres ydelse«. Klik her for at læse mere.

Ann Kirketerp Sørensen – Afdelingsleder Blåkærgård, Region Midt.

»Vi medgiver de bedste anbefalinger til STOP og har været glade for samarbejdet, der tillige var kendetegnet ved meget høj faglighed«.
Klik her – for at læse mere.

Rasmus Kaag – Stedfortræder Borgercenter Syd, AArhus Kommune.

Sådan fungerer samarbejdet med S·T·O·P

Tilknytningsaftale

I kan få en tilknytningsaftale med os, hvor vi fungerer som pædagogiske sikkerhedskonsulenter, med mulighed for bl.a. en akut tilkaldefunktion.

Midlertidige løsninger

Vi kan tilpasse vores ydelser til jeres aktuelle behov og udfordringer i en modulbaseret samarbejdsaftale.

Længerevarende løsninger

Vi kan indgå i en fast pædagogisk bemanding, under normeringen, så personalet kan udføre det pædagogiske arbejde i tryghed, og derved kvalificere indsatsen.

Hvem er S·T·O·P ?

S.T.O.P. drives af Michael Neigaard, som har mange års erfaring med pædagogisk arbejde og med sikkerhedsarbejde. Michael er specialist i Pædagogisk Sikkerhed® og i at afkode og tolke adfærd hos borgere og patienter på udsatteområdet.

S.T.O.P. samarbejder med Regioner, Kommuner samt private institutioner om bl.a. domsanbragte udviklingshæmmede, misbrugere m.fl., alle med voldsomt problemskabende adfærd.

S.T.O.P. beskæftiger ca. 35 medarbejdere og er ISO 9001-certificeret.

Michael_NeigaardMichael Neigaard – Specialist i Pædagogisk Sikkerhed og i at afkode og tolk adfærd hos udsatte borgere og patienter med voldsom problemskabende adfærd.

Min viden og erfaring har jeg opnået igennem mange års arbejde i feltet og igennem efter- og videreuddannelser som bl.a. Mental Robustheds træner ved Center for Mental Robusthed og Livvagt ved G4S-Phoenix i Hereford, Storbritannien.

972 Shares
Share671
Share300
Tweet
+11