Forside

Pædagogisk Sikkerhed®

Hos S.T.O.P. tænker vi anderledes i forhold til voldforebyggelse.

Vi er eksperter i at forebygge og håndtere svære situationer med udadreagerende adfærd, der involverer personale på danske institutioner.

Vi leverer tryghedsskabende personale og planlægger forløb, hvor personalet kvalificeres til at håndterer svær og til tider voldsom adfærd.

Kontakt os venligst for yderligere information og evt. en online præsentation af konceptet. Kontakt os – Klik her

Konceptet Pædagogisk Sikkerhed®, er forankret i vores mangeårige praksis erfaring på Social- og handicapområdet, behandlingspsykiatrien og på ældreområdet.

stopvignet

S·T·O·P tilbyder :

null

Tryghedsskabende personale

Et forløb hvor personalet kvalificeres til at håndtere den udfordrende adfærd. Et forløb er ofte på 3 til 6 måneder.

Vores personale skaber tryghed i dagligdagen og indgår evt. i normeringen og i de daglige gøremål, på lige fod med det faglige personale.

 

 

 

 

 


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Robuste vikarer

Almindelig vikarservice til psykiatri, handicap og ældreområdet. Her indgår vores tryghedskabende personale også, hvilket vi kalder robuste vikarer.

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Skærmning

Vi løser skærmningsopgaver af enhver art – også akut. Vi udfører skærmning med udgangspunkt i en socialpædagogisk tilgang og med fokus på den enkeltes behov.

Vi følger naturligvis reglerne for skærmning i servicelovens afsnit VII, kapitel 24.

Klik her – for at læse mere om skærmning af borgere med demens / Huntingtons chorea.

Klik her – for at læse mere om skærmning på handicap- og psykiatri området.


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Undervisning og foredrag

Voldsforebyggelse og håndtering af de voldsomme konflikter – dét er vores kernekompetence. Indeholder bl.a  fysisk konflikthåndtering, specielt for de knapt så store.

Vi bringer ny viden og evidensbaserede tekniker ind i undervisningen. Det er nænsomme fysiske teknikker, fokus på individet, miljø og organisation.

Socialpædagogiske tilgange ved personfarlig adfærd og forebyggelse af vold.

Der er fokus på læring, hvorfor vi bl.a. benytter interaktiv undervisning som suplement.


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

Hvad siger kunderne ?

Koglen - Specialområde Kriminalitetstruede og dømte børn og unge

»På alle niveauer er vi meget tilfreds med samarbejdet med både medarbejdere og ledelse i virksomheden S.T.OP. ApS«.

Steffen Albertsen – Afdelingsleder Koglen, Region Midt.

Klik her  for at læse mere..

»Samarbejdet med S.T.O.P., gør at vi i Center for psykiatri kan løse de fleste opgaver i eget regi, trods konfliktskabende adfærd«.

Janne JørgensenCenterleder, Holstebro Kommune.

Klik her for at læse mere..

Viborg Private Realskole

»Vi har været særdeles tilfredse med håndteringen af sagen samt den høje grad af velvillighed og sparring fra Michaels side«.

 

Lisbeth Rose-HansenSkoleleder, Viborg Private Realskole.

Klik her for at læse mere..

Ringkøbing Skjern Kommune

»De ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere og bidrage til at den pædagogiske indsats blev kvalificeret«.

Anette SchubertCnterleder Ringkøbing – Skjern Kommune. 

Klik her for at læse mere..

Blåkærgård

»Der er tydelig overensstemmelse mellem det de siger de gør, og det de gør, hvilket betyder at S.T.O.P. er en troværdig leverandør af deres ydelse«.

Ann Kirketerp Sørensen – Afdelingsleder Blåkærgård, Region Midt.

Klik her for at læse mere..

Sådan fungerer samarbejdet med S·T·O·P

Tilknytningsaftale

I kan få en tilknytningsaftale med os, hvor vi fungerer som pædagogiske sikkerhedskonsulenter, med mulighed for bl.a. en akut tilkaldefunktion.

Midlertidige løsninger

Vi kan tilpasse vores ydelser til jeres aktuelle behov og udfordringer i en modulbaseret samarbejdsaftale.

Længerevarende løsninger

Vi kan indgå i en fast pædagogisk bemanding, under normeringen, så personalet kan udføre det pædagogiske arbejde i tryghed, og derved kvalificere indsatsen.

Hvem er S·T·O·P ?

S.T.O.P. drives af Michael Neigaard, som har mange års erfaring med pædagogisk arbejde og med sikkerhedsarbejde. Michael er specialist i Pædagogisk Sikkerhed® og i at afkode og tolke adfærd hos borgere og patienter på udsatteområdet.

S.T.O.P. samarbejder med Regioner, Kommuner samt private institutioner om bl.a. domsanbragte udviklingshæmmede, misbrugere m.fl., alle med voldsomt problemskabende adfærd.

S.T.O.P. beskæftiger ca. 35 medarbejdere og er ISO 9001-certificeret.

Michael_NeigaardMichael Neigaard – Specialist i Pædagogisk Sikkerhed og i at afkode og tolk adfærd hos udsatte borgere og patienter med voldsom problemskabende adfærd.

Min viden og erfaring har jeg opnået igennem mange års arbejde i feltet og igennem efter- og videreuddannelser som bl.a. Mental Robustheds træner ved Center for Mental Robusthed og Livvagt ved G4S-Phoenix i Hereford, Storbritannien.

951 Shares
Share651
Share300
Tweet
+1