Forside

Pædagogisk Sikkerhed®

Hos S.T.O.P. er vi eksperter i at forebygge og håndtere svære situationer med udadreagerende adfærd, der involverer personale på danske institutioner, som arbejder med borgere med en mental svækkelse(demens), et handicap eller en psykisk lidelse.

Vi leverer tryghedsskabende personale og planlægger forløb, hvor personalet kvalificeres til at håndterer svære og til tider voldsomme episoder.

Konceptet Pædagogisk Sikkerhed®, er forankret i vores mangeårige praksis erfaring på Social- og handicapområdet, behandlingspsykiatrien og på ældreområdet.

stopvignet

S·T·O·P tilbyder :

null

Tryghedsskabende personale

Et forløb hvor personalet kvalificeres til at håndtere den udfordrende adfærd. Et forløb er ofte på 3 til 6 måneder.

Vores personale skaber tryghed i dagligdagen og indgår evt. i normeringen og i de daglige gøremål, på lige fod med det faglige personale.

 

 

 


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Robuste vikarer

Almindelig vikarservice til psykiatri, handicap og ældreområdet. Her indgår vores tryghedskabende personale også, hvilket vi kalder robuste vikarer.

 

 

 

 

 


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Skærmning

Vi løser skærmningsopgaver af enhver art – også akut. Vi udfører skærmning med udgangspunkt i en socialpædagogisk tilgang og med fokus på den enkeltes behov.

Vi følger naturligvis reglerne for skærmning i servicelovens afsnit VII, kapitel 24.

Klik her – for at læse mere om skærmning af borgere med demens / Huntingtons chorea.

Klik her – for at læse mere om skærmning på handicap- og psykiatri området.


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

null

Undervisning og foredrag

Håndtering af de voldsomme konflikter – dét er vores kernekompetence. Indeholder fysisk konflikthåndtering, specielt for de knapt så store.

Nænsomme fysiske teknikker og fokus på individet.

Pædagogiske tilgange ved personfarlig adfærd og forebyggelse af vold.

Der er fokus på læring, hvorfor vi  bl.a. benytter interaktiv undervisning.


Kontakt os på tlf. 71 99 37 75 for at høre mere.

Hvad siger kunderne ?

S.T.O.P. hos Koglen – en sikret institution

»S.T.O.P har løst opgaven på tilfredsstillende vis og har fleksibelt mødt ind med kort varsling«

»S.T.O.P’s udsendte medarbejdere har mødt Koglens medarbejdergruppe og de anbragte unge meget professionelt«

»på alle niveauer er vi meget tilfreds med samarbejdet med både medarbejdere og ledelse i virksomheden S.T.OP. ApS«

Steffen Albertsen – Afdelingsleder Koglen, Region Midt

Læs mere her

S.T.O.P. hos Holstebro Kommune, Center for psykiatri

»vi har ikke langtidssygemeldinger grundet et utrygt arbejdsmiljø«

»samarbejdet med S.T.O.P., gør at vi i Center for psykiatri kan løse de fleste opgaver i eget regi, trods konfliktskabende adfærd«

»undervisning af eget personale i selvforsvar og konflikthåndtering, giver vores personale mere tryghed i det daglige arbejde«

Janne JørgensenCenterleder, Holstebro Kommune

Læs mere her

S.T.O.P. undervisning – generelle udtalelser

»det har i civil og pædagogisk sammenhæng klædt os bedre på, til at håndtere og afværge voldelige situationer som pludselig kan opstå«

»det var et super godt og spændende kursus, og fantastiske undervisere«

»fysisk konflikthåndtering, hvor ‘vi små’ også kan være med« 

»praksisnær undervisning, endelig et kursus for os på gulvet«

»der var så meget jeg ikke vidste om fysisk og mental konflikthåndtering, trods mange kurser i konflikthåndtering«

S.T.O.P. hos Viborg Private Realskole

»vi har været særdeles tilfredse med håndteringen af sagen samt den høje grad af velvillighed og sparring fra Michaels side«

»vi kan uden tvivl anbefale S.T.O.P. til andre organisationer, der har brug for særlig bistand«

Lisbeth Rose-HansenSkoleleder, Viborg Private Realskole

Læs mere her

S.T.O.P. hos Ringkøbing – Skjern Kommune

»samarbejdet med S.T.O.P. var præget af seriøsitet«

»de ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere og bidrage til at den pædagogiske indsats blev kvalificeret«

»da S.T.O.P. havde været hos os i ca. 14 dage var medarbejderne trygge ved at udføre deres opgaver igen. Det var fantastisk at mærke lettelsen«

Anette SchubertTidligere centerleder Ringkøbing – Skjern Kommune, nu centerleder Rudersdal Kommune, Handicap

Læs mere her

S.T.O.P. hos Blåkærgård – Region Midt

»Jeg ville gerne undgå at benytte et traditionelt vagtværn – jeg havde brug for en bistand, der udover sikkerhedsarbejdet, også har blik for – og forståelse for – beboernes sårbarheder, følelse af afmagt og angst«

»der har undervejs været tæt dialog og sparring på ledelsesniveau mellem STOP og Blåkærgård«

»der er tydelig overensstemmelse mellem det de siger de gør, og det de gør, hvilket betyder at STOP er en troværdig leverandør af deres ydelse«

Ann Kirketerp Sørensen – Afdelingsleder Blåkærgård, Region Midt

Læs mere her

Sådan fungerer samarbejdet med S·T·O·P

Tilknytningsaftale

I kan få en tilknytningsaftale med os, hvor vi fungerer som pædagogiske sikkerhedskonsulenter, med mulighed for bl.a. en akut tilkaldefunktion.

Midlertidige løsninger

Vi kan tilpasse vores ydelser til jeres aktuelle behov og udfordringer i en modulbaseret samarbejdsaftale.

Længerevarende løsninger

Vi kan indgå i en fast pædagogisk bemanding, under normeringen, så personalet kan udføre det pædagogiske arbejde i tryghed, og derved kvalificere indsatsen.

Hvem er S·T·O·P ?

S.T.O.P. drives af Michael Neigaard, som har mange års erfaring med pædagogisk arbejde og med sikkerhedsarbejde. Michael er specialist i Pædagogisk Sikkerhed® og i at afkode og tolke adfærd hos borgere og patienter på udsatteområdet.

S.T.O.P. samarbejder med Regioner, Kommuner samt private institutioner om bl.a. domsanbragte udviklingshæmmede, misbrugere m.fl., alle med voldsomt problemskabende adfærd.

S.T.O.P. beskæftiger ca. 35 medarbejdere og er ISO 9001-certificeret.

Michael_NeigaardMichael Neigaard – Specialist i Pædagogisk Sikkerhed og i at afkode og tolk adfærd hos udsatte borgere og patienter med voldsom problemskabende adfærd.

Min viden og erfaring har jeg opnået igennem mange års arbejde i feltet og igennem efter- og videreuddannelser som bl.a. Mental Robustheds træner ved Center for Mental Robusthed og Livvagt ved G4S-Phoenix i Hereford, Storbritannien.

945 Shares
Share645
Share300
Tweet
+1