fbpx

De 17 Verdensmål

Hos S.T.O.P. arbejder vi hver dag for at gøre en forskel for borgeres og personalets sundhed og trivsel. Udover dette ønsker vi også at fokusere på det større billede og på, hvordan vores virksomhed sætter et aftryk i verden. Derfor har vi, med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, nedenfor beskrevet vores initiativer.

Dette involverer bl.a. tiltag for at skabe større mental sundhed for borgere med udfordrende adfærd, at sikre kvalitetsuddannelse for special- og socialpædagoger samt kontinuerligt at arbejde for at mindske vores virksomheds CO2-aftryk.

Inden du kigger nærmere på vores tiltag, kan du læse mere om vores virksomhed her.

Mental sundhed og trivsel er vigtig for både personale og borgere

”Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”

Delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed.
Delmål 3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug.

De sidste tyve år har vi set en markant forværring i danskernes mentale helbred. Denne stigning er så markant, at psykiske sygdomme nu udgør Danmarks største folkesygdom.
Derfor arbejder vi hos S.T.O.P. for at forebygge og behandle psykiske sygdomme og lidelser, hver dag. Dette udfoldes bl.a. via vores arbejde med demens, ADHD og autisme, såvel som vores indsatser omkring borgere der kæmper med et misbrug.

Vi har to overordnede ambitioner indenfor dette verdensmål.
For det første er ønsker vi at bidrage til en nedgang i antallet af diagnoser for psykiske sygdomme og lidelser. Et forskningsprojekt der kortlægger tendenser for danskernes mentale diagnoser viser, at en psykisk lidelse eller sygdom sjældent kommer alene. Derfor arbejder vi hos S.T.O.P. aktivt med at skabe bedre forudsætninger og en større tryghedsfølelse for borgere på de danske institutioner, hvilket forhåbentlig vil forhindre at borgerne får flere diagnoser.
For det andet er det vores ambition at sørge for, at personale, som deltager i uddannelse eller kurser hos os, bliver bedre rustet til at passe på egen mental sundhed. Derved kan vi opnå en dualistisk effekt, da et større overskud hos det social- og specialpædagogiske personale kan gøre dem i stand til bedre at håndtere uhensigtsmæssige oplevelser i deres kontakt med borgerne.

Borgerens sundhed er vigtig, og derfor uddanner vi personale til at gøre en forskel

”Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring”

Delmål 4.7: Promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur.

Eskalerende situationer kan ikke undgås fuldkomment på de institutioner, som vi samarbejder med. Dette skyldes den uheldige adfærd som kan forekomme, når man arbejder med borgere, der kan have stærkt udadrettet adfærd. Men tendenserne som ses ude på institutionerne er langt fra hvor de bør være. I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø oplevede 37,3 % af specialpædagoger i 2018 vold på arbejdspladsen.

Derfor er vores ambition, at vi, gennem uddannelse af personale indenfor Afstemt Pædagogik, Pædagogisk Sikkerhed og anerkendende tilgange, kan mindske tilfældene af vold på de special- og socialpædagogiske arbejdspladser. Derved er vores ønske at gøre pædagogernes hverdag så sikker og tryg som muligt. Således gør vi en forskel for borgeres og personalets sundhed ude på de danske institutioner.

Vi gør en grøn forskel, der skal gavne vores planets sundhed

”Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt.

Som virksomhed tager vi ansvar for at nedsætte vores CO2-aftryk. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sætte ind på de områder, hvor vi kan mindske vores aftryk og tage grønne tiltag. Dette involverer køb af genbrugsprodukter; fx elektronik og kontorartikler. Det kan virke som små tiltag, men hvis bare 25% af forbrugere købte brugte mobiltelefoner, så ville det svare til at fjerne 4 millioner biler fra vejene – så hvert et initiativ tæller.

Vores medarbejdere tillægger mange km på de danske veje – hvorfor vi også tænker i el biler. Pt. har vi to biler der kører rent på el.

Det er vores mål, at vi og vores medarbejdere hver dag tænker over at gøre de små ting, som kan hjælpe til en mere grøn verden. Derfor bliver vi også ved med at tage beslutninger på direktionsplan, som kan influere vores aftryk positivt.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen