fbpx

Demens; Bedre hjælp til demensramte i det offentlige rum

  Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, kørte i Maj en kampagne for demens, og det nye demensemblem: ”Bedre hjælp til mennesker med demens i det offentlige rum”.

Det blev markeret gennem en række aktiviteter, foredrag og lancering af det nationale demenssymbol ”Håndsrækning” som kan rekvireres gratis. Emblemet skal både symboliserer, at alle mennesker kan have brug for en håndsrækning og venlighed, men også at mennesker med demens, har behov for tid, tålmodighed og venlighed i den aktuelle situation.

Brugen af emblemet i det offentlige rum, giver adgang til, at de sværeste demensramte borgere, får større plads til at kunne færdes ude og omkring. Både når de færdes sammen pårørende eller støtteperson. Det kan give en større frihed, bevidsthed og forståelse fra det omkringliggende samfund.

Socialrådgiverens gode råd

Når socialrådgiveren har samtalen med den sværest demensramte borger og dennes pårørende/støttekontaktperson, har Folkebevægelsen tre grundlæggende principper, der anbefales i mødet:

Tag kontakt – Smil og vær imødekommende.

Tal tydeligt – Stil ét spørgsmål ad gangen. 

Vær tålmodig – Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej.

Socialrådgiveren kan dermed hurtigt udvise konduite og venlighed, og vejlede borgeren i de muligheder, der er for ham eller hende i den præcise situation når der skal drøftes mere vanskelige sager. Det kan for eksempel være, at borgeren skal flyttes fra et botilbud til et andet, eller der skal ske ændringer i aktivitetstilbuddet.

Selvfølelsen bliver hermed bevaret intakt, på trods af svære odds, og borgeren føler at socialrådgiveren arbejder på hans præmisser. Dette værende på trods af, at det kan være svære beslutninger der bliver truffet. Borgeren vil kunne mærke engagementet og bidrage til en relevant og positiv proces, i det omfang det er muligt. Er socialrådgiveren dette faglige arbejde bevidst, kan denne opnå merværdi i sit arbejde, i kraft af den synergi, der opstår med borgeren og dennes pårørende. 

En højere livskvalitet og mindre ensomhed

Folkebevægelsen peger på, at man skal løfte livskvaliteten for hjemmeboende borgere med demens. Man skal opmuntre til, og sikre dem, deltagelse i aktiviteter. Længst mulig i eget hjem, betyder at flere borgere bliver boende hjemme længere end tidligere, og dermed opstår behovet for flere aktiviteter i dagtimerne. Socialrådgiveren kan i samtalen med borgeren, gøre brug af den værdibaserede tilgang, og principperne fra Afstemt Pædagogik. På denne måde kan der motiveres til højnelse af livskvaliteten ved aktiv deltagelse i dagcentre og aktivitetscentre, således at ensomheden bliver brudt.

I bund og grund handler det om succesoplevelser for den enkelte borger. At borgeren tror på at vedkommende kan overkomme udfordringerne udenfor sin bolig. Det har altid været socialrådgiverens fornemste opgave, at skabe succesoplevelser. Her er nærvær og øjenhøjde nøgleord. De er situationsbestemmende i den værdibaserede samtale. Kan man skabe merværdi i den gode samtale vil det medføre at borgeren ser sig selv som en aktiv medspiller og bidrager til gode løsninger.

Emblemet er indgangsdøren til at hjælpe demensramte borgere i alle situationer, hvor de er udsatte i det offentlige rum. Det være sig på kommunekontoret, sygehuset, og detailbranchen. Det sætter fokus på et tabu og gør os bevidste om noget som ligger mange af os på sinde. For socialrådgiveren giver det en yderligere styrkelse af at være proaktiv og højne bevidstheden omkring sin faglighed

Emblemet kan bestilles her. Til dig selv, eller en du har kær.

 

Klik her – For at komme til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen