fbpx

Demens

*“Jeg er Jens med demens, men jeg er Jens imens”

Demens – Personcentreret omsorg og socialpædagogik

Demens, og den ofte udfordrende uforståelige adfærd der følger med, kan være en svær størrelse at varetage. Særligt i en travl hverdag, hvor opgaverne står i kø, og arbejdspresset er stort.

Hos S.T.O.P. er vi fuldt ud bevidste omkring det faktum at demens er en svær sygdom at håndtere. Det gælder både for pårørende og plejepersonale, men i særdeleshed også for den ramte. Derfor har vi et meget stort fokus på at inddrage det faste personale i alt hvad vi gør, så de erfaringer vi gør os i indsatsen, bliver bragt til vidensdeling blandt personalet, og den ramte borger dermed hurtigst muligt kan få sit faste plejepersonale tilbage igen. Udover en bred kommunikation, arbejder vi også med betydningen af kropssprog omkring den demensramte, samt vigtigheden af lyde. Disse to faktorer er ofte store fokuspunkter i arbejdet med at få skabt ro og tryghed omkring, og hos, den demensramte.

Kitwood og Low Arousal

I vores indsatser på demensområdet, arbejder vi altid med personcentreret omsorg, ud fra Kitwoodblomsten. Her tager vi som det første udgangspunkt i trøst. Når vi starter med trøst, er det fordi at vi oplever at den demensramte ofte, mangler en høj grad af nærvær, tryghed og forståelse for deres situation. Denne mangel kan ofte føre til frustration og mistrivsel ved borgeren, og være med til at forstærke den udadreagerende adfærd.

Herefter tager vi fat i de resterende 4 grundlæggende behov:

♦ Identitet         ♦ Beskæftigelse

♦ Inklusion        ♦ Tilknytning

Kitwoodblomsten, bruger vi sammen med socialpædagogiske metoder og principper fra bl.a. Low Arousal, til at sammensætte et individuelt forløb der passer til den ramte borger.

*Citat af Jens´s søn Thomas, i samtale med Vibeke Drevsen Bach i rollen som mentor for familien. Vibeke er indehaver af energy2work.

Demens og udfordrende adfærd

Få lyd eller undertekster – klik på disse i vinduet hvor videoen kører. Varighed 20s

Teamkoordinator og Faglig leder

Med en indsats fra S.T.O.P. kan vi hjælpe med at give den forståelse, nærvær og stabile hverdag, som den demensramte så hårdt, har brug for, samtidig med at det faste personale kan få et pusterum, og plads til at fokusere på de øvrige borgere.

I vil på indsatsen få tilknyttet en teamkoordinater og ofte en faglig leder, som begge vil deltage i vagter, efter behov. På denne måde sikrer vi nærværende ledelse på indsatsen, og at kommunikationen og sparringen mellem jer og S.T.O.P. foregår løbende og regelmæssigt. Ledelsen får ligeledes også yderligere mulighed for at give konkret sparring på indsatsen, mens supervisionen også får en ekstra lag, når ledelsen ved præcist hvordan dagene forløber sammen med borgeren

S.T.O.P. VIKAR

Demens

Fastansatte vikarer

Fastansatte medarbejdere, med erfaring med demens, arbejder på fuld tid og køre ud på vikaropgaver, så det er trygt og problemfrit for dig, når I skal bruge en vikar.

PÆDAGOGISK SKÆRMNING

Demens ramt borger

Personcentreret omsorg

Demens og udadrettet adfærd, da har vi medarbejdere, som arbejder under tilgangen Pædagogisk Sikkerhed® . En medarbejder som skaber tryghed og giver personcentreret omsorg.

UNDERVISNING

Demens undervisning med Michael Neigaard

Konflikthåndtering

Vi underviser ud fra jeres hverdag med demens tæt på livet, krydret med vores oplevelser og erfaring fra vores hverdag med udfordrende adfærd.

Kontakt

Kontoret har åbent:

Mandag til torsdag 08:00-16:00. 

Fredag 08:00 – 14:00

Telefon 7199 3775

Telefonen er åben for akutte henvendelser, hele døgnet, alle dage, hele året. 

Mail til: mail@s-t-o-p.nu

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen