fbpx

Holbæk Kommune – TryghedsTilkald

TryghedsTilkald

Holbæk Kommune

Holbæk kommunes oplevelse af samarbejdet og kontakten med jer i opstarten under det akutte forløb vi har haft, har været fantastisk. Hurtig ekspedition til at skabe hurtig tryghed for borgerne til de naboer som skabte utryghed.

Muligheden for at benytte TryghedsTilkald – trods det ikke er blevet benyttet, har som det hedder, skabt tryghed for de borgere som fik muligheden.

Vores udfører har også haft glæde af den tryghed det har skabt og værdsætter det fortsat.

Læs mere…

Region Midtjylland – undervisning

Undervisning

Region Midt, Specialområde Autisme

Mange tak for et par gode undervisningsdage.

Tilbagemelding fra medarbejderne;

  • Skønt at kurset tog udgangspunkt i dem og ikke borgeren
  • Øget bevished om egen adfærd/DNA når der opstår konflikter
  • Dygtige underviser der kom med eksempler fra deres praksis
  • Sjovt at prøve lidt teknikker
  • Godt med lidt teori ift. konflikt trekanten og konflikt trappen
  • Sjov lille personlighedstest

Generelt har der været gode tilbagemeldinger på kurset. I var gode til at tilpasse kurset til vores medarbejder. God veksling mellem teori og praksis.

Læs mere…

Helsingør Kommune – tryghedsforløb

Tryghedsforløb

Plejehjemmet Montebello

Jeg har været godt tilfreds med den hjælp du og dit personale har givet os her på Montebello. Jeg synes jeres personale har været professionelle og de er gået ind i opgaven helhjertet. Meget betryggende for mig og mine medarbejdere at vi har kunnet observere på sidelinjen hvordan de har fået skabt en god relation til borgeren.

Mit personale er nu ved at være godt klædt på og har forstået de redskaber som de har observeret og kan begynde at bruge det nu. Dejligt, også for borgeren og de andre beboeres skyld.

Tak for det gode samarbejde.

Jeg vil til enhver tid skabe kontakt til dig, igen hvis vi kommer til at stå i en situation hvor din ekspertise er påkrævet.

Læs mere…

Region Syddanmark – tryghedsforløb

Tryghedsforløb

Vi benyttede os af STOP, da vi fik en opgave med en borger som var udadreagerende og var seksuel krænkende.

Personalet og STOP medarbejderne ydede den pædagogiske indsats for borgeren. STOP medarbejderne fungerede samtidig som en sikkerhed for det pædagogiske personale og i omgivelserne omkring borgeren.

STOP var fleksible i forhold til hurtig opstart på opgaven, længden af opgaven og har fleksibelt mødt ind med kort varsel.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med både medarbejdere og ledelse ved STOP.

Vi giver STOP de bedste anbefalinger og har været glade for samarbejdet, som kendetegner en høj faglighed.

Læs mere…

Randers Kommune – pædagogisk støtte og pædagogisk skærmning

Pædagogisk støtte og skærmning

Specialindsats for voksne med autisme, Botilbuddet Holbergstien

Botilbuddet Holbergstien har i en periode på 6 måneder samarbejdet med S.T.O.P, da vi fik behov for bistand til at styrke medarbejdernes sikkerhed og tryghed i forhold til en vanskelig pædagogisk udfordring. Medarbejderne fra S.T.O.P har ageret som back up til de faste medarbejdere.

Vi har oplevet et positivt samarbejde med S.T.O.P som har været professionelle i deres tilgang til opgaven.

Vi har oplevet stor fleksibilitet i opgaveløsningen og lydhørhed i forhold til løbende justeringer undervejs i forløbet.

Læs mere…

Aarhus Kommune – Pædagogisk Sikkerhed®

Anbefaling vedr. Aarhus Kommune, Borgercenter Syds samarbejde med STOP – Pædagogisk Sikkerhed®

Vi benyttede os at STOPs ydelser ifm. en borger indskrevet i § 108 tilbud med særlig behov for ekstra støtte. Borgeren skulle bo midlertidigt på en anden matrikel, hvor vores faste medarbejder i samarbejde med en medarbejder fra STOP, ydede den pædagogiske indsats for borgeren. STOPs medarbejder fungerede samtidig som en ekstra sikkerhed for det faste personale samt omgivelser omkring borgeren.

STOP var yderst fleksible ift. hurtig opstart på opgaven, længde af opgaven, sparring ift. erfaring fra tidligere opgaver samt hjælp med dækning af arbejdstider både akutte og planlagte.

Vi oplevede et tæt samarbejde om opgaveløsningen med STOP, via møder, telefon og mail.

Vi medgiver de bedste anbefalinger til STOP og har været glade for samarbejdet, der tillige var kendetegnet ved meget høj faglighed.

Læs mere…

Call Now Button
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen