Chat with us, powered by LiveChat

Region Midtjylland

Vi har på Blåkærgård samarbejdet med STOP i 10 måneder. Da jeg i vinteren 2016 fik brug for bistand til at styrke sikkerheden og personalets tryghed på Blåkærgård valgte jeg at kontakte STOP. Jeg ville gerne undgå at benytte et traditionelt vagtværn – jeg havde brug for en bistand, der udover sikkerhedsarbejdet, også har blik for – og forståelse for – beboernes sårbarheder, følelse af afmagt og angst.

Læs mere…Region Midtjylland

Esbjerg Kommune

Ledelsen ved Esehuset havde i slutningen af 2016, fra midt november til midt december, et 4 ugers samarbejdes forløb med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Specialafdelingen ved Esehuset stod i en helt konkret situation der krævede ekstra bemanding på afdelingen døgnet rundt, for at sikre både beboernes og personalets sikkerhed.

Den situation vi stod i var af en sådan karakter, at vi ikke selv havde alle de ressourcer eller kompetencer der skulle til her og nu for at løse opgaven.

Vi havde brug for professionel assistance, vi ønskede at samarbejde med et firma der ligesom Esehuset, arbejder ud fra den pædagogiske tilgang i forhold til forebyggelse af trusler og vold. Og dette professionelle samarbejde fik med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Læs mere…Esbjerg Kommune

Holstebro Kommune

Center for psykiatri i Holstebro kommune benytter S.T.O.P. til at løse forskellige opgaver omkring borgere, hvor der kan forekomme udadreagerende adfærd.

Igennem tiden har vi i samarbejde med S.T.O.P. løst opgaver indenfor misbrug, udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelser m.fl.

I Center for psykiatri har vi bosteder, hvor vi fast benytter personale fra S.T.O.P., som en del af personalegruppen, dog med kernekompetencer indenfor pædagogisk sikkerhed. Personalet fra S.T.O.P. indgår i normeringen og er deltagende i alle opgaverne, på lige fod med det pædagogiske personale.

Denne måde at arbejde på, giver vores personale tryghed til at udføre de pædagogiske opgaver og vi har ikke langtidssygemeldinger grundet et utrygt arbejdsmiljø.

Læs mere…Holstebro Kommune

En reference nær dig

Hvis du ønsker en reference du kan kontakte for at høre mere til vores tilgang, så kontakt os venligst, da vi har flere end der figurere her på siden.

Læs mere…