fbpx

Aarhus Kommune – Pædagogisk Sikkerhed®

Anbefaling vedr. Aarhus Kommune, Borgercenter Syds samarbejde med STOP – Pædagogisk Sikkerhed®

Vi benyttede os at STOPs ydelser ifm. en borger indskrevet i § 108 tilbud med særlig behov for ekstra støtte. Borgeren skulle bo midlertidigt på en anden matrikel, hvor vores faste medarbejder i samarbejde med en medarbejder fra STOP, ydede den pædagogiske indsats for borgeren. STOPs medarbejder fungerede samtidig som en ekstra sikkerhed for det faste personale samt omgivelser omkring borgeren.

STOP var yderst fleksible ift. hurtig opstart på opgaven, længde af opgaven, sparring ift. erfaring fra tidligere opgaver samt hjælp med dækning af arbejdstider både akutte og planlagte.

Vi oplevede et tæt samarbejde om opgaveløsningen med STOP, via møder, telefon og mail.

Vi medgiver de bedste anbefalinger til STOP og har været glade for samarbejdet, der tillige var kendetegnet ved meget høj faglighed.

Læs mere…

Esbjerg Kommune UCE

UDVIKLINGSCENTER  ESBJERG, har brugt S.T.O.P.s medarbejdere, til at støtte egne medarbejdere i en vanskelig pædagogisk udfordring..

I forløbet har vi haft et trygt og udviklende samarbejde med S.T.O.P.s medarbejdere.
De har ageret på en yderst nærværende og rolig måde, som har været præget af en høj etik, faglighed og menneskelighed i tilgangen til den enkelte borger.
Personalet har følt sig yderst tryg, i at S.T.O.P. medarbejderne har været 100% tilstede i opgaven.

Læs mere…

Viborg Private Realskole – rådgivning og skærmning

Rådgivning og skærmning – Viborg Private Realskole

Viborg Private Realskole har i de sidste måneder haft et tæt samarbejde med S.T.O.P.samt Michael Neigaard i forbindelse med en kompliceret sag på skolen, som vi ikke selv var i stand til at håndtere.

Vi har været særdeles tilfredse med håndteringen af sagen samt den høje grad af velvillighed og sparring fra Michaels side.

Vi kan uden tvivl anbefale S.T.O.P. til andre organisationer, der har brug for særlig bistand.

Læs mere…

Ringkøbing–Skjern Kommune

Jeg havde akut behov for at skabe tryghed omkring arbejdet med en voldsomt udadreagerende beboer.Jeg hørte om S.T.O.P. fra en medarbejder, og i løbet af 3 dage var de på plads.

Samarbejdet med S.T.O.P. var præget af seriøsitet, vilje til samarbejde og stor fleksibilitet. Der var fokus på, at medarbejderne skulle kunne udføre deres pædagogiske arbejde i tryghed.

De ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere og bidrage til at den pædagogiske indsats blev kvalificeret.

Da S.T.O.P. havde været hos os i ca. 14 dage var medarbejderne trygge ved at udføre deres opgaver igen. Det var fantastisk at mærke lettelsen. Det var muligt at udføre det pædagogiske arbejde uden at være i fare.

Læs mere…

Region Midtjylland

Vi modtager årligt ca. 60 dømte og Kriminalitetstruede unge fra hele landet. Koglen har plads til 10 unge fordelt på to afdelinger.Du kan læse mere om Koglen på: www.dok.rm.dk

S.T.O.P har i to perioder afhjulpet med ekstra støtte mhp. at hindre nedslidning af de faste medarbejdere på Koglen.

Dels med en ung som kævede rigtig mange ressourcer i form af døgnstøtte, men ligeledes med et sommerhalvår, hvor Koglen var ramt af en del sygdom blandt det faste personale.

S.T.O.P har løst opgaven på tilfredsstillende vis og har fleksibelt mødt ind med kort varsling.

S.T.O.P’s udsendte medarbejdere har mødt Koglens medarbejdergruppe og de anbragte unge meget professionelt. De udsendte medarbejdere har udvist den ro og stabilitet som kræves og har samlet set været en rigtig god ressource. De har løst opgaver omkring sikkerhed, pædagogiske aktivitet, daglige gøremål som madlavning og rengøring samt professionel sparring.

På alle niveauer er vi meget tilfreds med samarbejdet med både medarbejdere og ledelse i virksomheden S.T.OP. ApS

Læs mere…

Region Midtjylland

Vi har på Blåkærgård samarbejdet med STOP i 10 måneder. Da jeg i vinteren 2016 fik brug for bistand til at styrke sikkerheden og personalets tryghed på Blåkærgård valgte jeg at kontakte STOP. Jeg ville gerne undgå at benytte et traditionelt vagtværn – jeg havde brug for en bistand, der udover sikkerhedsarbejdet, også har blik for – og forståelse for – beboernes sårbarheder, følelse af afmagt og angst.

Læs mere…

Esbjerg Kommune

Ledelsen ved Esehuset havde i slutningen af 2016, fra midt november til midt december, et 4 ugers samarbejdes forløb med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Specialafdelingen ved Esehuset stod i en helt konkret situation der krævede ekstra bemanding på afdelingen døgnet rundt, for at sikre både beboernes og personalets sikkerhed.

Den situation vi stod i var af en sådan karakter, at vi ikke selv havde alle de ressourcer eller kompetencer der skulle til her og nu for at løse opgaven.

Vi havde brug for professionel assistance, vi ønskede at samarbejde med et firma der ligesom Esehuset, arbejder ud fra den pædagogiske tilgang i forhold til forebyggelse af trusler og vold. Og dette professionelle samarbejde fik med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Læs mere…

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen