Chat with us, powered by LiveChat

Historien om virksomhedsnavnet S.T.O.P.

STOP logo

STOP navnet har været længe under vejs. Historien bag valget af navnet S.T.O.P. (Sikkerhed Tryghed Omsorg Pædagogik), i dagligt tale bare STOP.

Historien starter i 1998, mange år før tanken om navnet STOP blev tænkt en tidlig morgen…

STOP – den spæde start

Michael Neigaard, stifter af STOP, begyndte at arbejde med sikkerhed i 1998. De næste 7 år, var arbejdet i sikkerhedsbranchen grobunden for tanker omkring konfliktnedtrappende sprog, verbal som nonverbal, samt teknikker til personlig beskyttelse, da alt arbejdet omhandlede sikkerhed for personer i det offentlige rum. Grundlaget for arbejdet var en uddannelse fra Livgarden som sergent, samt et vagt kursus fra AMU centeret i Århus.

Arbejdet med sikkerhed og konflikthåndtering

At arbejde med sikkerhed, konflikthåndtering og personlig beskyttelse i det offentlige rum, var ofte en svær størrelse. Der er mange faktorer at indregne i arbejdet, specielt når mennesker bliver påvirkede af alkohol eller andet, da kommer de konfliktnedtrappende redskaber på sin prøve, og nogle gange er det en umulig opgave. I disse tilfælde er det nødvendigt at anvende magt for at kontrollere situationen, og sikre sikkerheden for de omkringværende personer. Her er det nødvendigt at anvende teknikker som er nænsomme, men som samtidig kan anvendes hvor der er meget lidt plads, da de oftest skal anvendes i store menneske mængder.

Selvforsvar

Disse kendsgerninger bragte mange timers træning med sig, i forskellige selvforsvars systemer og forskellige kampsportsgrene, for at undersøge hvilke muligheder der fandtes. Ligeledes også for at træne egen personlig beskyttelse.

Pædagogisk Sikkerhed®

I 2005, begyndte arbejdet med sikkerhed på socialområdet, i et sommerhus. En ung mand havde været meget voldsom og fysisk udadregerende, hvorfor der var behov for personale omkring den unge mand, som kunne passe på sig selv, og sikre at den unge mand ikke kom til skade. Det almindelige pædagogiske personale havde sagt stop overfor arbejdet med den unge mand, grundet faren ved arbejdet. Dette arbejde var en øjenåbner i forhold til den læring arbejdet med sikkerhed i det offentlige rum havde givet, da den unge mand profiterede og responderede virkelig positivt, når redskaberne blev anvendt. Her fremkom tanken om at koble sikkerhed og pædagogik sammen, da det var nødvendigt at tænke begge ting ind i arbejdet med den unge mand. Der skulle være en udviklingsstøttende indsats, men der var meget svært grundet hans adfærd, hvorfor der skulle være helt klare retningslinjer for sikkerheden. Senere blev Pædagogisk Sikkerhed® et koncept, hvor alle færdigheder blev samlet.

STOP -> S.T.O.P.

Navnet STOP blev tænkt af Michaels hustru, som er uddannet pædagog, en tidlige morgen kl. 04:07. Det kom til hende i hendes drøm og vækkede hende:

STOP – S.T.O.P -> Sikkerhed Tryghed Omsorg Pædagogik -> hun ville ikke vække Michael, så hun sendte en sms(trods det at de lå ved siden af hinanden i sengen).

Da Michael vågnede om morgenen og så beskeden, var han ikke i tvivl, det var genialt, den sad lige i øjet, i forhold til det arbejde vi udførte.

Det var den korte version af historien om STOP.

Call Now Button