Hvorfor S.T.O.P.?

S.T.O.P. (Sikkerhed.Tryghed.Omsorg.Pædagogik) er en privat virksomhed, der siden 2005 har arbejdet med konflikt- og voldsforebyggende tiltag på bosteder og institutioner.

Drivkraften bag virksomheden er grundlægger og direktør Michael Neigaard, som har mange års erfaring med pædagogisk arbejde og med sikkerhedsarbejde.

S.T.O.P. har hovedsæde i Viborg, men leverer ydelser i form af rådgivning, uddannelse, kurser, vikarer og skærmning med tryghedsskabende personale over hele landet.

Omdrejningspunktet er at skabe sikkerhed for personalet ved at forebygge og håndtere svære situationer med borgere med en udadreagerende adfærd, så personalet får ro til at udføre deres arbejdsopgaver i en tryg hverdag.

Vi samarbejder med blandt andre regioner, kommuner og private institutioner om alt fra domsanbragte med udviklingshæmning, utilpassede unge og mennesker med et misbrug, psykiske udfordringer, et handicap eller med demens.

Vision og mission – vores “Why”

I S.T.O.P. mener vi, at alle har ret til en tryg hverdag. Det gælder både personalet, der tager sig af de udadreagerende borgere, såvel som borgerne selv. Derfor er det vores vision at udbrede kendskabet til konflikthåndtering og voldsforebyggende tiltag på institutioner landet over, for derigennem at sikre alle en tryg hverdag.

Det er et faktum, at det faglige personale, som dagligt arbejder med borgere med psykiske lidelser eller mentale svækkelser i danske institutioner, har en øget risiko for at havne i farlige situationer.

Alligevel er kendskab til konflikthåndtering og voldsforebyggende tiltag ikke altid en selvfølge hos det faglige personale på landets institutioner.

Derfor tilbyder vi i S.T.O.P. at sende robuste vikarer ud såvel som at skærme fagpersonalet mod udadreagerende borgere gennem vores uddannede tryghedsskabende personale, der kan træde til og skabe tryghed nu og her, når konflikter opstår.

Men da vores hovedfokus er på den langtidsholdbare løsning, tilbyder vi også uddannelse, kurser og rådgivning henvendt til ledelse og personale i konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

For det er vores erfaring, at hvis det faglige personale trives og er klædt på med de rette kompetencer, så trives borgerne bedre – og dermed er de bedste forudsætninger for et trygt arbejdsmiljø skabt.

3 Shares