fbpx

Hvorfor S.T.O.P.?

S.T.O.P. (Sikkerhed.Tryghed.Omsorg.Pædagogik) er en privat virksomhed, der siden 2005, har hjulpet borgere med svære udfordringer, og personalet på institutionerne, til at få en tryg hverdag og ekstra støtte til svære opgaver.

Drivkraften bag virksomheden, er grundlægger og direktør Michael Neigaard, som har mange års erfaring med socialpædagogisk arbejde, og med sikkerhedsarbejde.

S.T.O.P. har hovedsæde i Søborg og i Viborg. Du kan hente os ind i hele landet, hvis du har brug for en pædagogisk vagt til at få dagen til at hænge sammen, eller til at skabe tryghed omkring en borger med en udadrettet adfærd.

Udover den pædagogisk støttende indsats, har vi også mulighed for at tilbyde undervisning og yde lærerig vejledning til personalet. Måske ønsker dit personale til et kursus i konflikthåndtering, med fokus på nye færdigheder, da borgergruppen I henvender jer til, er blevet mere udfordrende.

Læs mere om vores undervisning lige her

Vi samarbejder med ansvarlige regioner, kommuner og private institutioner om alt fra domsanbragte med udviklingshæmning, utilpassede unge og mennesker med et misbrug, psykiske udfordringer, et handicap eller med demens.

“Alle har ret til en tryg hverdag” – dét er vores “Why”

“Alle har ret til en tryg hverdag” – det er kernen i alt hvad vi gør.

Det gælder for personalet, der hver dag møder ind for at hjælpe mennesker der har det svært, og dertil har brug for hjælp, vejledning og støtte. Det gælder de borgere, som har brug for denne ekstra hjælp og støtte – specielt dem der har en så voldsom måde at kommunikerer på, at mange må give fortabt.

Alle os hos S.T.O.P. arbejder for en langtidsholdbar løsning, som giver tryghed for alle.

Vi hjælper ved at “samle” på mennesker, som brænder for at hjælpe andre mennesker der har det svært. Det være sig fagprofessionelle, såvel som borgere med svære udfordringer. De mennesker er vores medarbejdere, som kan være de ekstra varme hænder, så dagen i dag, ligner dagen før, hvilket giver borgerene tryghed.

Vores medarbejdere kan også skabe tryghed for personalet, hvis en borger får det svært og bliver udadreagerende. Det er også tryghed for borgeren, da der er et andet menneske der “tør være hos mig, når jeg har det rigtig svært”.

Nogle borgere har brug for noget helt særligt, for at finde ro i livet. Denne ro hjælper vi med at finde, gennem et længerevarende forløb, hvor vi hjælper borgeren, til at blive stabil, så vedkommende kan fungere i de tilgængelige rammer.

For det er vores erfaring, at hvis det faglige personale trives, og er klædt på med de rette kompetencer, så trives borgerne bedre – og dermed er de bedste forudsætninger for et trygt arbejds- og levemiljø skabt.

360 grader rundt om medarbejder og borger

Kombinationen af høj faglighed, menneskelig indsigt og blandede faglige baggrunde, giver et vitalt fundament til samarbejdet omkring den enkelte indsats. Vi ansætter og træner selv alt personale.

Ved alle indsatser, sikrer vores faglig ledere, at matche den enkelte medarbejder til den specifikke opgave. Der er fokus på at skabe et fast team som skaber konsensus for borgeren, det faste personale og ledelsen.

Alle vores medarbejdere er blevet skolet internt, for specifikt at kunne tage vare på den pågældende indsats. Herunder bl.a. Risikoprofilen (Trafiklysmodellen) med udgangspunkt i vores egen Pædagogisk Sikkerhed®

Det er enkle måder, hver dag at logge konkrete situationer. Igennem hvert forløb skalerer vi dagligt hændelser og udfordringer. De erfaringer risikoprofilen viser, bliver brugt til at justerer vores arbejde løbende.

Hermed skabes gode og tillidsfulde relationer, hvorved trivsel, ændring af handlemuligheder og arbejdsglæden for personalet højnes.

Vi har alle fagligheder fra Social- og Sundhedsområdet, nogle er fastansatte mens andre er tilknyttet som Pædagogisk vagt. Fælles for dem alle, er at de på hver deres fagfelt, har solid erfaring, og den overvejende del af vores medarbejdere kan arbejde med komplekse opgaver, som kræver lidt mere erfaring og flere færdigheder.

Vi ønsker, at du skal føle nærvær når du har bestilt en ydelse fra S.T.O.P., og det gør vi ved, at have et antal Faglige ledere ansat, som selv tager vagter på gulvet, for hele tiden at have fingeren på opgavens puls. På den måde er vi også meget tæt på vores medarbejdere, så vi kan sikre, at de har et mentalt overskud,  når de møder ind hos jer.

Vi dækker hele landet, også Bornholm.

S.T.O.P. Vikar

Vikar

Kompetente og høj faglighed

Vi forsyner Jer med,  den rette medarbejder, med de rette kompetencer, så dagens puslespil går op.

Hos S.T.O.P. vil I opleve, at nogle af vores fastansatte medarbejdere, og ledere, ligeledes kører ud på vagtopgaver. Det har vi valgt, for at sikre, at vi altid kan levere et højt niveau af faglighed og specialpædagogisk forståelse, samtidig med at det gør os nærværende ved alle typer opgaver, og dygtigere til at matche netop Jeres behov.

Skærmning

Menneskelig “vagt”

Pædagogisk Sikkerhed® er bygget ud fra socialpædagogik, og livvagtens virke, så vi har kompetencerne til også at udføre vagtopgaver, i forhold til personbeskyttelse.

Derfor har vi også denne ydelse, som er et billigere alternativ, til en pædagogisk sikkerhedsmedarbejder.

Tryghedsforløb

STOP Tryghedsforløb

Støtte og udvikling

Vi hjælper Jer, med at håndtere en kompleks udfordring, og ved hjælp af sidemandsoplæring og undervisning, opbygger vi Jeres kompetencer og færdigheder, og giver Jer værktøjerne til at håndtere lignende problematikkerne fremadrettet.

“Vi hjælper Jer til at kunne selv”

Undervisning

Pædagogisk Sikkerhed

Involverende

Vi skal kunne passe på os selv, fysisk og mentalt, men samtidig skal vi også kunne hjælpe borgere med store udfordringer – det er svært som medarbejder.

Derfor samarbejder vi med PsykologCentret og Center for Mental Robusthed, for at kunne give jer nogle af de mest virksomme værktøjer og metoder.

Dette kalder vi for Krap – Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Skærmning

Demens ramt borger

Pædagogisk Sikkerhed®

Hvis I får brug for akut hjælp fordi en borger, en patient, en beboer – et menneske, har det så svært at adfærden er blevet truende og måske er der allerede en der er kommet til skade, så har vi medarbejdere som kan hjælpe jer – her og nu.

Vores kompetente medarbejdere er vant til at arbejde med den uforudsigelige adfærd. Tilgangen er afstemt pædagogik og KRAP, for at skaber ro og tryghed.

Konflikthåndtering

Pædagogisk Sikkerhed konflikttrekant

Undgå konflikt og vold

Stjernen i vores konflikthåndtering er Amygdala.

Amygdala er årsagen til at vi har brug for viden og færdigheder for at kunne udføre konflikthåndtering – ingen Amygdala, ingen konflikter. Vi skal lære at tale “Amygdalansk” for at kunne berolige og deeskalere en konflikt.

Konflikttrekanten® er omdrejningspunktet når vi skal arbejde med konflikthåndtering.

Opsøgende – Mentor

STOP Hjemløse

Fleksibel

Vores medarbejdere har mange forskellige baggrunde, og det er vigtigt når vi skal have skabt en relation til et menneske, som måske ikke lige selv syntes, at det kommunale system kan gøre noget godt. Der kan være mange års oplevelse af svigt som kan gøre en indsats svær.

Her skal vi matche vores medarbejdere til borgeren, så vi kan komme i en sund dialog.

Aflastning – Bostøtte

STOP Bostøtte

§52 til §108

Vi driver ikke vores egne botilbud. Vi har valgt at fokusere på at levere faste teams af kompetente medarbejdere, så det udelukkende er borgeren der er i centrum for os.

I stiller med rammerne, vi stiller med resten, som et slags mobilt botilbud.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen