fbpx

Konflikthåndtering til Social- og Sundhedsområdet

Konflikthåndtering

Personale på Social- og Sundhedsområdet oplever mere vold en politibetjente gør.
Klik her for at læse mere på NFA hjemmeside.

Vores tilgang til konflikthåndtering

Når vi underviser i konflikthåndtering, så er der 5 grundlæggende områder vi skal arbejder med, som alle kræver hver sine kompetencer og færdigheder.

  • MILJØ – hvordan er de fysiske rammer, er vi i by eller på landet, hvilken målgruppe arbejder I med, etc.
  • FOREBYGGELSE – hvordan kan vi forebygge at der opstår konflikter, hvilke muligheder har I?
  • ALMINDELIG KONFLIKT – det er en konflikt hvor der er adgang til den tænkende del af hjernen, det vil også sige, at du ikke er utryg i denne type konflikt.
  • VOLDSOM KONFLIKT –  denne type konflikt overvælder dig og fagligheden smuldre, hjernen gør knuder og du kan ikke tænke klart.
  • FYSISK VOLD – det er det pludselige slag, kvælertag etc. – her må du anvende nødværge. Læs mere om vores nødværge – Klik her

Konflikthåndtering på social- og sundhedsområdet, i forbindelse med borgere som har det svært, og er mentalt eller psykisk udfordret, kræver noget særligt af personalet.

Personalet er kaptajnen i konfliktnedtrapningen, som skal sikre, at borgeren kommer sikkert i havn, så trygt og roligt som muligt.

I vores konflikthåndtering, inddrager vi metoden Afstemt Pædagogik, som socialstyrelsen har udviklet og afprøvet. Metoden er inspireret af Low Arousal, hvorfor Low Arousal også er en stor del af vores konflikthåndtering.

Konflikthåndtering områder

Personalet i fokus

I undervisningen i konflikthåndtering, er det personalets udfordringer fra praksis som er i fokus. Det er vigtigt, at personalet får nye redskaber og nye vinkler på de daglige udfordringer, så man efter undervisningen, føler sig godt klædt på til hverdagens udfordringer.

Når personalet er trygge i deres metoder, så kan borgerne få den støtte og personcentrerede omsorg de har brug for.

Den voldsomme konflikt – det er svært men nødvendigt

Den voldsomme konflikt er den absolut sværeste konflikttype at mestre. Den kræver erfaring og en tro på egne evner. Men vi skal kunne mestre denne type konflikt, da man aldrig kan vide om en harmløs konflikt pludselig udvikler sig og bliver overvældende. Her skal man huske, at vi mennesker ikke er ens, og vi mister fodfæste i forskellige situationer.

Oplever man en konflikt der udvikler sig og bliver så overvældende at man mærker kroppens sidste forsvar, flygt, frys eller kæmp, så er der en stor sandsynlighed for at man efterfølgende oplever en magtesløshed overfor at skulle arbejde med den samme borger igen, da man manglede redskaber til at håndtere denne type konflikt. I værste fald kan det sætte sig som et traume.

Det er disse konflikter vi har mere end 24 års erfaringer med at deeskalere og forebygge.

Ved forebyggelse af konflikter er vores teoretiske fundament afstemt pædagogik, socialpædagogik og livvagtens ABC. Vores redskab er Konflikttrekanten®.

Konflikttrekanten®

Når vi står i orkanens øje, og skal deeskalere en konflikt, så anvender vi Konflikttrekanten® som redskab til at arbejde metodisk og struktureret i deeskaleringen, så alle arbejder efter den samme metode, en metode som sikre at I kommer ud af konflikten før det bliver overvældende og man bliver afmægtig.

Blive en konflikt overvældende og mister man sit fodfæste, så kan borgeren i værste tilfælde, blive så frustreret, at vedkommende bliver fysisk udadreagerende. I disse tilfælde, er det nødvendigt at kunne beskytte sig selv kortvarigt, for at få muligheden for bevæge sig i sikkerhed. Til dette har vi udviklet vores eget Skånsom Nødværge®.

Pædagogisk Sikkerhed konflikttrekant

Skånsom Nødværge®

Situationen er nu den, at vores konfliktløsning ikke er lykkes, og borgeren er nu så frustreret, at vedkommende begynder at blive fysisk udadrettet med medarbejderen der forsøger at konfliktnedtrappe.

Vores skånsomme nødværge har vi udviklet for at alle, store som små, kan komme væk fra en potentiel farlig situation, hvor en borger er fysisk udadrettet mod personalet. Personalet skal kunne komme væk, med så nænsomme teknikker som muligt.

Det er baseret på vores reflekser, som udløses ved umiddelbare fare. Det betyder, at der ikke er meget man skal huske på, kroppen hjælper med at igangsætte en beskyttende handling.

Der er dog meget man skal vide om disse beskyttende reflekser, fordi de skabt til livet som det så ud for millioner af år siden – så vi skal lige have vores bevidsthed med.

Konflikthåndtering fordelt på fagområder

Konflikthåndtering
Socialpsykiatri & Handicap

STOP Bostøtte

Afstemt pædagogik – Low Arousal

Den faglige viden om eks. autisme eller psykiske udfordringer, er svær at undvære når man forsøger at nedtrappe en konflikt.

Den viden kan være en stor hjælp i konflikthåndteringen, når man står foran en borger med autisme eller en borger med psykiske udfordringer, som er frustreret og måske vred.

Men nogle gange er det special viden man skal have, før det kan anvendes i en konflikt. Men der er nogle ting som er universelle, når en borger er frustreret og måske bliver vred.

Disse grundlæggende tilgange, benyttes i Afstemt Pædagogik, som er inspireret af Low Arousal.

Grundlæggende handler det om at “afstemme sig selv og omgivelserne” i forhold til borgeren, så borgeren ikke har “grund” til at hidse sig mere op, men tværtimod begynder at blive mere rolig.

Klik her – for at læse mere om metoden Afstem Pædagogik på Socialstyrelsens hjemmeside.

Konflikthåndtering
Demensområdet

Demens ramt borger

Personcentreret omsorg

Konflikthåndtering på demensområdet er noget helt særligt.

Ud over at mennesker med en mental svækkelse, som demens, kan få en udadrettet adfærd, så er der ofte også pårørende som har det rigtigt svært, hvor der også kan opstå konflikter, som skal varetages med omhu.

Fokus i konflikthåndteringen, er den Personcentrerede Omsorg(Tom Kitwood), da denne tilgang, vil være en forebyggende metode, så vi kan dæmme op for frustrationer.

Men vi lykkes ikke altid med at forebygge, så derfor skal vi også have redskaber til at varetage umiddelbare konflikter. Her er vores tilgang Socialpædagogiske metoder, herunder afstemt pædagogik, som er en metode som er udviklet af socialstyrelsen, til at reducere udfordrende adfærd i særforanstaltninger.

Vi oplever at metoden, afstemt pædagogik, er universel i forhold til at deeskalere konflikter – dette gælder også for demensramte borgere. Derfor underviser vi bl.a. i denne metode til at konfliktnedtrappe på demensområdet.

Konflikthåndtering
Hospitalspsykiatri

Deeskalering

I hospitalspsykiatrien er det oftest Safewards man bruger som model til det forebyggende arbejde. Sygehusvæsenets rammer og lovgivning, adskiller sig markant fra andre områder.

Muligheden for at anvende bæltefiksering og tvangsmedicinering er til stede. Det betyder at personalet, ud over at skulle kunne deeskalere konflikter, ligeledes skal kunne udfører en bæltefiksering eller støtte, når lægen skal tvangsmedicinere patienten.

Vi oplever, at det er meget forskelligt hvordan man har valgt at håndtere deeskalering og tvang på de forskellige afdelinger og regioner. Derfor indgår vi altid i en meget konkret dialog omkring, hvad man på afdelings niveau, ønsker at opnå med undervisningen i konflikthåndtering/deeskalering.

Vores udgangspunkt er altid at tale om voldsforebyggende indsatser på afdelingen. Her trækker vi på erfaringer fra Safewards og socialpædagogiske metoder, for at bringe noget nyt ind i noget, ofte, velkendt.

Kontakt os på tlf.: 7199 3775 eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen