fbpx

Konflikthåndtering til Social- og Sundhedsområdet

Konflikthåndtering

Personale på Social- og Sundhedsområdet oplever mere vold en politibetjente gør.
Klik her for at læse mere på NFA hjemmeside.

Vores tilgang til konflikthåndtering

Når vi underviser i konflikthåndtering, så er der 5 grundlæggende områder vi skal arbejder med, som alle kræver hver sine kompetencer og færdigheder.

  • MILJØ – hvordan er de fysiske rammer, er vi i by eller på landet, hvilken målgruppe arbejder I med, etc.
  • FOREBYGGELSE – hvordan kan vi forebygge at der opstår konflikter, hvilke muligheder har I?
  • ALMINDELIG KONFLIKT – det er en konflikt hvor der er adgang til den tænkende del af hjernen, det vil også sige, at du ikke er utryg i denne type konflikt.
  • VOLDSOM KONFLIKT –  denne type konflikt overvælder dig og fagligheden smuldre, hjernen gør knuder og du kan ikke tænke klart.
  • FYSISK VOLD – det er det pludselige slag, kvælertag etc. – her må du anvende nødværge. Læs mere om vores nødværge – Klik her
Konflikthåndtering områder

Det er svært men nødvendigt

Den voldsomme konflikt er den absolut sværeste konflikttype at mestre. Den kræver erfaring og en tro på egne evner. Men vi skal kunne mestre denne type konflikt, da man aldrig kan vide om en harmløs konflikt pludselig udvikler sig og bliver overvældende. Her skal man huske, at vi mennesker ikke er ens, og vi mister fodfæste i forskellige situationer.

Oplever man en konflikt der udvikler sig og bliver så overvældende at man mærker kroppens sidste forsvar, flygt, frys eller kæmp, så er der en stor sandsynlighed for at man efterfølgende oplever en magtesløshed overfor at skulle arbejde med den samme borger igen, da man manglede redskaber til at håndtere denne type konflikt. I værste fald kan det sætte sig som et traume.

Det er disse konflikter vi har mere end 22 års erfaringer med at deeskalere og forebygge.

Ved forebyggelse af konflikter er vores teoretiske fundament afstemt pædagogik, socialpædagogik og livvagtens ABC.

Konflikttrekanten®

Når vi står i orkanens øje, og skal deeskalere en konflikt, så anvender vi Konflikttrekanten® som redskab til at arbejde metodisk og struktureret i deeskaleringen, så alle arbejder efter den samme metode, en metode som sikre at I kommer ud af konflikten før det bliver overvældende og man bliver afmægtig.

Vores fysiske nødværge har vi udviklet for at alle, store som små, kan komme væk fra en potentiel farlig situation, så nænsomt som muligt. Læs mere – Klik her

Konflikttrekant

Konflikthåndtering fordelt på fagområder

Konflikthåndtering
Socialpsykiatri

STOP Bostøtte

Afstemt pædagogik – Low Arousal

I Danmark er vi heldigvis meget tætte på de mennesker der har det svært, også når der er udadrettet adfærd.

Det kræver noget ganske særligt at arbejde med recovery og rehabilitering. Det kræver særlige evner og høj faglighed.

Konflikthåndtering
Demens

Pædagogisk skærmning

Personcentreret omsorg

Konflikthåndtering til demensområdet er helt særligt.

Ud over at mennesker med en mental svækkelse, som demens, kan få en udadrettet adfærd, så er der ofte også pårørende som har det rigtigt svært, hvor der også kan opstå konflikter som skal håndteres.

Konflikthåndtering
Hospitalspsykiatri

Deeskalering

Specielt sygehusvæsenets rammer og lovgivning på området, adskiller sig fra andre typer konflikthåndtering.

Muligheden for at anvende bæltefiksering er til stede, men det kræver omtanke og faglighed, og ikke mindst færdigheder.

Konflikthåndtering
Handicap

Handicap

Pædagogisk Sikkerhed®

Handicapområdet er bredt. ADHD, hjerneskade, autisme, udviklingshæmning – er eksempler på komplekse udfordringer, hvor håndteringen af konflikter er mindst ligeså udfordrende.

Ofte er vi nødt til at undevise i fysisk nødværge, for at skabe tryghed hos personalet.

Konflikthåndtering
Misbrugsområdet

Opsøgende indsats

Low Arousal

Uforudsigelighed er et nøgleord, da der sammen med et misbrug, ofte er andre lidelser indblandet, som gør det meget svært at arbejde struktureret, for at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd.

Fysisk nødvære er ofte på tale, da mange står alene i svære situationer.

Konflikthåndtering
Klinik og skole

A mature male dentist is looking proudly to camera from his dentist's office. In the background a dental nurse is prepping for the next patient.

Low Arousal  – afstemt pædagogik

Skole
Inklusion og lettere adgang til stoffer, har givet skoleområdet udfordringer i forhold til at nogle konflikter har ændret karakter.

Klinik
Fælles for dette område, er at mange mennesker med handicaps, psykiske- og mentale lidelser, bliver behandlet på specialklinikker – men ikke alle.

Kontakt os på tlf.: 7199 3775 eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Call Now Button
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen