fbpx

Kursus i Konflikthåndtering v. Michael Neigaard

STOP-web-Fotograf Per Bille-20200311-00229

Book din tid online – allerede idag

Hos S.T.O.P. oplever vi dagligt hvordan efterspørgslen på dygtige og nærværende medarbejdere stiger.

En øget utryghed på arbejdspladsen, særligt udfordrende borgere og en generel mangel på medarbejdere, sætter sine spor på ældreområdet, og derfor er det mere end nogensinde, vigtigt at vi passer ekstra godt på de gode medarbejdere vi allerede har.
Med et kursus i konflikthåndtering, giver vi undervisning målrettet til personalegrupper, der dagligt arbejder med at hjælpe demensramte borgere med en udadreagerende adfærd.

Omdrejningspunktet er medarbejderne, da medarbejderne skal være i trivsel, før de selv kan skabe trivsel for borgerne. Derfor er kurset opbygget således at det kan afholdes i forbindelse med et personalemøde, for at gøre det let tilgængeligt at få ny viden om det voldsforebyggende arbejde på demensområdet.

Kurset står på to ben:

Socialpædagogiske metoder:

Metoder til at forebygge udadreagerende adfærd, hvor kernen er at arbejde med borgerens frustrationer.

Skånsom nødværge:

Dette er ikke en udspringer af konceptet Nænsom Nødværge. Skånsom nødværge er få og meget simple fysiske teknikker til at kunne passe på sig selv, hvis man er i risiko for at blive udsat for vold.

Kurset vil give personalet nye redskaber i det voldsforebyggende arbejde og være med til at skabe grundlaget for en større tryghed ved at gå på arbejde, samtidig med at det skubber til tanken om at man som medarbejder skal kunne klare alt – og have ansvaret for alt – selvom man måske endnu ikke har kompetencerne, og erfaringen, til at håndtere fysisk udadrettet adfærd på egen hånd.

90 minutters undervisning kr. 2.495 ex. moms

Michael Neigaard, har siden 1998, arbejdet med konflikthåndtering i flere forskellige brancher. I 2005 grundlag han sin egen virksomhed, der  idag går under navnet S.T.O.P. – Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogisk. S.T.O.P. samarbejder med kommuner, regioner og private institutioner, om alt fra demensramte borgere med udadreagerende adfærd, domsanbragte med udviklingshæmning, utilpassede unge og mennesker der har et misbrug, psykiske udfordringer, eller demens; Kort sagt, de hårdest udsatte borgere.

Hos S.T.O.P. arbejder vi dagligt ud fra devisen om at ”Alle har ret til en tryg hverdag”. Det gælder både vores medarbejdere, jeres medarbejdere, og i særdeleshed den ramte borger. Dette gør vi bl.a. andet ved at arbejde med vores helt egen tilgang; Pædagogisk Sikkerhed®. 

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®, er en arbejdstilgang udarbejdet af S.T.O.P., til brug på indsatser der involverer særligt udfordrede borgere. Pædagogisk Sikkerhed® kombinerer Livvagtens tilgang til sikkerhed, med Socialpædagogens tilgang til mennesker, og sammen skaber det en stærk synergi, der giver vores medarbejdere et fast fundament at agere ud fra, selv på de sværeste indsatser.

 

DEMENS

Demens ramt borger

Personcentreret omsorg

At skabe ro og tryghed omkring borgere med en mental svækkelse kræver noget særligt. Ofte er det frustrationer der ligger til grund for en udfordrende adfærd. Derfor er vi nødt til at være tæt på, for at finde kimen til frustrationerne.

Ofte hjælper vi med den personcentrerede omsorg, så vi kan lære alle de små signaler at kende, så vi hele tiden kan arbejde forebyggende.

.

.

.

KONFLIKTTREKANTEN®

Pædagogisk Sikkerhed konflikttrekant

– Med Konflikttrekanten®

Stjernen i vores konflikthåndtering er Amygdala. Amygdala er årsagen til at vi har brug for viden og færdigheder for at kunne udføre konflikthåndtering – ingen Amygdala, ingen konflikter. Vi skal lære at tale “Amygdalansk” for at kunne berolige og deeskalere en konflikt.

Konflikttrekanten® er omdrejningspunktet når vi skal arbejde med konflikthåndtering.

 

 

 

 

 

NØDVÆRGE

Voldsforebyggelse og selvforsvar

– Kroppens egne reflekser

Nødværge, §13 i straffeloven, må kun anvendes til at afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb.

Overraskelsen ved et angreb, låser ofte for rationel tænkning og kroppen reagere med urgamle reflekser, som er uden for vores kontrol. Disse reflekser er udgangspunktet for vores undervisning i ganske få nødværge teknikker, så nænsomt som muligt.

.

.

.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen