Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/a/s-t-o-p.nu/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/a/s-t-o-p.nu/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/a/s-t-o-p.nu/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 Nye regler om magtanvendelse trådte i kraft 1. januar 2020

Nye regler om magtanvendelse trådte i kraft 1. januar 2020

Magtanvendelse

Jeg har skrevet denne lille artikel om nogle af de nye regler for magtanvendelse, da jeg håber, at mange kan afse 5 minutter til at læse et par vigtige nedslag om de nye regler, så vi i fællesskab kan udnytte de nye muligheder og begynde at få skabt en fælles forståelse af reglerne, ude i vores daglige praksis.

Det er SÅ vigtigt, at vi bliver gode til at håndtere den magt vi har overfor personer der har brug for støtte og omsorg. Personen må ikke føle magten på en negativ måde, da det nemt kan føles som et overgreb, som kan udvikle mistillid til os professionelle. Ved manglende tillid, så vil der også mangle nogen tryghed – så bliver samarbejdet udfordrende.

Kernekompetencen hos os i S.T.O.P, er at løse situationerne uden brug af magt og den vej vil vi fortsat dygtiggøre os, på trods af de nye regler. 

Nogle situationer er meget vanskelige at løse, nogle umulige at løse uden brug af magt, så det er vigtigt at kende de nye regler, syntes jeg, da det åbner op for nye muligheder i indsatsen, men det er også dilemmafyldt.

 

Lovforslag, vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2020

Behandling af regler om magtanvendelse

Den 23. april 2019, vedtog folketinget at ændre lov om social service, serviceloven, samt nogle andre love. Det er ændringerne i servicelovens kapitel 24, regler om magtanvendelse, der er relevant for vores virke i S.T.O.P., samt alle andre der arbejder med voksne med nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens.

Overordnet set, så må vi nu anvende magt i flere situationer end vi har måttet før. Det ser vi nogle udfordringer i, når lovteksten skal anvendes i praksis, da den enkeltes tolkninger vil have en afgørende betydning i øjeblikket og efterfølgende for om et magtindgreb var lovligt eller ulovligt.

Vi har brugt meget tid på at tolke reglerne om magtanvendelse her i de sidste måneder af 2019, også sammen med Socialstyrelsen, for at få så megen information til vores egen forståelse af de nye regler, da vi skal vejlede og undervise vores kunder i reglerne.

 

Magtindgreb – et par vigtige nedslag

Det er vigtigt at få defineret hvad magt egentligt er, så alle på arbejdspladsen har en fælles forståelse af hvornår der er tale om magt. Her er samtykke, omdrejningspunktet for om der er tale om magt eller ej.

Centrale principper ved magtanvendelse:

 • Begræns magtanvendelse mest muligt
 • Mindsteindgrebsprincippet
 • Proportionalitetsprincippet
 • Skånsomhedsprincippet

Et magtindgreb må kun anvendes, hvis det viser sig umuligt at løse situationen på anden vis. Her gælder det om at være kreativ, tænke i socialpædagogiske metoder, bruge humor, afledning etc. ALT skal prøves før man må ty til magtanvendelse. 

Der er to punkter, vi er særlige opmærksomme på, fordi det kræver at personalet der skal arbejde efter de nye regler, har den rette viden og de rette færdigheder.

§ 124 b Fysisk guidning 

Fysisk guidning er blevet tilføjet efter de nye regler, hvilket IKKE er et magtindgreb. Vi hilser reglen velkommen med åbne arme, da vi vil kunne hjælpe udfordrede borgere på en meget mere hensigtsmæssigt måde – MEN, det åbner også op for et hav af daglige dilemmaer, hvor personalet hurtigt skal tage en beslutning ud fra deres egen fortolkning af reglerne.

Lovteksten siger:

§ 124 b. Personalet kan anvende fysisk guidning over for
personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed
og trivsel på bo- og dagtilbud. Fysisk guidning kan anvendes

 • 1) af hensyn til personen selv for at sikre dennes tryghed
  og værdighed,
 • 2) af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd
  er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller
 • 3) i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er
  gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden
  beboer ønsker det.
  • Stk. 2. Fysisk guidning efter stk. 1 må ikke indebære fastholdelse.
  • Stk. 3. Fysisk guidning er ikke magtanvendelse eller et
   indgreb i selvbestemmelsesretten. Der skal derfor ikke ske
   registrering og indberetning efter § 135 a.

Først skal man beslutte at der skal udføres en fysisk guidning, derefter skal man udføre en fysisk guidning i praksis, men hvordan udfører man den fysiske del?

Vores tolkning:

Når den socialpædagogiske indsats eller andre kreative idéer ikke kan løse situationen, så må du udføre fysisk guidning.

Når du udfører fysisk guidning, så skal du som udgangspunkt have åbne hænder, du må ikke gribe fat, skubbe eller trække. Med de åbne hænder, må du røre vedkommende og presse let i den retning du ønsker vedkommende skal bevæge sig i.

Gør vedkommende modstand, så du skal bruge flere kræfter for at få vedkommende i den retning du ønsker, så er du på vej mod en magtanvendelse som kan være ulovlig. Den er dog ikke ulovlig, hvis der er tale om afværgehjælp.

Fysisk guidning anses ikke som et magtindgreb og skal derfor ikke indberettes.

§ 124 c Afværgehjælp

Nu må vi gerne lave et magtindgreb i en situation, hvor en person påfører væsentlig ødelæggelse af fysiske genstande af betydelig økonomisk værdi eller med affektionsværdi. Genstandene kan tilhører en anden eller personen selv.

I disse situationer må vi kortvarigt fastholde eller føre personen væk fra situationen. Afværgehjælpen skal foretages akut og dette indgreb skal indberettes, da det er en magtanvendelse.

Vores råd:

Når man skal udføre en magtanvendelse, så er det vigtigt, at man ved nøjagtig hvilke teknikker man kan bruge, så magtanvendelsen bliver så skånsomt som muligt.

Det er også vigtigt at være “overlegen”, altså ofte være to personaler, for at sikre at det ikke bliver en brydekamp. Man skal kunne tale personen roligt igennem en magtanvendelse, for at gøre magtanvendelsen så trygt som muligt for personen.

 

Undervisning eller mere information

Vil I gerne have hjælp til at skabe en fælles forståelse for de nye regler på din arbejdsplads, samt få skånsomme teknikker til at udføre fysisk guidning eller afværgehjælp, så kan vi på 3-4 timer klæde jer på til dette.

Undervisningen er praksis orienteret og inddrager jeres praksis og de dilemmaer I står i, så I  kan bruge den nye videnmed det samme.

Her kan du downloade reglerne om brug af magt som pdf. fra Socialstyrelsen:

Her kan du downloade information fra socialstyrelsen om regler for brug af magt for borger og pårørende:

Klik her – for at komme til Socialstyrelsens side om de nye regler om magtanvendelse.

Klik her – for at gå til S.T.O.P. forside

Af Michael Neigaard, januar 2020

Call Now Button