fbpx

Nyt samarbejde om at udvikle nye specialindsatser til borgere som ikke kan finde sig til rette i nuværende tilbud.

KRAP Pædagogisk Sikkerhed®

KRAP Pædagogisk Sikkerhed®

Det er egentlig ret åbenlyse synergier, der ligger til grund for et nyt samarbejde mellem S.T.O.P A/S og PsykologCentret i Viborg – Skive, hvis værdier er grundlagt på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament og med den kognitive tilgang som faglig ramme. Basis og ramme for kursusvirksomheden er det socialpædagogiske system, KRAP®, som er udviklet i PsykologCentret og står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. KRAP er fundament i PsykologCentrets mangeartede opgaver herunder også som VISO specialister. 

Psykolog Lene Metner, direktør og partner i PsykologCentret i Viborg – Skive, ser store perspektiver i det nye samarbejde med S.T.O.P, der igennem en årrække har markeret sig som både en effektiv problemløser, når opholdssteder og institutioner løber ind i udfordringer  med udadreagerende mestringsstrategier hos borgere, og endvidere som et unikt videncenter, der har fokus på at samle faglighed, viden og erfaringer i forhold til pædagogisk sikkerhed. 

– Vi mener, at S.T.O.P. har nogle gode holdninger og værdier i forhold til den måde arbejdet håndteres. Rent etisk er det et rigtigt godt match, siger Lene Metner. Hun påpeger, at arbejdet med KRAP, vil give fordele for både medarbejdere og borgere.

– Vi råder over en masse praksisnære metoder, der kan være med til at give medarbejderne indsigt i de mestringsstrategier, som den udadreagerende adfærd er udtryk for. Det vil være med til at give dem nogle flere værktøjer, der også er med til at skabe mere sikkerhed på arbejdspladsen, siger Lene Metner. 

Specialindsats

Det konkrete samarbejde udmøntes i første omgang i form af en kursusrække for lederne hos S.T.O.P. Her skal de have KRAP ind på rygraden og kunne videreformidle værktøjerne til alle medarbejderne i virksomheden. Dertil kommer en fremtidig vidensdeling, som skal give landets kommuner muligheden for at tilbyde en borger en stabiliserende specialindsats, som danner grundlaget for senere at matche det rette botilbud. 

Michael Neigaard ser frem til det nye samarbejde og tillader sig at klappe sig selv på skulderen over den anerkendelse, der ligger forud. Han har siden 2005 arbejdet på at udvikle Pædagogisk Sikkerhed®, der skaber sikkerhed og tryghed for personalet på Social- og Sundhedsområdet. 

– Hos S.T.O.P. arbejder vi kontinuerligt på at samle al den relevante viden på området. Med KRAP som en integreret del af vores faglighed kan vi fremover tage indsatserne  helt fra akutfasen og til udførelse af handleplanens indsatsmål og evaluering. Det er en klar fordel for borgeren, at vi nu kan tilbyde en komplet, stabiliserende indsats, siger Michael Neigaard.

Klik her for at komme til forsiden

Klik her for at se artikel på Ritzau

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen