fbpx

Pædagogisk Sikkerhed ®

Pædagogisk Sikkerhed Michael Neigaard

Socialpædagogen møder Livvagten

Pædagogisk Sikkerhed ®

Pædagogisk sikkerhed er udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, som gør personalet utrygge. En udfordrende adfærd, som personalet ikke har redskaber og færdigheder til at varetage.

Helt inde i kernen, så er det livvagten som møder socialpædagogen, i et samarbejde om at hjælpe personalet med at hjælpe en borger, som er særligt udfordrende.

Her hos S.T.O.P. er Pædagogisk Sikkerhed kernen i alle de indsatser vi varetager. Det er ledelsen hos S.T.O.P., som tilrettelægger arbejdet ud fra værdierne og tilgangen i Pædagogisk Sikkerhed. På den måde kan vores medarbejdere gå trygt på arbejde.

Når vores medarbejdere er ude og hjælpe, er det oftest fordi der er en særligt udfordrende adfærd. Hvilken type hjælp personalet ønsker, er meget forskelligt.

Derfor tilbyder vi følgende:

 • specialpædagogisk indsats
  • Vi varetager alt i en stabiliserende indsats, med det formål, at overdrage indsatsen til personalegruppen igen, når der har været en længere periode med minimal udfordrende adfærd. Klik her for at læse mere
 • vikar eller pædagogisk støtte og omsorg
  • almindelig vikarservice eller den længerevarende pædagogiske støtte eller omsorg. Det kan være på demensområdet, eller §84-§85-§107 eller §108. Klik her for at læse mere
 • pædagogisk skærmning
  • er en hjælp til en personalegruppe, som har brug for en ekstra kollega i en periode. Medarbejderen fra S.T.O.P. går som sekundær medarbejder, når de primære opgaver skal varetages. I tiden ind i mellem, er det medarbejderen fra S.T.O.P. der er sammen med borgeren. I dette samvær, skærmes borgeren fra andre borgere og stimuli ud fra pædagogiske metoder. Indsatsen går ud på at give borgeren ro og tryghed. Klik her for at læse mere
   • Ps. det var faktisk med denne type indsatser, at Pædagogisk Sikkerhed så dagens lys.
 • pædagogisk vagt
  • er udelukkende en tryghedsskabende indsats. Det er til den personalegruppe som ikke har brug for en ekstra kollega, men udelukkende har brug for tryghed i dagligdagen. Man har brug for en der kan træde til, når bølgerne går højt. Vores medarbejder er “usynlig”, indtil personalet beder os træde til, evt. via et kodeord, så det er personalet der har fuld kontrol med situationen. Vi vil hele tiden være nysgerrig og undersøgende på pædagogiske vinkler og metoder, som kan dæmme op for den udfordrende adfærd, som gør personalet utrygge. Dette for at den pædagogiske vagt ikke er tilstede i længere tid end højest nødvendigt. Klik her for at læse mere
Demens undervisning med Michael Neigaard

Pædagogisk Sikkerhed som ekstern undervisning

Vi afholder undervisning i bl.a. Pædagogisk sikkerhed, til personalegrupper som ønsker at blive kvalificeret til at varetage særligt udfordrende indsatser.

Emner i undervisningen:

 • afstemt pædagogik, herunder Low Arousal
 • livvagtens tilgang til personlig sikkerhed
 • socialpædagogiske metoder i forbindelse med en stabiliserende indsats
 • skånsom nødværge®. Udviklet til social- og sundhedsområdet, som en enkel metode, til at hjælpe medarbejderen i sikkerhed

Undervisningen i pædagogisk sikkerhed, kan kombineres med en specialpædagogisk indsats, hvor der sideløbende med den daglige indsats, afholdes små undervisningsseancer til personalemøderne. På den måde kan vi støtte udviklingen løbende og hele tiden have læringen i fokus.

Pædagogisk sikkerhed - Medarbejder levere mad

Fundamentet i S.T.O.P. er Pædagogisk Sikkerhed

Det betyder også, at vi hos S.T.O.P. favner alle indsatser og alle områder, hvor der er udadrettet adfærd. Vi kaster aldrig håndklædet i ringen. Vores medarbejdere spænder vidt i kompetencer og færdigheder, fordi vi skal kunne hjælpe alle borgere som har svært ved at få hjælp, grundet en udfordrende adfærd.

Vores erfaring

Vi har dybdegående praksis erfaring med handicap, mentale svækkelser samt psykiske udfordringer og deraf affødte problematikker. Med Pædagogisk Sikkerhed arbejder vi bl.a. ud fra metoden Afstemt Pædagogik, for at nedbringe frustrationer og motivere borgeren til at deltage i beroligende aktiviteter. Afstemt Pædagogik kan du læse mere om på Socialstyrelsens hjemmeside her

Pædagogisk Sikkerhed – fortællingen bag tilgangen

Socialpædagogik og Sikkerhed

Pædagogisk Sikkerhed er udviklet af Michael Neigaard. Kimen til udviklingen af Pædagogisk Sikkerhed, kom fra oplevelser af at møde mange borgere i socialpsykiatrien og på handicapområdet, som havde svært ved at få hjælp, fordi deres udadreagerende adfærd gjorde personalet utrygge.

Ofte var det Michael Neigaards kompetencer og færdigheder inden for sikkerhed og konflikthåndtering, der kom til at gøre en forskel for borgeren, fordi Michael ikke blev utryg, når borgerne havde det svært og var svært udadreagerende. Michael kunne være sammen med borgeren, når det blev svært. Det gav borgeren tryghed og lyst til udvikling.

Der manglede noget, for at borgerne kunne få hjælp, også når de havde det svært. Socialpædagogerne havde kæmpestore hjerter, og gjorde ALT for at hjælpe borgerne, men en gang i mellem kom de til skade, med til tider lange sygemeldinger efterfølgende – de tænkte sjældent på deres egen sikkerhed.

Senere uddannede Michael sig til livvagt og uddannede sig indenfor socialpædagogik, hvorved idéen om at sikkerhed og socialpædagogik tog form.

Oplevelser forud for skabelsen af Pædagogisk Sikkerhed

Oplevelsen var, at i det daglige arbejde, så spændte pædagogikken ben for sikkerheden, men tænkte man rent sikkerhed, så ville sikkerheden spænde ben for pædagogikken. De to ting skulle kombineres, med ligevægt af respekt for hinanden. Det kom til at hedde Socialpædagogisk Sikkerhed, men senere ændret til Pædagogisk Sikkerhed, for at vise bredden af tilgangen. Pædagogisk Sikkerhed ® er et varemærke, registreret af S.T.O.P.

Fundamentet for Pædagogisk Sikkerhed er livvagtens tilgang til sikkerhed og socialpædagogens tilgang til mennesker – uden at de hver især spænder ben for hinanden, for begge er livsvigtige når vi taler Pædagogisk Sikkerhed.

Tilgangen er en forebyggende og autonomistøttende tilgang, som vores medarbejdere arbejder ud fra, når vi varetager specialindsatser og udfører tryghedsskabende tiltag, hvor der ofte er en udfordrende adfærd indblandet.

Senere i forløbet kom der undervisning med. Først som fysiske nænsomme teknikker, til at kunne varetage sin egen sikkerhed. Senere kom den teoretiske undervisning til, hvor Afstemt Pædagogik blev inddraget, da det lå på linje med tilgangen i Pædagogisk Sikkerhed. Afstemt Pædagogik blev også valgt for at støtte op om en kendt og brugbar metode fra Socialstyrelsen, og hjælpe med udbredelsen af denne.

I dag er pædagogisk sikkerhed med i alt hvad vi gør, det ligger hele tiden i baghovedet på ledelsen, som tilrettelægger arbejdet for vores medarbejdere.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen