fbpx

Pædagogisk skærmning demensområdet

Pædagogisk skærmning demens

Personcentreret omsorg

Pædagogisk skærmning

Det kan være udfordrende at udføre personcentreret omsorg, hvis en borger har en udfordrende udadrettet adfærd. Vi har udviklet vores egen tilgang, Pædagogisk Sikkerhed®, som er udviklet for at skabe tryghed for borgere og personale. Du kan læse mere om Pædagogisk Sikkerhed® – Her

Kernen i en pædagogisk skærmning kontra en “alm.” skærmning.

Kernen i måden at arbejde med skærmning på, er at det er pædagogiske tilgange som benyttes, for at ændre adfærden hos borgeren, så borgeren med demens, oplever at blive hørt og forstået og ikke har bug for at hidse sig op, i forsøget på at blive forstået.

Hos S.T.O.P. oplever vi oftest følgende 2 problematikker, som Pædagogisk sikkerhed® bl.a. er udviklet ud fra:

  1. Udfordringen kan være det følelsesmæssige, ved at skulle varetage en del af plejen, som vedkommende ikke har lyst til. Som personale kan man godt gennemfører det, men borgeren bliver måske bange og reagere derefter. Dette kan give personalet ”dårlig samvittighed”, som kan være svært at håndtere psykisk på længere sigt.
  2. Den udadrettede adfærd kan være af en karakter som gør personalet så utrygge, at man ikke kan varetage den personcentrerede omsorg.

Med Pædagogisk Sikkerhed som udgangspunktet, kan vores medarbejdere støtte det faste personale. Vi hjælper med at sikre, at den personcentrerede omsorg bliver udført så skånsomt som muligt. Tilgangen i Pædagogisk Sikkerhed kommer fra social- og specialpædagogikken og livvagtens tilgang til personlig sikkerhed. Med disse tilgange, er der fokus på at personale og borger skal føle sig trygge, hele tiden.

Vi støtter ofte på følgende måder, hvor vores medarbejder:

  • Udelukkende varetager en tryghedsskabende indsats. Dette kan skyldes at personalet, som til dagligt varetager den personcentrerede omsorg, gerne selv vil fortsætte med at varetage indsatsen. Her støtter vi f.eks. ved at være tilstede så vi kan træde til, ved pludselige episoder.
  • Går med som sekundær medarbejder, og støtter det hvor behovet er i de forskellige situationer. Vores medarbejders fokus er på at sikre tryghed for borger og den primære medarbejder.
  • Vores medarbejder er den primære medarbejder omkring borgeren, men får hjælp af det faste personale, til at udføre pleje af intim karakter.

Vi kan sikre den personcentrerede omsorg med Pædagogisk Sikkerhed, og ofte laver vi sidemandsoplæring, hvormed personalet, som til dagligt varetager kerneopgaven, vil få nye værktøjer til at håndtere udadrettet adfærd og ofte selv vil kunne varetager indsatsen efter en periode sammen med medarbejderne fra S.T.O.P.

 

Klik her for at komme til vores hovedside om demens

Kontakt

Åbningstider:

Mandag til torsdag 08:00-16:00. 

Fredag: 08:00 – 14:00

Telefon: 7199 3775

mail: mail@s-t-o-p.nu

Telefonen er døgnåben for akutte henvendelser – alle dage, hele året. 

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen