fbpx

Pædagogisk vagt

Adult Man Portrait with a Down Syndrome in a Daycare Center

Pædagogisk vagt til social- og sundhedsområdet

Pædagogisk vagt – en sikkerhedsmedarbejder der udelukkende skaber tryghed

Har I brug for vores pædagogiske vagt ?  Hvis I oplever utryghed, grundet en udfordrende udadrettet adfærd, og ikke synes I har behov for hjælp til at udføre jeres kerneopgaver, så kan vi hjælpe. Har I udelukkende brug for en medarbejder som kan skabe trygge rammer for jer og borgerne, som I hjælper? Så er vores pædagogiske vagt det rigtige valg.

På nogle områder bruger man ordet “skærmning” om funktionen – vi kan bedre lide at tale om en tryghedsskabende indsats, da vi så også inddrager borgeren, så alle oplever en tryg atmosfære.  

Pædagogisk vagt og en alm. vagt – hvad er forskellen?

Forskellen ligger i uddannelsen og deraf tankegangen. En vagt er grundlæggende uddannet til at beskytte ting og stoppe konflikter ved verbal og fysisk indgriben, overfor personer som er velfungerende. En vagt er ikke specialuddannet til at konflikthåndtere overfor personer med psykiske udfordringer og mentale svækkelser.

Når vi har valgt at kalde vores medarbejder for en pædagogisk vagt, så er det fordi ordet vagt, fortæller om kerneopgaven, som er at skabe tryghed – men der stopper ligheden også. Kernekompetencen hos vores pædagogiske vagt, er at dæmpe konflikter hos personer med udadrettet udfordrende adfærd. Den metode som S.T.O.P. medarbejderen arbejder ud fra, er vores eget udviklede Pædagogisk Sikkerhed®. Dette  er en tilgang til at arbejde med udadrettet adfærd på social- og socialområdet, med respekt og som støtte til personen med udfordringer.

Pædagogisk vagt og Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed® samler livvagten og social- og specialpædagogens metoder. Det giver en helhedsorienteret måde at passe på sig selv og samtidig forebygge og håndtere alle former for konflikter med udadrettet adfærd. En af de pædagogiske metoder som er en del af Pædagogisk Sikkerhed®, er Afstemt Pædagogik. Afstemt Pædagogik er en evidensbaseret metode, til at forebygge vold og trusler. Metoden Afstemt Pædagogik er inspireret af tilgangen Low Arousal.

Læs mere om vores pædagogisk vagt og Pædagogisk Sikkerhed® længere nede på denne side. Klik her for at komme til forsiden.

SOCIALPSYKIATRI

STOP Bostøtte

HANDICAP

At skabe tryghed omkring en borger med autisme eller en borger med ADHD, kræver forskellige tilgange. Blandt andet den rette sammensætning af de medarbejdere der skal indgå.

Vi har stor erfaring på områderne, da en vores kernekompetencer er stabilisere udfordrede borgere. Formålet er efterfølgende af overlevere indsatsen til det faste personale på institutionen, til videreføring.

DEMENS

Pædagogisk skærmning

PERSONCENTRERET OMSORG

At skabe ro og tryghed omkring borgere med en mental svækkelse kræver noget særligt. Ofte er det frustrationer der ligger til grund for en udfordrende adfærd. Derfor er vi nødt til at være tæt på, for at finde kimen til frustrationerne.

Ofte hjælper vi med den personcentrerede omsorg, så vi kan lære alle de små signaler at kende, så vi hele tiden kan arbejde forebyggende.

.

.

.

HOSPITALSPSYKIATRI

FAST VAGT

Ved at anvende en pædagogisk vagt, i stedet for en traditionel vagt, som jeres sikkerhedsmedarbejder, vil I opleve en socialpædagogisk tilgang til konflikter. Herudover får I en ekstra faglighed med i arbejdet, med at nedbringe brugen af magt.

Fysiske udfald håndtere vi på samme måde som en vagt ville gøre.

.

.

.

Pædagogisk Sikkerhed® – ISO certificeret

S.T.O.P. er ISO certificeret, hvilket betyder at alle vores procedure bliver kritisk gennemgået og kontrolleret hvert år, af en ekstern kontrolvirksomhed.

Ud over procedure, så kigger kontrolvirksomheden også på om vi følger reglerne for magt i psykiatriloven og for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD.

Vi er glade for denne eksterne kontrol, da det giver os et unikt ufarvet indblik i vores procedure, så vi konstant kan udvikle os.

Pædagogisk vagt og Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk vagt, er et alternativ til brugen af vagter på social- og sundhedsområder, da vagter kan gøre beboerne utrygge, når der ankommer en vagt, i vagt uniform. Et vagtfirma skal møde op i uniform, medmindre der er søgt fritagelse. Fritagelsen skal søges fra gang til gang og tager flere dage. Så et vagtfirma kan ikke lovligt tage en akutopgave ind, hvor der er behov for at skabe tryghed, medmindre de kommer i uniform.

En anden ting man skal tage i betragtning når man vælger at indsætte en vagt for at skabe tryghed, er at en vagt vil skabe en ny magtfaktor i rummet, hvormed det kan være svært at gennemskue hvad der sker når denne magtfaktor fjernes igen.

En pædagogisk vagt – er en sikkerhedsmedarbejder

Modsat en vagt, så er en pædagogisk vagt ikke en magtfaktor. Vores medarbejder arbejder pædagogisk og kun som absolut sidste udvej, anvender magt. Vi arbejder ud fra principperne i Afstemt Pædagogik og Low Arousal er en del af Afstemt Pædagogik. Afstemt Pædagogik er en effektiv metode som Socialstyrelsen anbefaler i forhold til særforanstaltninger. Læs mere om Afstemt Pædagogik på socialstyrelsen hjemmeside her 

Vores medarbejdere er eksperter i at deeskalere en voldsom konflikt og håndtere en fysisk konflikt, så nænsomt som muligt – men det er meget sjældent det er nødvendigt, fordi vi hele tiden arbejder forebyggende.

Hvis du ønsker yderligere information, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde formularen nedenfor.

Call Now Button