Rådgivning

Rådgivning med S.T.O.P. grundlægger Michael Neigaard

Hos S.T.O.P. har vi stor erfaring med at rådgive og vejlede arbejdsgivere i, hvordan de bedst sikrer sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold for deres medarbejdere.

Gennem mange års arbejde med udadreagerende borgere har vi gennem tiden opbygget en stor videns- og erfaringsdatabase. Med udgangspunkt i den, samt en konkrete situation I står i, sætter vi os sammen med jer for at gennemgå, hvor det giver mening at sætte ind.

Sikkerhedsscreening

Vores mål er at give jer konkrete redskaber til at skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen for ansatte såvel som for beboere.

Det gør vi blandt andet ved at gennemføre en sikkerhedsscreening, der tager sit udgangspunkt i den overordnede faglige indsats på stedet såvel som i den praktiske udførelse af arbejdet.

Her ser vi nærmere på hvilke risikofaktorer, der eventuelt kan reduceres på arbejdspladsen, så vi på den måde kan forebygge fatale episoder samt understøtte trivslen på arbejdspladsen.

Mønstre i adfærd

Vi kan også tilbyde jer at se nærmere på, hvordan I kan mindske farlig adfærd på stedet ved at se på eventuelle uhensigtsmæssige mønstre hos borgerne.

Det foregår ved, at vi benytter en digital platform til at registrere hændelser på stedet, finde mønstre i adfærden hos de enkelte borgere, og dermed synliggøre et eventuelt behov for ekstra støtte hos den enkelte.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75.

0 Shares