fbpx

Esbjerg Kommune

Ledelsen ved Esehuset havde i slutningen af 2016, fra midt november til midt december, et 4 ugers samarbejdes forløb med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Specialafdelingen ved Esehuset stod i en helt konkret situation der krævede ekstra bemanding på afdelingen døgnet rundt, for at sikre både beboernes og personalets sikkerhed.

Den situation vi stod i var af en sådan karakter, at vi ikke selv havde alle de ressourcer eller kompetencer der skulle til her og nu for at løse opgaven.

Vi havde brug for professionel assistance, vi ønskede at samarbejde med et firma der ligesom Esehuset, arbejder ud fra den pædagogiske tilgang i forhold til forebyggelse af trusler og vold. Og dette professionelle samarbejde fik med firmaet S.T.O.P. under ledelse af Michael Neigaard.

Der blev udarbejdet en professionel samarbejdskontrakt for det 4 ugers forløb, der tog udgangspunkt i de helt konkret behov specialafdelingen havde brug for.

Ud over en døgnbemanding, der var med til at sikre beboernes og personalets sikkerhed, var personalet fra STOP med til at oplære og træne det personale, som ledelsen ansatte til selv at varetage opgaven fremadrettet efter det 4 ugers forløb.

20 medarbejder deltog i en kursus dag i Pædagogisk Sikkerhed, hvor Michael Neigaard og hans personales kompetencer udviklede både medarbejderne og ledelsen på specialafdelingen – en dag vi sent vil glemme – den var ikke mindre en fantastisk!

Vi lærte både noget i forhold til vore egne reaktionsmønstre, men også hvordan vores reaktionsmønstrer kan folde sig ud i en arbejdssammenhæng og hvordan vi kan påvirke hinanden i hele personaleteamet i forhold til at agere og tænke Pædagogisk Sikkerhed og dermed voldsforebyggelse.

STOP har hele vejen igennem ageret professionelt og leveret det de lovede. Vi har anbefalet S.T.O.P. til andre bo institutioner, og skulle vi en anden gang stå i en lignede situation, så kontakter vi S.T.O.P.

Vibeke Rømer Christensen – Souchef Distrikt Nord – Esehuset.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen