fbpx

Historien bag S.T.O.P.

Det der er S.T.O.P. i dag, blev tilbage i 2005 grundlagt af Michael Neigaard. Dengang var virksomheden udelukkende en virksomhed, der tilbød personbeskyttelse til blandt andre bosteder og institutioner, men som også udbød sikkerhedspersonale til at løse andre opgaver såsom bevogtning eller dørmandstjenester.

Sideløbende med opstart af sikkerhedsvirksomhed, begyndte Michael Neigaard at arbejde med mennesker på social – og handicapområdet som pædagogmedhjælper. Der var et behov for personale som kunne arbejde pædagogisk og støttende, på trods af voldsom udadrettet adfærd.

Det blev til små 10 år med pædagogiske udviklingsopgaver, med mennesker med voldsom udadrettet adfærd, hvor sikkerheden var en hjørnesten i det pædagogiske og udviklingsstøttende arbejde. Vi kunne rumme mennesker som andre havde svært ved at give udviklende støtte og sunde relationer – en sund relation, da der nu ikke var angst involveret fra personalets side. Vores ydelser lå langt fra de sikkerhedsydelser som var udgangspunktet i 2005. Derfor måtte en navneændring finde sted.

I  august måned 2014, skiftede virksomheden navn til S.T.O.P. (Sikkerhed.Tryghed.Omsorg.Pædagogik, red.) og ændrede fokus til udelukkende at beskæftige sig med Pædagogisk Sikkerhed ® i form af volds- og konfliktforebyggende tiltag.

I dag udbyder S.T.O.P. foruden vikarer og pædagogisk skærmning med tryghedsskabende personale også rådgivning ifm. den pædagogisk indsats når personalet er “kørt fast”, samt uddannelse i konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Du kan læse mere om S.T.O.P.’s mangeartede ydelser her.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen