fbpx

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®

Personcentreret omsorg

Pædagogisk Sikkerhed®

Det kan være udfordrende at udføre personcentreret omsorg, hvis en borger har en udfordrende udadrettet adfærd.

Hos S.T.O.P. oplever vi oftest følgende 2 problematikker, som Pædagogisk sikkerhed® bl.a. er udviklet ud fra:

 

  1. Udfordringen kan være det følelsesmæssige, ved at skulle varetage en del af plejen, som vedkommende ikke har lyst til. Som personale kan man godt gennemfører det, men borgeren bliver måske bange og reagere derefter. Dette kan give personalet ”dårlig samvittighed”, som kan være svært at håndtere psykisk på længere sigt.

 

  1. Den udadrettede adfærd kan være af en karakter som gør personalet så utrygge, at man ikke kan varetage den personcentrerede omsorg.

 

Med Pædagogisk Sikkerhed som udgangspunktet, kan vores medarbejdere støtte det faste personale. Vi hjælper med at sikre, at den personcentrerede omsorg bliver udført så skånsomt som muligt. Tilgangen i Pædagogisk Sikkerhed kommer fra social- og specialpædagogikken og livvagtens tilgang til personlig sikkerhed. Med disse tilgange, er der fokus på at personale og borger skal føle sig trygge, hele tiden.

 

Vi støtter ofte på følgende måder, hvor vores medarbejder:

  1. Udelukkende varetager en tryghedsskabende indsats. Dette kan skyldes at personalet, som til dagligt varetager den personcentrerede omsorg, gerne selv vil fortsætte med at varetage indsatsen. Her støtter vi f.eks. ved at være tilstede så vi kan træde til, ved pludselige episoder.

 

  1. Går med som sekundær medarbejder, og støtter det hvor behovet er i de forskellige situationer. Vores medarbejders fokus er på at sikre tryghed for borger og den primære medarbejder.

 

  1. Vores medarbejder er den primære medarbejder omkring borgeren, men får hjælp af det faste personale, til at udføre pleje af intim karakter.

 

Vi kan sikre den personcentrerede omsorg med Pædagogisk Sikkerhed, og ofte laver vi sidemandsoplæring, hvormed personalet, som til dagligt varetager kerneopgaven, vil få nye værktøjer til at håndtere udadrettet adfærd og ofte selv vil kunne varetager indsatsen efter en periode sammen med medarbejderne fra S.T.O.P.

 

Klik her for at læse vores kunde referencer

Klik her for at komme tilbage til forsiden

TRYGHEDSTILKALD

Tilkaldeservice

Med Pædagogisk Sikkerhed®, har vi en tilkaldeservice, hvor vi er hos jer indenfor 20-60 minutter med en tryghedsmedarbejder, som skaber tryghed ved sin tilstedeværelse.

Ofte er vi kun til stede i 30-45 minutter ad gangen, så er der oftest faldet ro på igen.

Mulighed for tilkald kræver et abonnement, fordi vores central skal sættes op og vedligeholdes med oplysninger vedrørende den borger TryghedsTilkaldet er tilknyttet.

PÆDAGOGISK “VAGT”

Pædagogisk sikkerhedsmedarbejder

Vores medarbejder har først og fremmest en socialfaglig tilgang, men med Pædagogtisk Sikkerhed® tænker vi også sikkerhed ind i kerneopgaven.

Vi kan være den usynlige medarbejder, som udelukkende varetager sikkerhedsmæssige opgaver eller vi kan være kollegaen som hjælper med at løse kerneopgaverne i trygge rammer, som vi skaber.

UNDERVISNING

Konflikthåndtering

Afstemt Pædagogik – Konflikthåndtering

I Pædagogisk Sikkerhed® har vi bl.a. fokus på:

  • hvordan hjernen reagere når en adfærd ryster os eller vi går i konstant utryghed og hvilke tekniker man kan benytte for at bevare ro og tryghed.
  • fysisk nødværge med få refleksbaserede teknikker, som hjælp til at komme væk, når alt slår fejl.
  • metoder til at forebygge udfordrende adfærd

Besøg vores side med undervisning, for mere information om vores undervisning og hvilke metoder vi underviser i – Klik her for mere information

Kontakt

Åbningstider:

Mandag til torsdag 08:00-16:00. 

Fredag: 08:00 – 14:00

Telefon: 7199 3775

Telefonen er døgnåben for akutte henvendelser – alle dage, hele året. 

Call Now Button