fbpx

S.T.O.P. Pædagogisk specialindsats til unge – Del. 1

 Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

 

“På en nænsom måde, kan du ryste verden”  

Mahatma Ghandi

 

Unges evner

Som udgangspunkt, kommer vi som nyfødte, med en evne til at kunne kommunikere med vores omsorgsperson med et skrig, for at fortælle, at vi er sultne. I de tidlige år er vi mest modtagelige for stress/sårbarhed. Unge, der har haft en tryg opvækst, kan for det meste håndtere svære situationer, ved at genkalde sig tidligere situationer, hvor vedkommende var rolig. Her trækker vedkommende altså på erfaringer fra tidligere.

Unge, der af den ene eller anden grund, ikke har de forudsætninger, har risiko for at stå i komplekse højstemte problematikker. Der kan være mange grunde til, at man ikke kan leve op til kravene. Det kan være stress, relationer, utryghed i hverdagen eller utrygge beskeder. Man kan ikke stoppe med at kommunikere, såvel som en konflikt ikke kan fortsætte i det uendelige. Nedenstående er de parametre, S.T.O.P. oftest ser i konfliktsituationer med unge:

  • Den unge rammes af konflikt i komplekse sammenhænge – årsag og virkning.

S.T.O.P. planlægger selve aktiviteten konkret, sammen med den unge. Unge, der har behov for støtte, kan bedre håndtere deres hverdag ved hjælp af struktur og forudsigelighed. I komplekse sammenhænge med familiebesøg, hjemrejseweekend eller et socialt arrangement, hvor der sker meget, hjælper vi med at italesætte, tilrettelægge og strukturere planerne detaljeret. Derudover, taler vi også med den unge om, hvad der skal ske undervejs i en given situation, så konflikter forebygges. Vi italesætter den unges handlinger ved hjælp af Afstemt Pædagogik.

 

  • Den unge rammes af uforudsete voldsomme situationer.

S.T.O.P. hjælper med at, hverdagen forløber så gnidningsfri som muligt, så der er rum og plads til at kunne håndtere de udfordringer, der må komme. Vi motiverer ved hjælp af Afstemt Pædagogik, til at nedtone konflikter og holde hjernen klar. Redskaberne, vi bruger er enkle, således at alle kan være med. Fysisk, forandrer vi konfliktsituationer ved at stille os imellem unge, der er i arousal. På den måde kan vi nedtone langt de fleste konflikter.

 

  • Den unge har behov for struktur. (arbejdshukommelse)

S.T.O.P. hjælper med at opøve og træne arbejdshukommelsen, således at der skabes en højere tolerance. Når den unge skal modtage en kollektiv besked, samtidig med at vedkommende er i en stresssituation, kan konflikter eskalere. Beskeder huskes ikke lige så hurtigt som de indoptages. Ved at skabe meningsfuldhed igennem enkle forudsigelige rammer, tilbyder vi strategier, der kompenserer. Det kan for eksempel være at den unge har behov for en pause – tid til eftertænksomhed. Den unge kan have brug for en snak om det, der skal foregå eller vedkommende kan have behov for hjælp til alternative strategier. Målet er, at vi sammen tilvejebringer overblik med afsæt i Afstemt Pædagogik.

 

  • Den unge rammes af impulser

S.T.O.P. afkorter konflikterne væsentligt, og giver den unge en klar succesoplevelse i øjeblikket, ved i en given situation at gå med modstanden. Ofte reagerer den unge på umiddelbart fremkommende impulser (se nedenstående om konflikthåndtering). I en given situation finder vi ud af, hvad der ligger til grund for impulserne og vores måde at møde hinanden på. Ved hjælp af bestemte redskaber indenfor Afstemt Pædagogik, KRAP og Low Arousal, kan vi nedtone impulserne og gå med modstanden.

 

  • Den unges fleksibilitet og omstillingsparathed

Samtidig med at hverdagen skal være struktureret og håndtérbar, øver S.T.O.P. evnen for fleksibilitet sammen med den unge. Grunden til dette er, at omstillingsparathed er et grundvilkår. Vi øver dette igennem samarbejde, og ved at tilpasse krav og forventninger, så den unge kan nå målene. En måde at nå dem på, er de små sikre succesoplevelser. (De tre S´er) Her tilpasses den enkeltes forandringspotentiale, således at enhver opnår succes.

 

Konfliktløsning

Vi lytter altid til, hvad den unge siger i en given situation. Det er vigtigt at den unge bevarer sin selvkontrol, derfor skaber vi ro med vores fysiske tilstedeværen, på en rolig og afslappet måde. Hvis den unge reagerer negativt på dette, flytter vi fokus ved at lade en anden kollega tage over, eller vi skifter til noget andet, der tales om, så tonen bliver brudt. Det kan også være, at vi stiller os med siden til, eller går et andet sted hen i rummet. Hjælper det ikke, tilbyder vi vedkommende at gå tilbage på eget værelse, en tur ud, en forfriskning, en tv-udsendelse eller lign. Jo bedre forberedt den unge er, jo færre konflikter opstår der. Derfor er vi meget strukturerede vi vores arbejde.

 

Udadreagerende konflikt

Hvis vedkommende er tæt på at eskalere i en udadreagerende konflikt, sørger vi for at andre forlader rummet. Ofte hjælper det at den unge har plads omkring sig, og kan trække sig tilbage for en stund og lande. I disse tilfælde bruger vi KRAP og Low Arousal. Som udgangspunkt benytter vi kun magtanvendelser i yderste nødstilfælde, og kun, hvis den unge er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII. Kap. 24. samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD. Fastholdelser er yderst sjældne, og må kun bruges i nødstilfælde.

 

Indadreagerende konflikt

Nogle unge har alt for længe trukket sig fra fællesskabet, og spiller computerspil eller hører musik uden at ville kontaktes. Vi modarbejder ikke den unge, men arbejder med modstanden. Ved hjælp af motiverende faktorer, så som noget vedkommende godt kan lide at lave i køkkenet, hobbyrummet, tv-stuen, eller på sportspladsen, kommer vi tættere på det sociale fællesskab igen. Vi arbejder med deres bevæggrunde for, hvorfor de har trukket sig fra fællesskabet. Her går vi ind i hvad der kan, og skal ændres, og hvornår. Vi motiverer til fællesskabet, og ser på de potentielle gode grunde til at træde ind i det igen.

 

Følelser smitter –  S.T.O.P. vikar

S.T.O.P.s. vikarer er uddannede pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker eller andet social/sundhedsfagligt personale med minimum to års erhvervserfaring og en gerne certificering indenfor Afstemt Pædagogik, KRAP, LA2 og Low Arousal. Vi tilgår hjemmet, bosteder, døgninstitutioner og aflastningsenheder. Vores tonefald og kropssprog er tilpasset de unges evner. Et simpelt redskab, som virker konfliktnedtrappende og følelsesafsmittende, er ikke konsekvent at afkræve den unge øjenkontakt. En rolig og behagelig fremtoning, for eksempel siddende, vil i nogle tilfælde kunne fjerne fokus fra det allermest betændte. Unge, der er ramt af en særlig sårbarhed, påvirkes oftere af andres følelser. Vi siger at følelser smitter, forstået på den måde, at det er lettere at være glad, hvis man er sammen med glade mennesker. Og man bliver selv rolig af at være sammen med rolige mennesker. Det er vores personale meget bevidste om, og sørger hver dag for at bevare roen, selv i de allermest konfliktfyldte situationer.

 

S.T.O.P. Pædagogisk Hjemme-Hos-Støtte

S.T.O.P.s  pædagoger og pædagogiske personale, yder støtte til den unge og den unges familie af praktisk pædagogisk karakter (Servicelovens §52.3.2.) Her strukturerer vi dagligdagen, og sikrer at den unge tilgår skole m.m. Det, der er væsentligt, er at skabe en strukturel ramme for hverdagen, således at den unge genoptager sin skolegang m.m. Det gøres ved hjælp af tydelighed, for eksempel morgenvækning, af en anden end mor og far. Kombineret med nogle samtaler om for eksempel rus/påvirkning, hvis den unge er i risiko for at komme ud i et overforbrug. Det kan medføre konflikter. I de situationer benytter vi os af kortvarige interventioner indenfor teorirammen Afstemt Pædagogik, KRAP og Low Arousal. Derefter pauser til eftertænksomhed. TEACCH benyttes i det omfang, der er behov for det.

 

S.T.O.P. Pædagogisk indsats og – støtte

S.T.O.P.s  vikarer, har bred erfaring i håndtering af den unge og familiens samlede situation i hjemmet.  (Servicelovens § 52.3.3.) Sammen med forældrene og den unge, går vi tæt på de enkelte situationer, og ser på nye veje igennem det, der sker. Mål og indsatser defineres i samspil med sagsbehandlere, forældrene og den unge selv, og revideres løbende. Kommunikationen er klar og tydelig og altid baseret på et plausibelt, positivt grundlag, afstemt på elementerne fra Afstemt Pædagogik, KRAP og Low Arousal. Det er en relationsopbyggende indsats således, at vi tilvejebringer den unges øgede kompetencer. Vedkommende vil være bedre i stand til at kunne løse konflikter i fremtiden. Vi er dedikerede til den relationelle behandling, og skaber hver dag nye resultater. Det medfører, at vi kan stille hensigtsmæssige krav som ikke er for store.

 

Unik succes

Generelt varer vores forløb 6-12 uger, men vi forlænger gerne, hvis der er god progression. Det er vores erfaring, at denne længde er den rette intervention, til den rette handleplan. Med Afstemt Pædagogik og de små sikre succesoplevelser (de tre S´er) m.m. er der skabt et gedigent grundlag for succes. Vi har skabt en unik succes og nedbragt affekttrykket og kaosfasen blandt flere. Det er vores ønske, at vi kan hjælpe endnu flere i den kommende tid.

 

S.T.O.P. (Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) A/S er en privat virksomhed. Vi arbejder med borgere født med psykiske handicaps, som er ramt af misbrug. Den pædagogiske sikkerhed og den rette erfaring gør, at vi kan tilgå en svær håndtérbar hverdag og arbejde tryghedsskabende. Det giver Jer mulighed for at få en tryg hverdag, fordi vi ikke påtager os opgaven uden at have afstemt forventningen i detaljen. S.T.O.P. arbejder med unge, der i en periode af deres liv har behov for støtte til almindelige daglige opgaver. Hvad end det er i dag- eller døgntilbud. Nogle unge kan være diagnosticerede, nogle kan være ramt af en medfødt sårbarheds- og funktionsnedsættelse. Andre kan være ramt af socialt betingede følger. Fælles for dem alle er, at vi i S.T.O.P. tilbyder dem en tryg hverdag med den største respekt. Vi definerer unge i alderen 13-21 år jf. Serviceloven.

 

Klik her for at læse vores øvrige blogindlæg

Klik her for at læse mere om skærmning

Klik her for at læse mere om vores Tryghedsforløb

Klik her for at komme til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen