fbpx

S.T.O.P. Tryghedsskabende sikkerhed

 Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

En tryghedsskabende hverdag

Vores certificerede vikarer, som arbejder med mennesker født med svære psykiske handicaps, og som samtidig kan være ramt af et overforbrug eller decideret misbrug, ved at de er særligt sårbare. Særligt sårbare for det omgivne samfund, økonomisk, og ikke mindst i forhold til funktionsevne. Den tryghedsskabende hverdag fordrer vores særlige kendskab til hjernens transmitterstoffer, når man er påvirket. Kombineret med hjernens udfordringer på det udviklingsmæssige og kognitive område. Det højner bevidstheden om den tryghedsskabende hverdags elementer. I den tryghedsskabende hverdag, møder vi mennesket født med psykiske handicaps og ramt af misbrug, som det menneske vedkommende er. Uden at skele negativt til fortiden.

I stedet arbejdes motiverende på fremtiden. Der skabes en tryg hverdag ud fra principperne i Afstemt Pædagogik/KRAP, low arousal og LA2. Den tryghedsskabende hverdag er bygget op omkring ressourcer. I videst muligt omfang afstemt indenfor, hvad borgeren selv kan tage ansvar for. Med en ganske særlig tilgang undgår vi i videst muligt omfang de fleste konflikter, selv når bølgerne går højt. Det kan lade sig gøre, fordi vi med en særlig certificering, er trænet i deeskalering i et omfang, så konflikter kan tilgås med ro. På den måde bevares overblikket i en mere tryg hverdag.

 

Vidensbank for forandring

Vores vidensbank for forandring indeholder viden om de sociale samspilsmønstre for mennesker født med psykiske handicaps, ramt af misbrug. På denne baggrund ved vi at forandring er mulig. Med denne vidensbank, arbejder vi med evnen til bl.a. at nuancere kropssignaler, som kan være første skridt ud af affekt. Er man først i affekt, hjælper vi tilbage på sporet ved at:

 

 1. Blive bevidst om egne kropssignaler – Det er vigtigt at kende kroppens måde at reagere på. Vi står på sidelinjen i affekt og oversætter kroppens signaler.

 

 1. Arbejde aktivt med at nedsætte eller undgå udefrakommende forstyrrelser så som tikkende vægur, skinnende loftslys/sollys, fjernsyn/radio og lign.

 

 1. Sørge for at de basale fornødenheder er indenfor rækkevidde. At vedkommende har fået tilstrækkelig med væske og mad. At de fysiske rammer er sufficiente.

 

 1. Spejle ro; vi bruger gentagelser og undtagelser. Ofte står vi med siden til, når vi taler med borgeren. Det nedsætter arousal.  

 

Vi er meget bevidste om, at alle har et forandringspotentiale, det er indlejret i vores DNA. I vores vidensbank for forandring, struktureres dette i vores stærke relation til den enkelte, og hermed samspillet. Det, der virker, moduleres i borgerens vidensbank for forandring.

 

Specialpædagogisk skærmning.

Enkeltmandsprojekter kan opstå som et behov for tryghedsskabende specialpædagogisk skærmning ved en eller flere opståede hændelser, hvor der er behov for at skabe ro. Med vores erfaring og specialviden planlægger vi sammen med Jer den specialpædagogiske skærmning, så den tilpasses netop den enkeltes krav og behov. I den specialpædagogiske skærmning skaber vi en fælles nutid og tilstedeværelse sammen med borgeren.

Når arousal er på sit højeste regulerer vi adækvat. Er der mange kropslige eller verbale gestalter placerer vi os adækvat i rummet, taler adækvat og/eller viser ved hjælp af hjælpemidler hvad der skal ske. Det tilvejebringer ro i situationen. På en konstruktiv måde realitetskorrigerer vi og tilpasser os hele tiden nuet. I den specialpædagogiske skærmning afpasser vi vores ageren, så borgeren kan sig se sig selv i os. Det bevirker, at vi kun benytter magtanvendelser og fysisk kontakt som sidste udvej. Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII. Kap. 24. samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD. Vi kan være en:en eller en:flere på opgaven. Specialpædagogisk skærmning skræddersyes og målrettes individuelt og særskilt tilrettelagt lige netop Jeres behov.

 

Et proaktivt liv

Vi støtter og motiverer borgeren i at skabe så proaktivt et liv som muligt. Et proaktiv liv med et minimum af indtagelse af alkohol eller stoffer giver de bedste forudsætninger for nedsat arousal. Udtrykker enten I og/eller borgeren et ønske om, at et overforbrug skal nedbringes, afklarer vi, hvad der kan gøres for at afhjælpe situationen. Med motivation og fortløbende støtte hjælper vi med at gennemleve og fastholde det proaktive liv. Støtten kan for eksempel være

 

 • Opretholde en dagstruktur
 • Forudsige situationer og alternativer
 • Gøre dagsaktiviteter proaktive
 • Gøre mål realistiske og overskuelige.

 

Et eksempel kan være, at der i en periode arbejdes i stilhed grundet lydoverfølsomhed og/eller abstinenser. Personalet låser sig selv ind og stiller sig fysisk, så vedkommende kan se dem med medicinen klar. Et proaktivt liv kan være sammen med borgeren i vedkommendes tempo sørge for, at de mest basale fornødenheder så som personlig pleje og madlavning sker. Også selv om det tager meget lang tid. Vi arbejder altid til nærmeste udviklingszone. Det er det, der giver os vores målbare succes.

 

Pædagogisk Sikkerhedspersonale

Vores Pædagogiske Sikkerhedspersonale har en sikkerhedscertificering i ISO af en kontrolvirksomhed. Det er vores garanti for, at de er specialiserede i netop at kunne minimere magtanvendelser. Derudover har de en bred viden om teorierne bag Afstemt Pædagogik.

Vi arbejder dynamisk og præcist med situationsfornemmelse. Ved hjælp af Afstemt Pædagogik, sproget og konteksten nedtoner de konflikten. Personalet er godkendt af rigspolitiet til at udføre skærmningsopgaven. Det pædagogiske sikkerhedspersonale udfører en vagtfunktion med situationsfornemmelse og ro. Ved hjælp af et klart og tydeligt sprog åbner vi mulighed for at borgeren kan spejle vores adfærd så nye forudsætninger opstår. Formålet med vores Pædagogiske Sikkerhedspersonale er at skabe tryghed på Jeres arbejdsplads, og give Jer overblikket tilbage. Vi varetager den indsats I har behov for, hvad end det er at stå på siden, eller at overtage opgaven.

 

Når sårbarhed lander i dine hænder, vær nænsom og blid for det er i sårbarhed det levende lys brænder. 

Citat ukendt.                                                                  

 

Tryghedsforløbet – En sammenhængende specialindsats.

Vi har skabt et unikt tilbud, der knytter sig til at styrke det samlede personale og den enkelte arbejdsplads. Det skaber fælles fundament i videst muligt omfang, og består af fire faser. Det er tiltænkt den situation, hvor der er opstået bekymrende eller voldsom adfærd eller hvor personalet føler sig bekymrede. Det kan også dreje sig om, at borgeren har et eskalerende misbrug.

 

Cirkulær faseinddeling

 • Fase. Det er vigtigt at vi skaber tryghed og udvikling allerede fra første dag. Derfor kræver det, at alle i personalegruppen er med. Vi screener mønstre i dialoger, kropssprog og adfærd. Her lægger vi en samlet plan for det videre forløb sammen med Jer. Ressourcerne og robustheden i personalegruppen bruges til at være opsøgende, og at kunne berolige og dæmpe arousal aktivt.

 

 • Fase. Med tæt sidemandsoplæring træner vi nye kompetencer i praksis. Det er for eksempel baggrundsviden om, hvad arousal gør ved en borger ramt af affekt samt nødværge. Det kan også helt lavpraktisk være, hvordan personalet håndterer at blive kontaktet af borgerens mange ikkesufficiente sociale relationer. For eksempel folk der opkræver gæld. Det kræver ikke bare en viden om borgerens affekt, men også en viden om subkulturer, der udfordrer grænser.

 

 • Fase. På toppen af forløbet, begynder vi at fase os selv ud. Med solid baggrundsviden om den nærmeste udviklingszone, Low Arousal/High Arousal og nødværge er hverdagen igen blevet overskuelig og håndterbar. Vi har givet Afstemte Pædagogiske redskaber til en praksis i hverdagen, lige til at gå til.

 

 • Fase. Vi giver tværfaglig supervision på det, der virker. Jeres opmærksomhed skærpes på værdifulde opgaver, der lykkedes. På dette tidspunkt, har I så mange nye veje at gå, at vi kun tilgår institutionen i det omfang, der er behov for.

 

De små sikre succeser

Generelt varer forløbene 6-12 uger, men vi forlænger gerne hvis både sagsbehandleren, personalet og borgeren oplever progression. De forholdsvis korte processer giver erkendelse, og dermed effekt.

De små sikre successer (de tre S´er) udvikler over tid en foranderlig hverdag. De små sikre successer i krav og opgaver stemmer dermed overens. For eksempel når vi forholder os til almindelige dagligdags funktioner. Vores vikarer, som arbejder med opgaver i korte, afrundede og konkrete intervaller, ved hvor de finder de små sikre succeser. At borgeren får mad, væske og et hvil kan medvirkende til, at han drikker mindre. Hvilket i sidste ende kan gøre ham motiveret for antabus. Når vi inddrager de små sikre succeser, når vi delmål og mål indenfor en relativ kort periode af tid. Vores certificerede vikarer, som alle har mere end 2 års erhvervserfaring, spiller en væsentlig rolle, når borgeren skal ud af selvmedicinering. Samtaler, tilstedeværelse og omsorg går hånd i hånd med tryghedsskabende små sikre succeser. For at skabe en konkret brugbar hverdag, afhjælper og tilpasser vi hverdagen så den bliver håndterbar. Det giver tryghed, skaber rammer og små sikre succeser.

 

S.T.O.P. (Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) A/S er en privat virksomhed. Vi arbejder med borgere født med psykiske handicaps, som er ramt af misbrug. Den pædagogiske sikkerhed og den rette erfaring gør, at vi kan tilgå en svær håndtérbar hverdag og arbejde tryghedsskabende. Det giver Jer mulighed for at få en tryg hverdag, fordi vi ikke påtager os opgaven uden at have afstemt forventningen i detaljen.

 

Klik her for at læse vores øvrige blogindlæg

Klik her for at læse mere om skærmning

Klik her for at læse mere om vores Tryghedsforløb

Klik her for at komme til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen