fbpx

S.T.O.P.; Vi holder mulighederne åbne – Del. 1 : Børn og unge med autisme

  Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

 

Fokusområder

Hos S.T.O.P. er et af vores fokusområde altid, at se på mulighederne i hverdagen. Det er vigtigt at se ressourcerigt på hverdagen, og gøre mere af det der allerede virker.

Vi arbejder ud fra, at være opmærksomhedsskærpende på den enkelte opgave. Forståelse, interpersonelle dynamikker, og vores forskellige virkeligheder, er skabt igennem vores særlige tilgang med sprog og samtaler. Når vi taler med barnet eller den unge med svær autisme, er det vigtigt at gøre brug af redskaber, som for eksempel TEACCH, hvor vi med enkle midler, kan arbejde med forudsigelighed, igennem visuel information. Barnet med svære autistiske træk, har behov for strukturerede, nonverbale, kommunikationsformer og et personale som er bevidste om kropssprog, mimik og gestik. Derfor er vi meget bevidste om vores fremtoning – nogle gange helt ned til vores påklædning – og også om hvorvidt vi f.eks. sender en stor mand, eller lille kvinde, ud til borgeren. 

Vores fornemste opgave er at gøre hverdagen lettere i det specialiserede autistiske område, for det enkelte barn og den unge. Det drejer sig om deeskalering i de enkelte samtaler, med ro, nænsomhed og nærvær.

 

Arbejdstilgange

I vores daglige arbejde, gør vi brug af flere forskellige redskaber, for at styrke vores kommunikation. Det kan være i form af tavle, Ipad, telefon, piktogrammer eller skemaer, som vi bruger sammen med de værktøjer, det daglige personale i øvrigt benytter sig af. Den klare visuelle information, og forudsigeligheden, i vores fremtoning, er medvirkende faktorer til, at der bliver skabt ro omkring det enkelte barn, i trygge situationer.

Udover at arbejde med TEACCH, er vi meget bevidste omkring arbejdet med KRAP, Low Arousal og Afstemt Pædagogik. Det er alt sammen arbejdsredskaber, der befinder sig under vores overordnede arbejdstilgang; Pædagogiske Sikkerhed®.

Vi vælger et sprog, der passer til intentionen, og som vi ved barnet kan rumme. Kan barnet kun rumme TEACCH og tegn til tale, er det det vi bruger. Det drejer sig om at samskabe den virkelighed vi er i, og se at der ligger muligheder foran. Når vi er medskaber af en gensidig kontekst, kan barnet overskue og forstå sin virkelighed og deltage i aktiviteten. Det kan være at få børstet tænder, som kan være meget grænseoverskridende og kræver lang tilvænning. Mange gange kan adfærdsproblemer mindskes, når personen ved hvad han skal, at der er rolig tale, siden er vendt til, og der er ikke dominerende øjenkontakt.

 

De 3  S’er

Indenfor bl.a. Aspergerssyndrom, oplever vi ofte at barnet, eller den unge, er ramt af en vægring. Det bevirker at der skal handles hurtigt, således at der kan samskabes et miljø, der er fordrende og udviklende for det enkelte barn. Vi vil gerne blive nysgerrige på, hvad der er medvirkende til vægringen, og hvilke tiltag der skal til for at få det enkelte barn i trivsel igen. Vi drøfter med barnet, de pårørende, medarbejderne og sagsbehandleren den virkelighed der er opstået, og som de befinder sig i lige nu. Herefter sætter vi fokus på den hjælp, der skal til for at løse problemerne. Det handler om at komme bagom reaktionerne, og finde handlemulighederne i kaos. Sammen kan vi finde en løsning på de opståede problemer. Herunder isolation, ændret døgnrytme, spisevægring, tvangstanker/handlinger, selvskade eller udadrettet adfærd. Copingsstrategierne skal ændres til sufficiente og rimelige måder at reagere på. Det gør vi bl.a. ved hjælp af de tre S´er.

Små Sikre Succesoplevelser

De Små sikre Succesoplevelser handler om at give barnet, eller den unge mulighed for at opleve succes i hverdagen. Det kan for eksempel være, at vi tager hul på at få ryddet eget værelse op, så der er overskueligt, rent og indbydende. Skal barnet eller den unge i skole bliver dette omdrejningspunktet. Derfor skal tasken og evt. maden pakkes. Tænderne skal børstes, håret ligeså. Jakke og sko på (måske skal der bindes sløjfer). Hen til døren. Se efter taxaen. Ud til taxaen. Henne i skolen skal der følges til bordet, og der skal trænes i at gøres klar til første time. Alle de situationer kan indeholde mulige konflikter, og enten indre eller ydre kaos for den enkelte. Her intervenerer vi i en afstemt form med en meningsfuld væremåde, således at det skaber ro og skaber forandring.

 

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® 

Vores fornemste opgave er at gøre hverdagen lettere i det specialiserede autistiske område, for det enkelte barn og den unge. Det drejer sig om deeskalering i de enkelte samtaler, med ro, nænsomhed og nærvær. Vi bruger Afstemt Pædagogik og Low Arousal til samtalestyring. Skulle barnet alligevel være i en tilstand af uro, finder vi redskaber frem, der fordrer deeskalering, således at usikkerhed og magtanvendelser minimeres. Det kan være afledning, (nonverbal) tale, fysisk placering i rummet eller ændring af holdning.  

 

ISO-Certificering

Sikkerhedscertificeringen i ISO bliver givet til vores Pædagogiske Sikkerhedspersonale og de bliver kontrollerede af en kontrolvirksomhed. Vi benytter os af personalet indenfor Pædagogisk Sikkerhed® i det omfang, hvor man ellers ville sende en vagt. Det Pædagogiske Sikkerhedspersonale er i stand til at deeskalere en konflikt, men det er meget sjælden det er brug for fysisk konflikthåndtering, da de kan forebygge mange konflikter ved hjælp af Afstemt Pædagogik.

Vi har personale tilknyttet hjemmevejleder-funktionen (Servicelovens §52 stk.2.) hvor vi kan komme ud i hjemmet og afdække familiens vilkår sammen med sagsbehandleren. Det kan dreje sig om specifikke kortvarige løsninger eller et længerevarende forløb. Sammen indgår vi i en fastgenkendelig struktur og en tryghed i hverdagen, der gør at barnet og den unge får lyst og mod på at komme tilbage i sin livsbane.

 

Dag-og døgninstitutioner

Indenfor dag- og døgninstitutioner kan vi sende pædagogiske, ergoterapeutiske, sygeplejefaglige eller sundhedsfaglige vikarer, som alle har den rette certificering. Det bevirker at de har samme ståsted, og at vi med sikkerhed kan sige at de yder en høj faglighed og fleksibilitet uanset fagområde. Vi strukturer hverdagen ned til mindste detalje. Dette gøres i samarbejde med den faste kontaktperson, sagsbehandler og pårørende, efter den tværfaglige udredning på børnepsykiatrisk team. Sammen lægger vi en struktureret plan for de enkeltstående situationer, og hvorledes vi kan nå i mål. Hvad enten det drejer sig om et håndholdt skoleforløb eller at få eftermiddagen til at være mere meningsfuld. Vores viden om at ressourcer kan udvikles til færdigheder giver en tilgang til at blive nysgerrig på, hvor vi kan opdyrke disse. For eksempel kan det være interessant at se om barnet selv kan børste tænder de første et-to minutter, selv binde den ene af sine sko eller lyne sin jakke. Det giver succesoplevelser, ejerskab, motivation og udvikling, og i sidste ende er det med til at barnet kan formulere mål med egne ord. Når vi i denne proces bruger barnets egne ord, skaber vi en større bevidsthed, og giver et medejerskab som fordrer oplevelsen af succes.

 

En målrettet indsats med Afstemt Pædagogik

En vitaliserende, specifik, håndholdt og målrettet indsats hver gang, er nøglen. Sammen med specialuddannet personale med minimum 2 års praksiserfaring, til et barn eller en ung indenfor autismespektrumforstyrrelser, gør dette, at vi når målet selv i de sværeste tilfælde. At arbejde med autisme kræver indgående kendskab til et forgrenet speciale, hvilket fordre kompetent viden, uddannelse og engagement. Vi har specialpædagoger tilknyttet, såvel som et specialuddannet Taskforce. Deres opgave er primært at strukturerer og planlægger vores indsats inden den kommer videre til vores faste medarbejdere. Sikkerhedscertificeringen af vores personale og den interne uddannelse gør, at personalet er rustet til at varetage daglige opgaver på de enkelte institutioner. Det er vigtigt for os, at vores personale kender de nyeste tiltag indenfor udviklingen, og forholder sig aktivt hertil. På denne måde kan vi minimere magtanvendelser og nedtone konflikter. Vores uddannelse indeholder deeskaleringsprincipper, Afstemt Pædagogik, TEACCH, KRAP og Low Arousal. Derudover har alle ren straffe- og børneattest. Vi kan rekruttere personale fra time til time, men har vi allerede personale på institutionen, skifter vi ikke det ud.

Vi tilpasser tilbuddet fra gang til gang og ikke to forløb er ens. For os er det vigtigste at barnet, den unge, personalet og de pårørende får det vi har aftalt og som vi er eksperter på.

 

Når vi har med barnet at gøre, er det vigtigt at pårørende får ejerskab og motivation. Det skaber succes for det enkelte barn, og udvikling for hele familien. Udfordringer skal helst løses i samspil med familien i det omfang det er muligt. For forældrene er det vigtigt at barnet trives og når vi begynder at afdække familiens vilkår, ser vi ofte at løsningerne ligger i familierne. Det er her katalysatoren er til forandring, og der vi samskaber mulighederne og forandringen sammen med personalet. 

 

Udfordringer løses i samråd med familien

Når vi har med barnet at gøre, er det vigtigt at pårørende får ejerskab og motivation. Det skaber succes for det enkelte barn, og udvikling for hele familien. Udfordringer skal helst løses i samspil med familien i det omfang det er muligt. For forældrene er det vigtigt at barnet trives og når vi begynder at afdække familiens vilkår, ser vi ofte at løsningerne ligger i familierne. Det er her katalysatoren er til forandring, og der vi samskaber mulighederne og forandringen sammen med personalet. 

 

Handleplaner, ugeplaner og dagbog

Vi sætter realistiske mål i handleplanen, ugeplanen og dagbogen, som er vores styringsredskab. Den monitorerer vores indsats. Samarbejdet omkring de enkelte mål i handleplanen er konkrete og ud fra, hvad der er behov for omkring det enkelte barn. Det kan for eksempel være, der skal være fokus på at der skal børstes tænder i to minutter med tandpasta det næste stykke tid. Eller at der kan spilles Playstation 20 min., og bagefter cykles 20 min. hver dag. Det kan også være skolesituationen som før omtalt. Når vi har sat målene, evaluerer vi på dem løbende og taler dem igennem sammen med personalet samt sagsbehandleren. Derudover har vi altid mapperne liggende fremme, således at pårørende kan læse i dem. På handleplansmøder vil de blive revurderet, og vi evaluere dem også internt.

 

Indsatser

Vores indsats på institutionen strækker sig gerne af længerevarende perioder af 6-12 uger eller mere. Vi ser helst at der er så lang en periode omkring det enkelte barn, idet det tager tid at lære den enkelte barn at kende, få kontakt, lære vaner og yde korrekt omsorg. Vi kan også deltage i et overlap mellem skole og hjem/institution, således at barnet kommer afsted i skole igen.

Nærvær og omsorg viser vi ved at være lige der, hvor der er brug for os for det autistiske barn, den unge og det personale der måtte have behov for det. Vi står gerne til rådighed ved akutte hændelser og vi har altid et mentalt overskud. Vi giver Jer et pusterum i hverdagen, samtidigmed vi har en meget høj faglighed. Vi er der, hvor I har brug for det. 

 

 S.T.O.P. Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) er en privat virksomhed, der hjælper børn og unge med svær autisme, og giver personalet på institutionerne mulighederne og redskaberne til en tryg hverdag, og ekstra støtte til svære opgaver. Vi sætter både barnet/den unge, pårørende og personalet i centrum i opgaven, og vi påtager os ikke en opgave uden at have afstemt alle forventninger i detaljer. Vores arbejde involverer Afstemt Pædagogik og Pædagogisk Sikkerhed®.

Klik her for at læse Del 2: Voksne med autisme

Klik her, for at læse mere om vores indsatser på autismeområdet

Klik her for at læse mere om Afstemt Pædagogik, på Socialstyrelsens hjemmeside

Klik her for at komme til forsiden

 

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen