Skærmning

S.T.O.P. hjælpmer med akut skærmning af personale

Skærmning

Hvis I pludselig har brug for hjælp til at skærme en borger eller en patient så kan vi hjælpe jer ved at sende en af vores vikarer ud til jer og genskabe trygheden for jer, med meget kort varsel!

Vi kan hjælpe jer på alle områder inden for social- og sundhedsområdet, herunder demensområdet.

Skærmningen udføres med udgangspunkt i en socialpædagogisk tilgang og med fokus på at dæmpe borgerens adfærd, ved at finde årsagen til den udadrettede adfærd.

Skærmning med S.T.O.P. – derfor skal du vælge os

Vores vikar, arbejder som en vikar, men har særlige evner i forhold til at dæmpe konflikter via en Low arousal tilgang, men vikaren kan også udføre nænsom fysisk magtanvendelse, så ingen kommer til skade, heller ikke den udadreagerende borger.

Vikarende som løser skærmningsopgaver, er vant til at navigere i det uforudsigelige og det risikofyldte arbejde, altid med en socialpædagogisk tilgang.

Ved tilknytning af vores tryghedsskabende vikar, så genvindes tryghed og overblik. I får igen overskud til at fokusere på faglighed og kompetencer.

Skærmning – mere information

Et typisk forløb i forhold til skærmning

Hvis en af jeres borgere gennem kortere eller længere tid har udvist en adfærd, der skaber utryghed hos jer. Så kan vi indlede et forløb, hvor vores vikarer indgår i det daglige arbejde, med fokus på at genskabe tryghed og yde støtte til omsorgen eller den pædagogiske indsats..

Sideløbende kan vi kvalificere jer til bedre kunne at håndtere den udfordrende adfærd. ” vi hjælper jer til at kunne selv”

Inden tilknytningen af de tryghedsskabende vikarer, holder vi et møde med dig som leder. På det møde lægger vi en strategi for hvordan styringen kan forblive hos dit faglige personale, samt hvordan de tryghedsskabende vikarer kan trækkes ud igen, uden at efterlade et tomrum.

Når trygheden så er genskabt, holder vi igen et møde med ledelse og nøglepersonale, hvor vi belyser de tiltag, der skal til, for at I igen kan håndtere den adfærd, som skaber udfordringerne.

Forløbet varer typisk et sted mellem 1 og 6 måneder.

Sådan arbejder vi

Vores vikarer uddannedes løbende i relevante moduler fra Pædagogisk Sikkerhed ®, hvor man som udgangspunkt anvender kommunikation som redskab til at dæmpe adfærden. Egentlig magtanvendelse benyttes kun som den absolut sidste udvej.

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD.

Vores vikarer bliver løbende undervist i gældende lovgivning og etik og vi indhenter løbende straffeattester.

Ved pludseligt akut behov for at skærme en borger, hvor en midlertidig flytning er nødvendig, har vi boliger samt bemanding til rådighed.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde formularen nedenfor.

Call Now Button