fbpx

Skærmning

S.T.O.P. hjælpmer med akut skærmning af personale

Skærmning til social- og sundhedsområdet

Skærmning med Pædagogisk Sikkerhed®

Skærmning og socialpædagogisk skærmning til social- og sundhedsområdet har nogle fællestræk. Vores medarbejdere har alle solide kompetencer indenfor konflikthåndtering og deeskalering.

Begge funktioner kræver, at vores medarbejdere kan deeskalere en voldsom konflikt og håndtere en fysisk konflikt, på den mest nænsomme måde som muligt – det uddannes vores medarbejdere i løbende.

Socialpædagogisk skærmning

Minimering af stimuli

Skærmning med en socialpædagogisk tilgang, indebære at arbejde med at minimere de stimuli der kan få borgeren i høj arousal.

At minimere stimuli, kræver stor indsigt i konfliktforebyggelse, og at benytte metoder som understøtter dette.

Vores medarbejdere er ofte sammen med borgeren i alle situationer og fungere som en vikar, der har fuld fokus på at afhjælpe borgerens behov og udfordringer, med en socialpædagogisk tilgang.

På den måde kan vi imødekomme frustrationer, som kan blive til vrede.

Skærmning – fast vagt

Menneskelig vagt

Særlige situationer kræver nogle gange denne form for skærmning, hvor der udelukkende skal skabes tryghed og sikkerhed.

Vores medarbejder udføre en vagt funktion, dog har vores medarbejder indgående kendskab til målgruppen, hvormed konfliktforebyggelse er en vigtig del af funktionen.

Den vigtigste funktion, er at sørge for jeres sikkerhed og tryghed.

SOCIALPSYKIATRI

STOP Bostøtte

HANDICAP

Socialpædagogisk skærmning til social- og handicapområdet, med afstemt pædagogik og Low Arousal som tilgang, for ikke at stille borgeren i overkrav og til at nedtrappe konflikter.

DEMENS

Pædagogisk skærmning

PERSONCENTRERET OMSORG

Skærmning af borgere med en mental svækkelse kræver ofte også at vi bistår med personcentreret omsorg.

HOSPITALSPSYKIATRI

FAST VAGT

Sikkerhedsmedarbejder på afdelingen eller fast skærmning ved en patient.

Pædagogisk Sikkerhed® – ISO 9001 certificeret

Vores medarbejdere uddannedes løbende i relevante moduler fra Pædagogisk Sikkerhed ®, hvor vi som udgangspunkt anvender kommunikation som redskab til at dæmpe adfærden. Egentlig magtanvendelse benyttes kun som den absolut sidste udvej.

Ud over konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og nødværge, så undervises vores medarbejdere i gældende lovgivning og etik, samt forhold omkring hygiejne, for at undgå at blive smittebære.

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD. Klik her – for at se serviceloven (åbner nyt vindue)

Vi indhenter løbende straffeattester og børneattester, som bliver fornyet hvert år.

Skærmning – vi kan hjælpe jer til at kunne selv

Sideløbende med en skærmning, kan vi kvalificere jer til selv at kunne at håndtere den udfordrende adfærd, hvis det er muligt.

Inden tilknytningen af S.T.O.P. medarbejdere, så holder vi et møde med ledelsen.

På det møde lægger vi en strategi for hvordan styringen kan forblive hos dit faglige personale, samt hvordan vores medarbejdere kan trækkes ud igen, uden at efterlade et tomrum.

Når trygheden så er genskabt, holder vi igen et møde med ledelsen og nøglepersonaler, hvor vi belyser de tiltag, der skal til, for at I kan håndtere den adfærd, som skaber udfordringerne.

Forløbet varer typisk et sted mellem 2 og 6 måneder.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde formularen nedenfor.

Call Now Button
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen