Akut skærmning – med pædagogisk tilgang

S.T.O.P. hjælpmer med akut skærmning af personale

Hvis der opstår et akut behov for at skærme personale eller øvrige beboere mod en udadreagerende borger, kan vores tryghedsskabende personale med kort varsel træde til og genskabe trygheden på stedet.

Vi løser akutte skærmningsopgaver af enhver art.

Skærmningen udføres med udgangspunkt i en socialpædagogisk tilgang og med fokus på den enkeltes behov.

Derfor skal du vælge S.T.O.P.

Ved en akut skærmning, så indgår personalet fra S.T.O.P. i de daglige gøremål på lige fod med det faglige personale.

Forskellen er, at vores personale er uddannede i Pædagogisk Sikkerhed ® og derfor vant til at navigere i et uforudsigeligt og risikofyldt arbejde med en socialpædagogisk tilgang.

Ved tilknytning af tryghedsskabende personale genvindes tryghed og overblik. Personalet får derved atter overskud til at fokusere på faglighed og kompetencer.

Et typisk forløb

Hvis en borger gennem kortere eller længere tid har udvist en adfærd, der skaber utryghed i personalegruppen, kan vi indlede et forløb, hvor medarbejdere fra S.T.O.P. indgår i det daglige arbejde med fokus på at genskabe tryghed og yde pædagogisk støtte.

Sideløbende kan vi kvalificere personalegruppen til bedre kunne at håndtere den udfordrende adfærd.

Inden tilknytningen af det tryghedsskabende personale holder vi et møde med ledelsen, hvor vi lægger en strategi for, hvordan styringen kan forblive hos det faglige personale, samt hvordan det tryghedsskabende personale kan trækkes ud igen uden at efterlade et tomrum.

Når trygheden så er genskabt, holder vi igen et møde med ledelse og nøglepersonale, hvor vi belyser de tiltag, der skal til, for at personalet igen kan håndtere den adfærd, som skaber udfordringerne.

Forløbet varer typisk et sted mellem én og seks måneder.

Sådan arbejder vi

Vores personale er uddannede i Pædagogisk Sikkerhed ® og anvender derfor som udgangspunkt kommunikation som redskab. Egentlig magtanvendelse benyttes kun som den absolut sidste udvej.

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD.

Ved pludseligt akut behov for at skærme en borger, hvor en midlertidig flytning er nødvendig, har vi boliger samt bemanding til rådighed.

Alt personale bliver løbende undervist i gældende lovgivning og etik.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75.

0 Shares