fbpx

Pædagogisk skærmning

S.T.O.P. hjælpmer med akut skærmning af personale

Skærmning til social- og sundhedsområdet

Skærmning med Pædagogisk Sikkerhed® – Afstemt Pædagogik

Skærmning og socialpædagogisk skærmning til social- og sundhedsområdet har nogle fællestræk. Vores medarbejdere har alle solide kompetencer indenfor konflikthåndtering og deeskalering.

Vi arbejder ud fra principperne i Afstemt Pædagogik og Low Arousal er en del af Afstemt Pædagogik. Afstemt Pædagogik er en effektiv metode som Socialstyrelsen anbefaler i forhold til særforanstaltninger. Læs mere om Afstemt Pædagogik på socialstyrelsen hjemmeside her 

Vores medarbejdere er eksperter i at deeskalere en voldsom konflikt og håndtere en fysisk konflikt, så nænsomt som muligt – men det er meget sjældent det er nødvendigt, fordi vi hele tiden arbejder forebyggende.

Socialpædagogisk skærmning

Minimering af stimuli

Skærmning med en socialpædagogisk tilgang, indebære at undgå at få borgeren i høj arousal – forebyggelse, forebyggelse og forebyggelse.

Fundamentet for indsatsen er at minimere stimuli og at undgå at sætter borgeren i overkrav, for at undgå udfordrende adfærd, som frustrationer og vrede.

Vores medarbejdere arbejder ofte tæt sammen med personalet på stedet, så vi på den måde kan undervise personalet i at håndtere den udfordrende adfærd.

Nogle gange er der nødvendigt med en kursusdag, for at få det teoretiske fundament på plads for personalet, som skal varetage indsatsen uden støtte af vores medarbejdere.

På den måde specialiserer vi jeres medarbejdere, så I har et godt fundament, til næste gang I møder en spændende udfordrende adfærd.

Skærmning – fast vagt

Menneskelig “vagt”

Særlige situationer kræver nogle gange denne form for skærmning, hvor der udelukkende skal skabes tryghed og sikkerhed.

  • Måske er omsorgspligten i spil og I har brug for hjælp med høj faglighed og etik, til at varetage opgaver omkring hygiejne.
  • Måske har I brug for en “usynlig” sikkerhedsmedarbejder, som kan træde til hvis en situation skaber utryghed.

Vores medarbejder kan udføre en “vagt funktion”, dog har vores medarbejder indgående kendskab til målgruppen, hvormed konfliktforebyggelse er en vigtig del af funktionen.

Den vigtigste funktion, er at sørge for jeres sikkerhed og tryghed, så ubemærket som muligt, derudover kan vi hjælpe med andre forefaldende opgaver som aftales på forhånd. 

Vi har valgt at benytte ordet “vagt funktion”, for at fortælle, at vi kan forholde os usynlige indtil den udfordrende adfærd gør jer utrygge.

“Vi er ikke vagter, vi tænker ikke som vagter, men vi kan det samme som vagter og giver samme tryghed som vagter, blot på en pædagogisk måde”

SOCIALPSYKIATRI

STOP Bostøtte

HANDICAP

Socialpædagogisk skærmning til social- og handicapområdet, med Afstemt Pædagogik som metode, for ikke at stille borgeren i overkrav, så vi minimere udfordrende adfærd.

Vi har indgående kendskab til diagnoser og medfølgende problematikker, så vi gennem en målrettet indsats, kan arbejde forebyggende for at minimere den udfordrende adfærd.

DEMENS

Pædagogisk skærmning

PERSONCENTRERET OMSORG

Skærmning af borgere med en mental svækkelse kræver forskellige tilgange, i forhold til hvilken demensform borgeren har. Bruger man den samme tilgang til en borger med Alzheimers demens, som til en borger med Frontotemporal demens, så vil man hos én af borgerene opleve, at den udfordrende adfærd forværres.

Det betyder også, at vi ofte hjælper med den personcentrerede omsorg, for at være tæt på borgeren, så vi kan lære alle de små signaler at kende, så vi hele tiden kan arbejde forebyggende.

Det er også et rart sted for borgeren at være, når vi lytter og kan afkode hvilke behov borgeren har i øjeblikket, så borgeren undgår frustrationer og ophidselse fordi vi ikke forstår behov og ønsker.

HOSPITALSPSYKIATRI

FAST VAGT

Sikkerhedsmedarbejder på afdelingen eller fast skærmning ved en patient.

Vi kan også hjælpe med små opgaver, som I normalt ville bruge en vikar til. Men det er helt op til jer, hvordan I ønsker vi skal agere hos jer.

Pædagogisk Sikkerhed® – ISO 9001 certificeret

Vores medarbejdere uddannedes løbende i relevante moduler fra Pædagogisk Sikkerhed ®, hvor vi som udgangspunkt anvender kommunikation som redskab til at dæmpe adfærden. Egentlig magtanvendelse benyttes kun som den absolut sidste udvej.

Ud over konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og nødværge, så undervises vores medarbejdere i gældende lovgivning og etik, samt forhold omkring hygiejne, for at undgå at blive smittebære.

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede hændelser til DPSD. Klik her – for at se serviceloven (åbner nyt vindue)

Vi indhenter løbende straffeattester og børneattester, som bliver fornyet hvert år.

Skærmning – vi kan hjælpe jer til at kunne selv

Sideløbende med en skærmning, kan vi kvalificere jer til selv at kunne at håndtere den udfordrende adfærd, hvis det er muligt.

Inden tilknytningen af S.T.O.P. medarbejdere, så holder vi et møde med ledelsen.

På det møde lægger vi en strategi for hvordan styringen kan forblive hos dit faglige personale, samt hvordan vores medarbejdere kan trækkes ud igen, uden at efterlade et tomrum.

Når trygheden så er genskabt, holder vi igen et møde med ledelsen og nøglepersonaler, hvor vi belyser de tiltag, der skal til, for at I kan håndtere den adfærd, som skaber udfordringerne.

Forløbet varer typisk et sted mellem 2 og 6 måneder.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde formularen nedenfor.

Call Now Button