fbpx

Pædagogisk skærmning

Pædagogisk skærmning

Har I brug for en tryghedsskabende indsats?

Skærmning med en socialpædagogisk tilgang

Skærmning med en socialpædagogisk tilgang, er en måde at skærme på, hvor vi hele tiden er nysgerrige på hvilke stimuli der giver en udadrettet adfærd. Når vi ved hvilke stimuli, der kan få borgeren i høj arousal, så kan vi arbejde med at dæmpe disse stimuli. Når vi i fællesskab har fundet en måde at dæmpe disse stimuli på, så har I ikke brug for S.T.O.P. mere – det er vores overordnede mål, at I ikke skal have brug for S.T.O.P.

Vi arbejder ud fra principperne i Personcentreret Omsorg og Afstemt Pædagogik, hvor Low Arousal er en del af Afstemt Pædagogik.

Afstemt Pædagogik er en effektiv metode som Socialstyrelsen anbefaler i forhold til særforanstaltninger. Læs mere om Afstemt Pædagogik på socialstyrelsen hjemmeside her 

Personcentreret Omsorg er en omsorgsfilosofi, hvor den mest kendte til at udbrede denne, er Tom Kitwood. Læs mere om Personcentreret Omsorg på National Videnscenter for Demens, hjemmeside her

Vores medarbejdere er eksperter i at deeskalere en voldsom konflikt og varetage en fysisk konflikt, så nænsomt som muligt – men det er meget sjældent det er nødvendigt, fordi vi hele tiden arbejder forebyggende.

I opstarten kan disse færdigheder til tider være nødvendige, for at kunne skabe et trygt miljø for borgeren og for personalet, hurtigst muligt. Vi sammensætter faste teams til indsatsen, for at mindske en eventuel utryghed ved vores medarbejdere.

Nærværende ledelse

Vi har altid en faglig leder tilknyttet en skærmnings indsats og ofte også en teamkoordinator. Ledelsen tager selv vagter på gulvet, efter behov, for selv at få en føling med indsatsen. Dette er særligt vigtigt, når vores medarbejdere skal have sparring og supervision, at ledelsen kan tale med helt ned i detaljen, fordi de har følt det på egen krop.

DEMENS

Demens ramt borger

PERSONCENTRERET OMSORG

Skærmning af borgere med en mental svækkelse kræver forskellige tilgange, i forhold til hvilken demensform borgeren har. Bruger man den samme tilgang til en borger med Alzheimers demens, som til en borger med Frontotemporal demens, så vil man hos én af borgerene opleve, at den udfordrende adfærd forværres.

Det betyder også, at vi ofte hjælper med den personcentrerede omsorg, for at være tæt på borgeren, så vi kan lære alle de små signaler at kende, så vi hele tiden kan arbejde forebyggende.

Det er også et rart sted for borgeren at være, når vi lytter og kan afkode hvilke behov borgeren har i øjeblikket, så borgeren undgår frustrationer og ophidselse, fordi vi ikke forstår behov og ønsker.

At møde kendte ansigter, oplever vi også giver ro. Vi gør derfor meget ud af at det er de samme medarbejdere der kommer i vagterne.

SOCIALPSYKIATRI

STOP Bostøtte

AFSTEMT PÆDAGOGIK

Ved skærmning af borgere på socialområdet, da arbejder vi hele tiden på ikke at stille borgeren i overkrav, så vi på den måde minimere udfordrende adfærd.

Den forebyggende indsats, er i vores optik, vigtig for at kunne stabilisere borgeren, for på den måde at minimere en udadrettet adfærd.

Vi har indgående kendskab til diagnoser og medfølgende problematikker, så vi gennem en målrettet indsats, kan arbejde forebyggende for at minimere den udfordrende adfærd.

Vi sammensætter et fast team omkring borgeren, for at give tryghed ved kendte ansigter. Jo flere og jo hurtigere vi kan nedbringe “negative” stimuli, jo hurtigere kan vi fjerne skærmningen.

Vores mål er altid at hjælpe på en måde, så skærmningen kan fjernes hurtigst muligt.

HANDICAP

Pædagogisk Skærmning handicap

STRUKTUR

Ved skærmning af borgere på handicapområdet, så oplever vi, at særligt struktur er en vigtig faktor for af minimere nødvendigheden af en skærmning.

Det er særligt i autismespektret vi færdes, hvor netop strukturen, i vores optik, er altafgørende for at kunne stabilisere borgeren.

Vi gør meget ud af at sætte et fast team op omkring borgeren til en pædagogisk skærmning, for at give borgeren tryghed ved kendte ansigter, og derved fjerne en mulig utryghed hos borgen.

En utryghed som måske kan vise sig ved en udadrettet adfærd.

Summen er, at vi arbejder nysgerrigt på at finde ud af hvilke stimuli, herunder måske ukendte ansigter, som borgeren reagere “negativt” på. På den måde kan vi arbejde forebyggende, med at nedbringe situationer der medbringer den type stimuli – så skærmningen kan fjernes hurtigst muligt.

ISO 9001: 2015 certificeret

S.T.O.P. A/S er ISO 9001: 2015 certificeret, og det er din garanti for at vi arbejder efter standarder, som bl.a. sikrer den kvalitet vi leverer. Vi bliver kontrolleret årligt i forhold til at opretholde vores ISO certificering.

Ved den årlige kontrol, bliver vi bl.a. andet kontrolleret i vores procedure for ansættelser, indhentning af straffeattester, børneattester, kopi af kørekort og uddannelses bevis.

ISO 9001 sikrer ydermere. efteruddannelse af vores medarbejdere og ledere, samt kvalitetssikring – altså hvordan får vi feedback fra vores kunder om hvorvidt ydelsen fra S.T.O.P. har været tilfredsstillende, eller om der skal foretages yderligere tiltag.

ISO certificering

ISO 9001: 2015 certificering

Udfyld og vi vender hurtigt tilbage

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen