fbpx

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri

*“Der er en revne i alting, det er sådan lyset kommer ind”

Socialpædagogik og Afstemt pædagogik.

Vores medarbejdere har en bred og solid erfaring fra socialpsykiatrien og står på sikker grund i konflikter. Det betyder at vi kan varetage komplekse indsatser og vi kan udføre mindre komplekse indsatser, hvor det udelukkende handler om at skabe tryghed og sikkerhed for personale og beboere.

Har I brug for at vi overtager hele indsatsen, så kan vi gøre det som et “mobilt” botilbud, hvor I stiller rammerne til rådighed – så sørger vi for resten.

Vi rummer alle typer indsatser, lige fra den specialpædagogiske indsats til en Pædagogisk vagt, som udelukkende er tilstede for at skabe tryghed.

Du kan læse mere om disse ydelser her (klik på de enkelte emner):

Faglige ledere og teamkoordinatorer – går selv på gulvet

Vi har altid tilknyttet en faglig leder og ofte også en teamkoordinator, til indsatserne. Det gør vi for at sikre nærværende ledelse og for at ledelsen kan give en bedre sparing og supervision, når de kender alle detaljer af indsatsen OG har følt det på egen krop.

*Citat Leonard Cohen.

Få lyd eller undertekster – klik på disse i vinduet hvor videoen kører. Varighed 27s

Udadrettet adfærd i socialpsykiatrien

Vores kerne kompetence er at yde en stabiliserende indsats, omkring borgere som har det rigtig svær. Ofte møder vi også en personalegruppe, som har brug for nye input i forhold til varetagelsen af en indsats – det kommer vi meget gerne med, hvis vi ser noget som i praksis virker dæmpende på adfærden.

Hurtigt ind og hurtigt ud

Vi arbejder altid på, at vores tilstedeværelse skal udsluses hurtigst muligt. Så vi gør vores bedste i forhold til at finde ud af hvad der skal til for at stabilisere borgeren, så det faste personale igen kan varetage indsatsen på egen hånd.

SPECIALPÆDAGOGISK INDSATS

Socialpsykaitri støtte

§84 – §85 – §107 – §108

Hvis en borger har brug for en særforanstaltning, da vil vi ofte varetage indsatsen alene i en periode, indtil borgeren er så stabil, at vi langsomt kan overdrage indsatsen til det faste personale.

Vi arbejder som et “mobilt botilbud”, hvor vi håndtere alle aspekter i indsatsen – det eneste I stiller til rådighed, er bygninger.

Det er vigtigt med de rette kompetencer tilstede i særforanstaltninger, og vi bidrager gerne med at tilføre eventuelle mangler til den personalegruppe der skal varetage indsatsen på sigt.

VIKAR OG PÆDAGOGISK STØTTE

Social vikar

Fastansatte vikarer

Vi har fastansatte medarbejdere på fuld tid, som også kører ud på vikaropgaver, for at sikre kontinuitet ude hos vores kunder, så det oftest er den samme vikar/medarbejder man møder fra S.T.O.P.

Trivsel er en altoverskyggende faktor for os. For trives vores medarbejdere ikke, så kan de ikke være den bedste udgave af sig selv – og det ønsker vi altid man skal være.

I vil møde en nærværende medarbejder, med høj faglighed og med lysten til at hjælpe med alt de I har brug for hjælp til!

PÆDAGOGISK SKÆRMNING

Demens ramt borger

Afstemt pædagogik

At dæmpe udadreagerende adfærd er vores kerne kompetence. Vi kan dæmpe adfærden via vores specialpædagogiske indsats, hvor vi varetager hele indsatsen. Men ønsker I udelukkende en tryghedsskabende indsats, hvor I er primære i indsatsen, så er det vores Pædagogisk skærmning eller den Pædagogiske vagt I skal have.

Vi arbejder ud fra vores eget koncept Pædagogisk Sikkerhed®, som er en tilgang der sikre at pædagogik og sikkerhed samarbejder hånd i hånd.

Kontakt

Kontoret har åbent:

Mandag til torsdag 08:00-16:00. 

Fredag 08:00 – 14:00

Telefon 7199 3775

Telefonen er åben for akutte henvendelser, hele døgnet, alle dage, hele året. 

Mail til: mail@s-t-o-p.nu

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen