fbpx

Specialpædagogisk indsats & Praksisforløb

Tryghedsforløb

Vi hjælpe jer og borgeren med at få trivsel og trygheden tilbage.

Specialpædagogisk indsats, med mulighed for et Praksisforløb

Har I en borger, på social og sundhedsområdet, som I har svært ved at hjælpe, fordi borgeren har en udfordrende adfærd, så kan vi hjælpe borgeren og jer.

I en specialpædagogisk indsats, har vi altid tilknyttet en Faglig leder, sammen med en Teamkoordinator. 

Teamkoordinatoren har sin daglige gang på gulvet sammen med borgeren.

Vores faglige leder, har ligeledes vagter på gulvet, i det omfang det er nødvendigt, for at vores ledelse er helt tæt på indsatsen, så I oplever at vores ledelse er nærværende i alle aspekter af indsatsen.

Praksisforløb

I forbindelse med vores Specialpædagogiske indsats, tilbyder vi forskellige praksisforløb som tilkøb:

Det kan f.eks. være vores “Den gode opstart”, hvor vi kan være primære på nyopstartede borgere, således det faste personale har rum, ro og tryghed til observerer og efterfølgende implementere den langsigtede indsats.
Det faste personale kan så, i et hensigtsmæssigt tempo, indfases. På den måde kan man også sikre at det faste personale ikke oplever den stressbelastning det kan være, at stå i mange konfliktsituationer.

Vi har også mulighed for at være primære på en borger, der skaber udfordringer for det faste personale:

Har I et team, som selv ønsker at varetage indsatsen på sigt, så kan man tilkøbe et praksisforløb til specialindsatsen, hvor vi aflevere redskaber til jeres medarbejdere. Det gør vi via parallel arbejde i praksis, samt ved små oplæg til personalemøder, så den enkelte medarbejder får nøjagtigt de redskaber vedkommende har brug for.

Praksisforløbet følger disse 4 faser:

Fase 1

STOP mand

Stabilisering – afklaring

Først skal der skabes tryghed for borgeren og måske for personalet også.

Det gør vi med vores medarbejdere, som indgår i indsatsen og ved samtidig at være undersøgende på borgerens behov, i forhold til at få en stabil hverdag.

Dernæst skal vi sammen have afklaret behovet for opkvalificering og have planlagt undervisning, så vi hurtigst muligt giver jer nye værktøjer og færdigheder.

Fase 2

Fase 2 STOP

Undervisning – træne

Til jeres personalemøder vil vi løbende afholde små undervisningsseancer, som er tilpasset de færdigheder der er behov for i praksis.

Ude i praksis, skal I nu øve jer på på det I har lært, sammen med vores medarbejder, som støtter jer via sidemandsoplæring.

Vi evaluerer flere gange om dagen, så vi kan tilpasse undervisningen og sidemandsoplæringen ud fra de behov vi oplever.

Fase 3

Fase 3 STOP

Udfase støtte

Nu er det tid til at I skal stå på egne ben.

Vores medarbejder er stadig tilstede, men i et tilstødende lokale, så vi hurtigt kan støtte, hvis der skulle opstå et behov.

Vi evaluere løbende sammen med den enkelte medarbejder, for at sikre, at alle er trygge ved at varetage indsatsen.

I denne fase laver vi de sidste tilretninger, så S.T.O.P. kan trække sig fra indsatsen og efterlade en tryg borger og en tryg personalegruppe.

Fase 4

Fase 4 STOP

Vedligehold

Nu er vores medarbejder ikke længere hos jer.

Jeres opgave er nu selvstændigt at vedligeholde de nye værktøjer.

Nogle gange deltager vi til personalemøder nogle få gange, for at støtte processen og hjælpe med at bevare den tilgang der er oparbejdet gennem forløbet.

``Den gode opstart`` - Specialpædagogisk forløb

Hos S.T.O.P har vi stor erfaring i at møde borgere i ubalance, eller det vi betegner som ”Rød” adfærd jf. Risikovurdering.
En sådan ubalance, kan skyldes mange ting. Eks. Kan en flytning skabe så meget kaos, at man i en periode konstant vurderes potentielt ”Rød”
Denne tilstand medfører ofte stor belastning for borgeren og i høj grad også for den berørte personalegruppe omkring borgeren. Ofte vil man som personalegruppe opleve store udfordringer i en opstartsfase, hvor man ikke alene skal rumme en borger i ubalance, men også have fokus på den gode start.
I en opstartsfase er det afgørende at man som personalegruppe har mulighed for at observerer en borger for at kunne skabe den bedst mulige ramme for behandling, støtte og forståelse.

Hos S.T.O.P tilbyder vi forløb, hvor vi kan være primære på nyopstartede borgere, således det faste personale har rum, ro og tryghed til observerer og efterfølgende implementere den langsigtede indsats.
Det faste personale kan så, i et hensigtsmæssigt tempo, indfases. På den måde kan man også sikre at det faste personale ikke oplever den stressbelastning det kan være, at stå i mange konfliktsituationer.

Specialpædagogisk indsats - lidt dybere

For os, handler en specialpædagogisk indsats om at hjælpe en borger til at få en stabil og tryg hverdag. Om borgeren har en demenssygdom, et handicap, psykiske udfordringer, et misbrug m.fl., er underordnet. Vi ser et menneske, som har brug for hjælp, til at opnå tryghed, stabilitet og livstro.

Vi bruger følgende metoder:

  • socialpædagogiske metoder
  • afstemt pædagogik, herunder Low Arousal
  • personcentreret omsorg
  • pædagogisk sikkerhed®

Med disse metoder kan vi stabilisere, deeskalere, håndtere konflikter og sørge for en høj grad af tryghed og sikkerhed for borger og personale, uden at gå på kompromis med borgernes trivsel.

Tryghedsforløb - lidt dybere

Praksisforløbet opstod i lyset af stigningen af vold og trusler på social- og sundhedsområdet. Der opstod et ønske om at hjælpe de borgere som havde brug for en særlig type hjælp, til at få en stabil personalgruppe omkring sig. En stabil gruppe, som i mange år kunne være borgerens anker til trivsel, tryghed og livstro.

Ofte så vi, at det var små ting der skulle ændres før personalet kunne give det som borgeren havde brug for.

I fase 1 skal vi sikre, at alle har lyst til at være en del af indsatsen, for det er altafgørende, at alle som skal indgå i teamet omkring borgeren, er med på den lange bane.

Ligeledes skal vi have afklaret hvad borgeren har brug for, samt hvad der kan irritere og frustrerer. Når vi ved det, så kan vi arbejde med af dæmme op for frustrationerne, så borgeren oplever en større grad af tilfredshed, og derved større trivsel.

Praksisforløbet opstod i lyset af stigningen af vold og trusler på social- og sundhedsområdet. Der opstod et ønske om at hjælpe de borgere som havde brug for en særlig type hjælp, til at få en stabil personalgruppe omkring sig. En stabil gruppe, som i mange år kunne være borgerens anker til trivsel, tryghed og livstro.

Ofte så vi, at det var små ting der skulle ændres før personalet kunne give det som borgeren havde brug for.

I fase 1 skal vi sikre, at alle har lyst til at være en del af indsatsen, for det er altafgørende, at alle som skal indgå i teamet omkring borgeren, er med på den lange bane.

Ligeledes skal vi have afklaret hvad borgeren har brug for, samt hvad der kan irritere og frustrerer. Når vi ved det, så kan vi arbejde med af dæmme op for frustrationerne, så borgeren oplever en større grad af tilfredshed, og derved større trivsel.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen