fbpx

Region Midtjylland

Vi har på Blåkærgård samarbejdet med STOP i 10 måneder. Da jeg i vinteren 2016 fik brug for bistand til at styrke sikkerheden og personalets tryghed på Blåkærgård valgte jeg at kontakte STOP. Jeg ville gerne undgå at benytte et traditionelt vagtværn – jeg havde brug for en bistand, der udover sikkerhedsarbejdet, også har blik for – og forståelse for – beboernes sårbarheder, følelse af afmagt og angst.Jeg opfatter “Pædagogisk Sikkerhed” som et udtryk for at der i sikkerhedsarbejdet også ligger et ønske om forandring og menneskelig udvikling – at det ikke udelukkende handler om at bruge fysisk magt, men også handler om at se mennesket bag de udadrettede handlinger.

Jeg har oplevet et yderst positivt samarbejde med STOP, som har leveret en kompetent indsats i arbejdet med at opretholde tryghed for beboere og personale på Blåkærgård.

Der har fra STOP´s side været respekt for det igangværende pædagogiske arbejde på Blåkærgård. Der har ikke været forsøg på at ændre på vores faglige tilgang eller daglige rutiner. Desuden har der været en fin balancering mellem det tætte samarbejde med Blåkærgårds personale og rollen som ekstern samarbejdspartner.

Det har stor værdi at STOP er fleksibel i mødetider. De kan møde med kort varsel og der er en grundlæggende omhyggelighed og interesse i at skabe tryghed, forebygge konflikter og i det hele taget at bidrage til at skabe rolige miljøer for beboere og personale.

Der har undervejs været tæt dialog og sparring på ledelsesniveau mellem STOP og Blåkærgård. Der er blevet lavet nyttige delevalueringer og evt. justeringer i STOP´s opgaveløsning. Disse justeringer er blevet bragt hurtigt i praksis og jeg har oplevet at STOP leverer, det de er hyret til.
Der er tydelig overensstemmelse mellem det de siger de gør, og det de gør, hvilket betyder at STOP er en troværdig leverandør af deres ydelse.

Udover arbejdet med at etablere tryghed på bostedet, er det grundlæggende vigtigt for STOP, at beboerne har så tryg en hverdag som muligt. De arbejder forebyggende og konfliktnedtrappende i dialog med beboerne og benytter udelukkende fysisk magt, når det er absolut nødvendigt.

Ann Kirketerp Sørensen – Afdelingsleder Blåkærgård, Region Midt

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen