fbpx

Holstebro Kommune

Center for psykiatri i Holstebro kommune benytter S.T.O.P. til at løse forskellige opgaver omkring borgere, hvor der kan forekomme udadreagerende adfærd.

Igennem tiden har vi i samarbejde med S.T.O.P. løst opgaver indenfor misbrug, udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelser m.fl.

I Center for psykiatri har vi bosteder, hvor vi fast benytter personale fra S.T.O.P., som en del af personalegruppen, dog med kernekompetencer indenfor pædagogisk sikkerhed. Personalet fra S.T.O.P. indgår i normeringen og er deltagende i alle opgaverne, på lige fod med det pædagogiske personale.

Denne måde at arbejde på, giver vores personale tryghed til at udføre de pædagogiske opgaver og vi har ikke langtidssygemeldinger grundet et utrygt arbejdsmiljø.

Samarbejdet med S.T.O.P., gør at vi i Center for psykiatri kan løse de fleste opgaver i eget regi, trods konfliktskabende adfærd. Vi benytter bl.a. muligheden for undervisning af eget personale i selvforsvar og konflikthåndtering. Undervisningen har en rød tråd, hvor den pædagogiske vinkel er med i problemstillingerne og måden at håndtere dem på. Denne undervisning giver vores personale mere tryghed i det daglige arbejde.

Janne Jørgensen -Centerleder Holstebro Kommune

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen