Konflikthåndtering og kurser

Det er et faktum, at det faglige personale, som dagligt arbejder med borgere med psykiske lidelser eller mentale svækkelser i danske institutioner, har en øget risiko for at havne i farlige situationer.

Alligevel er kendskab til konflikthåndtering og voldsforebyggende tiltag ikke altid en selvfølge hos det faglige personale på landets institutioner.

I S.T.O.P. er det vores ønske at skabe langtidsholdbare løsninger for personalet på landets institutioner, så de selv bliver i stand til at forebygge og håndtere konflikter, før situationerne eskalerer.

Derfor skal du vælge S.T.O.P.

Gennem uddannelsesforløb og kurser i bl.a. Pædagogisk Sikkerhed ® sørger vi for, at give personalet praktiske redskaber til at forebygge såvel som håndtere potentielle konflikt- eller voldsoptrappende situationer.

Vores uddannelsesforløb og kurser er tilrettelagt med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med fysisk såvel som verbal konflikthåndtering suppleret med den nyeste viden på området.

Målet er at personalet – uanset kropsbygning – efter endt uddannelse vil have kendskab de mest grundlæggende kompetencer indenfor konflikthåndtering og voldsforebyggelse, så de uden videre kan forebygge, nedtrappe og i værste fald håndtere de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i arbejdet.

Vores udbud af uddannelser og kurser pt.:

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering består blandt andet af undervisning i arbejds- og levemiljø, forebyggelse, almindelige og voldsomme konflikter samt håndtering af fysisk vold på individuelt niveau. Medarbejderen får unikke redskaber samt indsigt i egne personlige roller og færdigheder i en konflikt.

Ud over undervisning i sansestimulering, Low arousal, sikkerhed, mental robusthed, Pædagogisk Sikkerhed®, så underviser vi også i nødværge, som er nænsomme fysiske teknikker, der bygger på naturlige reflekser, hvor størrelsen ingen betydning har.

Konflikthåndtering demens

Demensområdet er helt særligt. Ud over at mennesker med en mental svækkelse, som demens, kan få en udadrettet adfærd, så er der ofte også pårørende som har det rigtigt svært, hvor der også kan opstå konflikter som skal håndteres.

Konflikthåndtering socialpsykiatri

I Danmark er vi meget tætte på de mennsker der har det svært, også dem med udadrettet adfærd. Det kræver noget ganske særligt at arbejde med recovery og rehabilitering. Dette kræver særlige evner og høj faglighed.

Konflikthåndtering psykiatri og somatik

Specielt rammer og lovgivning på området adskiller sig fra andre typer konflikthåndtering. Muligheden for at anvende bæltefiksering som tvang, kræver omtanke og faglighed, og ikke mindst færdigheder.

Konflikthåndtering handicap

Handicapområdet er bredt. ADHD, hjerneskade, autisme, udviklingshæmning – er eksempler på komplekse udfordringer, hvor håndteringen af konflikter er mindst ligeså udfordrende. Ofte er vi nødt til at undevise i fysisk nødværge, for at skabe tryghed hos personalet.

Konflikthåndtering misbrugsområdet

Uforudsigelighed er et nøgleord, da der sammen med et misbrug, ofte er andre lidelser indblandet, som gør det meget svært at arbejde struktureret, for at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd. Fysisk nødvære er ofte på tale, da mange står alene i svære situationer.

Konflikthåndtering skole

Inklusion og lettere adgang til stoffer, har givet skoleområdet udfordringer i forhold til at nogle konflikter i klasselokalet og udenfor, har ændret karakter. Elever truer lære og klassekammerater, og håndteringen af disse konflikter kræver viden, som læren ikke er uddannet til.

Konflikthåndtering læger, tandlæger og andre klinikker

Fælles for dette område, er at mange mennesker med handicaps, psykiske- og mentale lidelser, bliver behandlet på specialklinikker – men ikke alle. Behandleren skal være helt skarp på en Low arousal tilgang og nødværge, da behandleren skal helt tæt på borgeren og ofte har begrænsede flugtmuligheder.

Uddannelse i Pædagogisk Sikkerhed®

Med dette uddannelsesforløb til pædagogisk sikkerhedsmedarbejder kvalificeres medarbejderen til at udvikle nye strategier og tænke sikkerheden ind i det daglige arbejde. Uddannelsen er bygget op af tre moduler over to dages varighed

Korte kurser og e-learning

Vi udbyder flere korte kurser gennem e-learning.

For eksempel kan medarbejderne gennem korte moduler få genopfrisket eller udvidet deres viden om neuropædagogik eller grundlæggende konflikthåndtering.

Vi udbyder også arbejdsinstruktioner til vikarer som e-learning, tilpasset den enkelte arbejdsplads, med efterfølgende udskrivelse af dokumentation for gennemført kursus.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 30 37 27 eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Grundlæggende om konflikter og konflikthåndtering

I denne tekst vil vi giver et overblik over konflikthåndtering og de forskellige typer konflikter man kan støde på, for at give et billede af hvor stort et område konflikthåndtering er.

Indledning

Den alvorligste konflikt er mellem to lande, her kan der ske meget, ja alt kan faktisk ske, En sådan konflikt kan ende i et væbnet opgør, en krig. Går vi så på micro niveau, så kan den mindste konflikt, i vores optik, opstå mellem to, tja, 5-6 måneder gamle børn, der har set noget som de begge gerne vil have.

Så forskellene på konflikter er enormt forskellige, og det er måden at håndtere dem på også.

Vores målgruppe for konflikthåndtering

Vores speciale er konflikter for fagprofessionelle på social- og sundhedsområdet. Konflikter hvor konflikthåndtering skal styres af den fagprofessionelle, da modparten ikke selv kan kontollerer noget eller sig selv. Ofte har modparten ikke opdaget at der er en konflikt, da det bare en en helt normal måde at udtrykke sig på for vedkommende.

Q & A

Her forsøger vi at svare på alle de spørgsmål vi har fået gennem tiden, så du kan finde svaret på dine spørgsmål om konflikthåndtering.

God fornøjelse.

Hvad er det vigtigste at huske i konflikthåndtering?

Det er at alle mennesker er forskellige, det er det absolut vigtigste!

0 Shares

Hvor mange forskellige slags konflikthåndtering findes der?

Mange! Det er typen af konflikt der afgør hvilken metode man skal benytte.

0 Shares
Call Now Button