Gl. Fagskrift

Pædagogisk Sikkerhed®

Indhold

  • Overskriften er Voldsforebyggelse og er anonymiserede cases, samt gode råd og metoder.
  • Konflikthåndtering er et gennemgående emne.
  • Fagskriftet er et inspirations værktøj til fagprofessionelle på social og sundhedsområdet, som bl.a. skal hjælpe med at sikre dynamikken i voldsforebyggelsen.
  • Forankret i vores mangeårige praksis, til frontpersonale.

Udsendelse

  • 2-3 gange årligt.

 

[chimpy_form]

Call Now Button