Tryghedsforløb

Michael Neigaard

Har du eller dine kolleger oplevet en alvorlige hændelse eller er I bekymrede for at der snart sker noget alvorligt, med risiko for at én af jer kommer til skade, så kan vi hjælpe jer med at få trygheden tilbage.

Vi har i mange år arbejdet med udadreagerende borgere og patienter på social- og sundhedsområdet.

Her har vi gennem tiden opbygget en stor videns- og erfaringsdatabase. Med udgangspunkt i den, samt en konkrete situation I står i, sætter vi os sammen med jer for at gennemgå, hvordan udfordringen skal løses.

Tryghedsforløb

Er skaden sket eller er I bange for at der vil ske noget en dag, så kan vi hjælpe jer med at genskabe trygheden.

Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe personalet med at arbejde forebyggende, men vi møder tit disse 2 udgangspunkter:

  1.  Én eller flere af jer er kommet til skade og nogle af jer er bange for at møde ind på arbejde.
  2. I er utrygge ved en borger, og I syntes ikke I kommer nogen vegne i forhold til at få dæmpet den adfærd der gør jer og de andre borgere utrygge.

Først skal vi finde ud af hvad der nøjagtig er sket og hvordan vi sørger for at der ikke sker skader fremadrettet. Lidt som at “stoppe ulykken”, selvom der ikke er sket noget endnu.

Herfra er der ingen opgaver der er ens, men nedenfor beskrives 2 forskellige opgaver vi har løst.

Personalet er blevet slået og tør ikke møde på arbejde

Teksten er på vej – men du må meget gerne ringe til os, så kan vi fortælle det over telefonen eller til et møde 🙂

Sikkerhedsscreening

Vores mål er at give jer konkrete redskaber til at skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen for ansatte såvel som for beboere.

Det gør vi blandt andet ved at gennemføre en sikkerhedsscreening, der tager sit udgangspunkt i den overordnede faglige indsats på stedet såvel som i den praktiske udførelse af arbejdet.

Her ser vi nærmere på hvilke risikofaktorer, der eventuelt kan reduceres på arbejdspladsen, så vi på den måde kan forebygge fatale episoder samt understøtte trivslen på arbejdspladsen.

Mønstre i adfærd

Vi kan også tilbyde jer at se nærmere på, hvordan I kan mindske farlig adfærd på stedet ved at se på eventuelle uhensigtsmæssige mønstre hos borgerne.

Det foregår ved, at vi benytter en digital platform til at registrere hændelser på stedet, finde mønstre i adfærden hos de enkelte borgere, og dermed synliggøre et eventuelt behov for ekstra støtte hos den enkelte.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75.

Call Now Button