fbpx

Tryghedsforløb

Tryghedsforløb

Vi hjælpe jer med at få trygheden tilbage.

Tryghedsforløb

Er skaden sket eller er I bekymrede for at der vil ske noget en dag, så kan vi hjælpe jer med at genskabe trygheden.

Vi møder ofte disse 2 udgangspunkter:

  1.  Én eller flere er kommet til skade og nogle er bange for at møde ind på arbejde.
  2. Der er utryghed ved en borger, og I syntes ikke I kommer nogen vegne i forhold til at få dæmpet den adfærd, der gør jer og de andre borgere utrygge.

Vi arbejder efter følgende opskrift:

Fase 1

STOP mand

Stabilisering – undervise

Først skal der skabes tryghed, det gør vi med en af vores medarbejdere, som indgår på lige vilkår i de daglige opgaver.

Dernæst skal vi sammen have afklaret behovet for opkvalificering og have planlagt undervisning, så vi hurtigt muligt giver jer nye værktøjer og færdigheder.

Fase 2

Fase 2 STOP

Øvebane

Nu skal I ud og øve jer, i egen praksis, på det I har lært sammen med vores medarbejder, som støtter via sidemandsoplæring.

 

 

Fase 3

Fase 3 STOP

Udfase støtte

Nu er det tid til at I skal stå på egne ben.

Vores medarbejder er stadig tilstede, men i et tilstødende lokale, så vi hurtigt kan støtte, hvis der skulle opstå et behov.

 

Fase 4

Fase 4 STOP

Vedligehold

Nu er vores medarbejder ikke længere hos jer.

Jeres opgave er nu selvstændigt at vedligeholde de nye værktøjer. Nogle gange afholder vi en brush up formiddag én gang hver halve år, for at give et frisk pust til personalegruppen.

Tryghedsforløb lidt dybere

Risikovudering

Det første vi gør når vi ankommer, er at foretage en risikovurdering sammen med jer.

Sikkerhedsscreening

Vores mål er at give jer konkrete redskaber til at skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen for ansatte såvel som for beboere.

Det gør vi blandt andet ved at gennemføre en sikkerhedsscreening, der tager sit udgangspunkt i den overordnede faglige indsats på stedet såvel som i den praktiske udførelse af arbejdet.

Her ser vi nærmere på hvilke risikofaktorer, der eventuelt kan reduceres på arbejdspladsen, så vi på den måde kan forebygge fatale episoder samt understøtte trivslen på arbejdspladsen.

Mønstre i adfærd

Vi kan også tilbyde jer at se nærmere på, hvordan I kan mindske farlig adfærd på stedet ved at se på eventuelle uhensigtsmæssige mønstre hos borgerne.

Det foregår ved, at vi benytter en digital platform til at registrere hændelser på stedet, finde mønstre i adfærden hos de enkelte borgere, og dermed synliggøre et eventuelt behov for ekstra støtte hos den enkelte.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75.

Call Now Button