fbpx

Udadreagerende adfærd – En case fra handicapområdet

Udadreagerende adfærd
En case fra hverdagen

Kort tid efter indflytning, bliver ung mand udadreagerende – rettet mod personale og inventar. Ledelsen og personalet ville flytte borgeren, men sådan gik det ikke…

Udfordringen – udadreagerende adfærd

Ung mand bliver voldsomt udadreagerende. Episoden varer længe, da personalet ikke har redskaberne til at få ro på den unge mand igen. Dette bevirker, at det ikke kun er personalet der bliver bange, beboerne bliver også bange for den unge mand.

Ledelsen står i akut personalemangel, da nogle personaler ikke tør møde op på arbejde og nogle syge-melder sig efter episoden.

Indsatsen

Ledelsen kontaktede S.T.O.P. og bad os stille med skærmningspersonale for at imødegå den udadreagernede adfærd, da dette kunne skabe tryghed på bostedet, så personalet atter turde møde på arbejde igen. De ønskede ikke at benytte et vagtfirma for at de skulle stille med et vagtværn, de ønskede Pædagogisk Sikkerhed™. Derudover besluttede ledelsen at borgeren skulle flyttes, da de ikke kunne håndtere ham. Dette var til stor ærgrelse for den unges forældre, da bostedet havde mange tilbud, som ville bringe øget livskvalitet til deres søn.

Det var svært at finde et andet sted, der kunne håndtere problematikken.

Da vi i fællesskab havde fået skabt en stabil hverdag for den unge,(den udadreagerende adfærd var næsten væk), var vi i dialog med ledelsen om at ændre vores rolle, over mod en mere pædagogisk, så vi kunne deltage i arbejdet omkring den unge. Dette rolleskifte skulle frigøre resurser (og en besparelse), ved at vi påtog os disse.

Vi afholdt kurser i konflikthåndtering, nødværge og magtanvendelser, med fokus på borgerens oplevelser i sådanne situationer. Teknikkerne må ikke optrappe konflikten.

Nødværgen er bygget op omkring kroppens naturlige reflekser, da man ofte reagerer fra lillehjernen(krybdyrhjernen) under et “angreb”. Flygt, kæmp eller spil død – her skal en gammel refleks tage over, så man reagere hurtigt i situationen. Det handler om at få skabt mulighed for flygt, ved hjælp af kroppens urgamle forsvarssystem, som vi alle besidder.

Resultat

Ca. 3 måneder senere, gik det så godt med samarbejdet omkring den unge mand, at ledelsen og personalet godt kunne se en fremtid for ham, hos dem. Der var ingen der var bange for ham mere, så flytningen blev aflyst.

Vi gik ind i en ny dialog, hvor det handlede om langsomt at nedtrappe tilstedeværelsen af  S.T.O.P.´s personale, så personalet selv havde hele opgaven igen. Det viste sig dog at være svært, af forskellige årsager, hvorfor vi aftalte at lade noget af personalet fra S.T.O.P. overgå til bostedet gennem en rekrutterings aftale.

Læs mere om STOP – Klik her

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen