Uddannelse og kurser

kurser og uddannelse i voldsforebyggelse og konflikthåndtering med S.T.O.P.

Det er et faktum, at det faglige personale, som dagligt arbejder med borgere med psykiske lidelser eller mentale svækkelser i danske institutioner, har en øget risiko for at havne i farlige situationer.

Alligevel er kendskab til konflikthåndtering og voldsforebyggende tiltag ikke altid en selvfølge hos det faglige personale på landets institutioner.

I S.T.O.P. er det vores ønske at skabe langtidsholdbare løsninger for personalet på landets institutioner, så de selv bliver i stand til at forebygge og håndtere konflikter, før situationerne eskalerer.

Derfor skal du vælge S.T.O.P.

Gennem uddannelsesforløb og kurser i Pædagogisk Sikkerhed ® sørger vi for, at give personalet praktiske redskaber til at forebygge såvel som håndtere potentielle konflikt- eller voldsoptrappende situationer.

Vores uddannelsesforløb og kurser er tilrettelagt med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med fysisk såvel som verbal konflikthåndtering suppleret med den nyeste viden på området.

Målet er at personalet – uanset kropsbygning – efter endt uddannelse vil have kendskab de mest grundlæggende kompetencer indenfor konflikthåndtering og voldsforebyggelse, så de uden videre kan forebygge, nedtrappe og i værste fald håndtere de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i arbejdet.

Vores udbud af uddannelser og kurser pt.:

Uddannelse i Pædagogisk Sikkerhed®

Med dette uddannelsesforløb til pædagogisk sikkerhedsmedarbejder kvalificeres medarbejderen til at udvikle nye strategier og tænke sikkerheden ind i det daglige arbejde. Uddannelsen er bygget op af tre moduler over to dages varighed.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering består blandt andet af undervisning i arbejds- og levemiljø, forebyggelse, almindelige og voldsomme konflikter samt håndtering af fysisk vold på individuelt niveau. Medarbejderen får unikke redskaber samt indsigt i egne personlige roller og færdigheder i en konflikt.

Vi underviser desuden i nødværge og nænsomme fysiske teknikker, der bygger på naturlige reflekser.

Korte kurser

Vi udbyder flere korte kurser gennem e-learning.

For eksempel kan medarbejderne gennem korte moduler få genopfrisket eller udvidet deres viden om neuropædagogik eller grundlæggende konflikthåndtering.

Vi udbyder også arbejdsinstruktioner til vikarer som e-learning, tilpasset den enkelte arbejdsplads, med efterfølgende udskrivelse af dokumentation for gennemført kursus.

Hvis du ønsker yderligere information om pris og indhold, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75.

0 Shares