fbpx

Undervisning

Vi underviser ud fra medarbejderperspektiv.

Når personalet har det godt og har mentalt overskud, så kan man give den støtte og omsorg, som borgeren har brug for – sådan skal det helst være.

Hvis personalet føler sig pressede, så kan det være svært at yde den støtte og omsorg som man er ansat til.

Vi ved hvor frustrerende det kan være når metoden ligger klar, men man lykkes ikke med at føre metoden ud i praksis – det kan være kimen til et arbejdsliv med stress og bekymringer, som i sidste ende går ud over borgerne som har brug for hjælp.

Vores udvalg af undervisning, danner et grundlag for at vi kan giver jer den viden og færdigheder I har brug for, for at kunne stabilisere borgere som har det svært.

Få lyd eller undertekster – klik på disse i vinduet hvor videoen kører. Varighed 30s

Jeres praksis – jeres hverdag

Omdrejningspunktet for vores undervisning er altid jeres hverdag, så vi kan inddrage situationer og hverdags problematikker i undervisningen, så I kan gå direkte ud og bruge det I har lært.

På den måder lever læringen videre ude i praksis og alle får et fælles udgangspunkt, med afsæt i undervisningen.

*“Det er umuligt for et menneske at lære, hvad han tror han ved”

*Citat af Epiktet.

PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Pædagogisk Sikkerhed undervisning

Afstemt Pædagogik & Low Arousal

Undervisningen favner bredt og inddrager teori og metoder fra alt det vi underviser i, fordi det kræver mange færdigheder og kompetencer for at kunne bevare et mentalt overskud når man arbejder med målgrupper med særlige behov.

I undervisningen om Pædagogisk Sikkerhed®, møder socialpædagogen livvagten, i et tæt samarbejde, hvor det ikke er tilladt at spænde ben for hinanden.

En udpræget sikkerhedstankegang, vil ofte stoppe de gode initiativer som giver borgeren livstro og gode øjeblikke.

En udpræget pædagogisk tankegang, kan risikere at sætte personalet i uheldige situationer, hvor man kan komme til skade, fordi man glemte eller tilsidesatte sikkerheden.

I denne undervisning i Pædagogisk Sikkerhed®, bygger vi bro mellem livvagten og socialpædagogen. For på den måde at sikre, at personalet opnår tryghed og at borgeren modtager den støtte og omsorg som vedkommende har brug for.

(Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet af S.T.O.P.)

KONFLIKTHÅNDTERING

Pædagogisk Sikkerhed konflikttrekant

Konflikttrekanten®

Konflikthåndtering til social og sundhedsområdet skal favne bredt, da der er flere menneskelige problematikker man skal inddrage, end hvis man taler om konflikthåndtering mellem mennesker som ligger i normalområdet.

Derudover er der kun én ansvarlig for konflikten og dens opløsning – det er personalet.

På normalområdet, vil begge parter i konflikten have en ligevægt af ansvar for konfliktens opløsning.

Der er brug for faglig viden om mentale svækkelser, psykiske udfordringer og handicaps, ud over metoder og redskaber til konfliktnedtrapning.

Hos S.T.O.P. har vi udviklet Konflikttrekanten®, som er et konkret redskab til systematisk nedtrapning af en konflikt. Den er særlig brugbar ved voldsomme konflikter, hvor der er risiko for at man mister fodfæstet i konflikten.

Klik på linket nedenfor – for at læse mere om konflikthåndtering til netop dit fagområde.

NØDVÆRGE

Voldsforebyggelse og selvforsvar

Kroppens egne reflekser 

Nødværge, §13 i straffeloven, må kun anvendes til at afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb.

Overraskelsen ved et angreb, låser ofte for rationel tænkning og kroppen reagerer med urgamle reflekser, som er uden for vores kontrol. Disse reflekser er udgangspunktet for vores undervisning i ganske få nødværge teknikker, så nænsomt som muligt.

Fysisk nødværge på social- og sundhedsområdet er et ømtåleligt emne, og noget vi helst ikke vil tale om, ej heller benytte.

MEN det handler om at kunne arbejde forebyggende, så det ikke bliver nødvendigt med nødværge. Men for at kunne arbejde forebyggende, når bølgerne står højt, så skal man hvile i sig selv, og vide at man kan håndtere et fysisk udfald mod egen person.

Når man ved, at man kan håndtere et fysisk udfald, så afspejler man ro og kontrol, som er en direkte konfliktdæmpende adfærd.

Derfor er det nødvendigt at vi lærer fysisk nænsomt nødværge, bl.a. så vi ikke stiller borgeren i nogle uheldige situationer, som kunne have været undgået.

MENTAL ROBUSTHED

Mental Robusthed

– i samarbejde med Center for Mental Robusthed

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, som hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt til at passe på os selv.

Mental robusthed er en størrelse, vi alle besidder noget af i forskellige grader og man kan optræne sin mentale robusthed – og forblive mental robust ved kontinuerlig træning. Dét handler dette kursus om.

 

SOCIALPÆDAGOGISK PRAKSIS

– undervisning til jeres praksis

Vi underviser i de socialpædagogiske metoder som passer til jeres praksis og den virkelighed I står i. Ud over de socialpædagogiske metoder, så underviser vi også i forråelse og defusing.

Forråelse er en svær størrelse, og egentlig meget personligt, men det er bare noget der opstår fordi vi er mennesker, det er ikke “nogens” skyld.

Viden om defusing kan have en stor effekt på eftervirkningerne af en hændelse som har rystet nogle kolleger.

KRAP®

KRAP

– i samarbejde med PsykologCentret

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis som er et integreret socialpædagogisk system, som er grundlagt ud af mange års praksiserfaring.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

 

 

 

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen