fbpx

Undervisning

Vi underviser ud fra medarbejderperspektiv.

Når I har det godt og I har mentalt overskud, så kan I give den indsats som borgeren har brug for – sådan skal det helst være.

Hvis I føler jer pressede, så kan det være svært at yde den støtte og omsorg som man er ansat til.

Vi ved hvor frustrerende det kan være når metoden ligger klar, men man lykkes ikke med at føre metoden ud i praksis – det kan være kimen til et arbejdsliv med stress og bekymringer, som i sidste ende går ud over borgerene som har brug for hjælp.

Få lyd eller undertekster – klik på disse i vinduet hvor videoen kører. Varighed 30s

*“Det er umuligt for et menneske at lære, hvad han tror han ved”

*Citat af Epiktet.

PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Pædagogisk Sikkerhed

– socialpædagogen møder livvagten

Nogle målgrupper kræver at man har en høj grad af sikkerhedstænkning uden at denne bremser for den socialpædagogiske indsats.

Undervisningen favner bredt og inddrager teori og metoder fra alt det vi underviser i, fordi det kræver mange færdigheder og kompetencer for at kunne bevare et mentalt overskud når man arbejder med målgrupper med særlige behov.

KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikttrekant

– med Konflikttrekanten®

Stjernen i vores konflikthåndtering er Amygdala. Amygdala er årsagen til at vi har brug for viden og færdigheder for at kunne udføre konflikthåndtering – ingen Amygdala, ingen konflikter. Vi skal lære at tale “Amygdalansk” for at kunne berolige og deeskalere en konflikt.

Konflikttrekanten® er omdrejningspunktet når vi skal arbejde med konflikthåndtering.

NØDVÆRGE

Voldsforebyggelse og selvforsvar

– kroppens egne reflekser 

Nødværge, §13 i straffeloven, må kun anvendes til at afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb.

Overraskelsen ved et angreb, låser ofte for rationel tænkning og kroppen reagere med urgamle reflekser, som er uden for vores kontrol. Disse reflekser er udgangspunktet for vores undervisning i ganske få nødværge teknikker, så nænsomt som muligt.

MENTAL ROBUSTHED

Mental Robusthed

– i samarbejde med Center for Mental Robusthed

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, som hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt til at passe på os selv.

Mental robusthed er en størrelse, vi alle besidder noget af i forskellige grader og man kan optræne sin mentale robusthed – og forblive mental robust ved kontinuerlig træning. Dét handler dette kursus om.

 

SOCIALPÆDAGOGISK PRAKSIS

– undervisning til jeres praksis

Vi underviser i de socialpædagogiske metoder som passer til jeres praksis og den virkelighed I står i. Ud over de socialpædagogiske metoder, så underviser vi også i forråelse og defusing.

Forråelse er en svær størrelse, og egentlig meget personligt, men det er bare noget der opstår fordi vi er mennesker, det er ikke “nogens” skyld.

Viden om defusing kan have en stor effekt på eftervirkningerne af en hændelse som har rystet nogle kolleger.

KRAP®

KRAP

– i samarbejde med PsykologCentret

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis som er et integreret socialpædagogisk system, som er grundlagt ud af mange års praksiserfaring.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

 

 

 

Call Now Button