fbpx

Vagtfirma – skaber det tryghed for alle? – kan et vagtfirma være en fordel?

Logo designet i 2004 til et nu lukket vagtfirma
Logo fra et nu lukket vagtfirma

Vagtfirma og brugen af disse på institutioner

Et vagtfirma bliver oftest tilkaldt når det drejer sig om at skabe tryghed hos personalet på institutioner. I denne artikel vil jeg sætte fokus på tanker omkring denne form for magtanvendelse. Klik her – for at kommer direkte til Pædagogisk Sikkerhed® – et alternativ til et vagtfirma.

Hvad er et vagtfirma?

Et vagtfirma er en virksomhed der arbejder med forskellige former for sikkerhed. Deres ansatte er alle uddannet vagt, og denne uddannelse erhverves ved at tage et grundlæggende vagtkursus hos AMU som vare 20 dage. De bliver undervist i vagtfunktioner, Retsregler og bemyndigelse, Rapportering, melding og efterforskning, Brandværn, Førstehjælp, Personlig sikkerhed og Sikringsteknik.

Ønsker et vagtfirma at stå for sikkerheden på diskoteker og andre arrangermenter, skal personalet efteruddannes til dørmænd hvilket tager 8 dage.

De fleste vagtfirmaer har specialiseret sig indenfor et område. Det kan være:

  • Vagt på byggepladser
  • Vagt for at forhindre hærværk
  • Ronderende vagt – det er dem der køre ud og kontrollere bygninger når de ansatte er taget hjem
  • Hundepatrulje – hunde bruges oftest ved rondering
  • Vagt ved specielle arrangermenter
  • Dørmænd på diskotker og ved andre arrangenter – kræver særskilt uddannelse af personalet

Under alt arbejde skal personalet bære uniform, som skal være godkendt af rigspolitiet.

Når et vagtfirma tilkaldes til en institution for udsatte borgere

Pludselig står personalet med en situation de ikke kan håndtere, grundet en voldsom udadreagernede adfærd, som måske ovenikøbet har gjort at noget personale er kommet til skade. Situationen er spændt, da personalet ikke tør møde ind på arbejde, grundet denne borgeres adfærd. Hvad gør man så? Man har ikke andre muligheder end at ringe til et vagtfirma, da der er behov for at skabe tryghed for personalet her og nu.

Men hvad sker der når der pludselig står en vagtmand på afdelingen, i uniform og afventer den udadreagerende adfærd fra borgeren? Personalet skal lige opleve at vagten træder i karakter, herefter føler de sig trygge….men hvad med borgeren, hvad oplever de?

Borgerens oplevelse af en vagt

Borgeren oplever at der tilføres en ekstra magt til institutionen, den øverste magt, da vagten opretholder de retningslinjer som personalet bestemmer. I borgerens øjne, bestemmer vagten hvad han må og ikke må. Personalets anvisninger følges til dørs af vagten, så borgeren ikke længere kan tvinge sin vilje igennem ved at true og udøve vold. På denne måde mister borgeren sin magt over personalet, hvilket kan være frustrerende.

Det store MEN!

Men et vagtfirma får ikke lov til at være tilstede for evigt, hvorfor vagten på et tidspunkt skal væk igen. MEN hvad sker der så med den MAGT som vagten tager med sig? Personalet har brugt vagten til at sikre at deres retningslinjer blev fulgt, hvorved de har afgivet deres autoritet til en, som nu ikke mere er tilstede.

Så hvad/hvem stå nu til hindre for at borgeren igen kan true sig til at få sin vilje? Borgeren kan være blevet så frustreret over brugen af et vagtfirma at vedkommende lader disse ophobede frustrationer går ud over personalet.

Pædagogisk Sikkerhed®

Bland andet overstående problemstilling førte til udviklingen af Pædagogisk Sikkerhed®. Klik her – for at læse mere.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen