fbpx

Vikar til demensområdet

Vikarer til demensområdet

*”jeg er Jens med demens, men jeg er Jens imens”

Personcentreret omsorg og socialpædagogik.

Vikar til demensområdet
Nysgerrighed på fortiden og tilpasning er nutiden, samt det at kunne være sammen, selvom bølgerne til tider kan gå lidt højt – det kendetegner vores medarbejderes tilgang til mennesker, som har en demenssygdom.

Praksiserfaring
Alle vores medarbejdere har minimum 2 års praksiserfaring, langt de fleste dog meget mere. Det er vigtigt for os, at vores vikarer har solid erfaring med den udfordrende adfærd, herunder den udadrettede, da det ofte er til sådanne indsatser, at vi bliver bedt om at hjælpe.

*Citat af Jens´s søn Thomas, i samtale med Vibeke Drevsen Bach i rollen som mentor for familien. Vibeke er indehaver af energy2work.

Vi har medarbejdere som kan skabe tryghed, mens I tager jer af den personcentrerede omsorg, men vi har også medarbejdere der både kan skabe tryghed og varetage den personcentrerede omsorg.

Vikar til demensområdet

Forskellen – nærværende ledelse
Forskellen, på S.T.O.P. vikar til demensområdet, er vores fokus på at vores medarbejdere altid skal have et mentalt overskud, samt at vi altid tilknytter en faglig leder og ofte en teamkoordinator til indsatsen.

For at vi kan bevare et mentalt overskud hos vores medarbejdere, så arbejder ledelsen også på gulvet, på lige vilkår som vores medarbejdere. På den måde mærker lederen selv hvilke problematikker der kan være og kan hurtigt iværksætte tiltag. Det gør også, at vi er rigtig gode til at matche vores medarbejdere med den opgave vores kunder ønsker løst.

Komplekse udfordringer
Har du behov for at give dine medarbejdere et pusterum i forhold til en kompleks indsats, så kan I trygt overlade borgeren til os, da vi er vant til at varetage mange forskellige målgrupper og komplekse indsatser.

Skal vi varetage indsatsen omkring en borger for en længere periode, så kan I tænke os som et mobilt botilbud, med tværfagligt personale, hvor I kan vælge ydelser til og fra – I stiller rammerne til rådighed, vi stiller med resten.

I kan forvente at vores medarbejdere dokumenterer f.eks. i FSIII (Fælles sprog III) eller andre systemer, som vil være tilgængelige for vores medarbejdere.

Vi står også til rådighed ved akutte hændelser.

Kitwood blomsten, afstemt pædagogik og Low Arousal

Vi arbejder ud fra Kitwood blomsten, hvor vores udgangspunkt er trøst. Derefter arbejder vi med de resterende 4 grundlæggende behov, med hjælp fra socialpædagogiske metoder og principper fra afstemt pædagogik og Low Arousal – hvor kropssproget har en vigtig betydning.

Ofte er betydningen af kropssproget og lyde det vigtigste vi skal lære at forstå, før vi kan hjælpe en person med demens til at få ro og trygheden tilbage.

Kender du ikke personcentreret omsorg og Tom Kitwood, så kan du læser mere her – åbner et nyt vindue

S.T.O.P. A/S
ISO 9001: 2015 certificeret

ISO 9001 certificeringen er din garanti for at vi arbejder efter standarder som bl.a. sikre den kvalitet vi leverer.

Vi bliver kontrolleret årligt i forhold til at opretholde vores ISO 9001 certificering.

ISO certificering

ISO 9001: 2015 certificering
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen