fbpx

Vikar til handicapområdet

Vikar Handicap

*“Find ikke fejl, find løsninger”

Høj faglighed og indfølende.

Vikar til handicapområdet
Vores medarbejdere har en solid faglighed og drives af at kunne gøre en forskel for mennesker der har brug for omsorg og støtte – også når bølgerne går lidt højt.

Praksiserfaring
Alle vores medarbejdere har minimum 2 års praksiserfaring, langt de fleste dog meget mere. Det er vigtigt for os, at vores vikarer har solid erfaring med den udfordrende adfærd, herunder den udadrettede, da det ofte er til sådanne indsatser, at vi bliver bedt om at hjælpe.

*Citat Henry Ford.

Vi har medarbejdere som kan skabe tryghed, mens I tager jer af støtten, men vi har også medarbejdere der både kan skabe tryghed og varetage støtten – som et mobilt botilbud.

S.T.O.P. vikar til handicapområdet

Forskellen – nærværende ledelse
Forskellen, på S.T.O.P. vikar til socialpsykiatrien, er vores fokus på at vores medarbejdere altid skal have et mentalt overskud, samt at vi altid tilknytter en faglig leder og ofte en teamkoordinator til indsatsen.

For at vi kan bevare et mentalt overskud hos vores medarbejdere, så arbejder ledelsen også på gulvet, på lige vilkår som vores medarbejdere. På den måde mærker lederen selv hvilke problematikker der kan være og kan hurtigt iværksætte tiltag. Det gør også, at vi er rigtig gode til at matche vores medarbejdere med den opgave vores kunder ønsker løst.

Komplekse udfordringer
Har du behov for at give dine medarbejdere et pusterum i forhold til en kompleks indsats, så kan I trygt overlade borgeren til os, da vi er vant til at varetage mange forskellige målgrupper og komplekse indsatser.

Skal vi varetage indsatsen omkring en borger for en længere periode, så kan I tænke os som et mobilt botilbud, med tværfagligt personale, hvor I kan vælge ydelser til og fra – I stiller rammerne til rådighed, vi stiller med resten.

I kan forvente at vores medarbejdere dokumenterer f.eks. i FSIII (Fælles sprog III) eller andre systemer, som vil være tilgængelige for vores medarbejdere.

Vi står også til rådighed ved akutte hændelser.

Afstemt Pædagogik, Low Arousal og Pædagogisk Sikkerhed®.

Vi arbejder ud fra principperne i de tre metoder, da de er funderet i praksis og passer til vores menneskesyn.

Relationsarbejde er den vigtigste faktor, for at kunne skabe lyst til forandring. Det kan være svært som vikar, men vi prioriterer det højt, fordi mange ting er nemmere for alle, når vi har gode relationer.

Vores medarbejdere klædes løbende på med metoder og principper fra afstemt pædagogik og Low Arousal, samt Pædagogisk Sikkerhed®, for at sikre, at vores medarbejdere står solidt fagligt under konflikter.

Kender du ikke afstemt pædagogik, så kan du læse mere her – åbner et nyt vindue

Kender du ikke Pædagogisk Sikkerhed®, så kan du læse mere om det her – åbner et nyt vindue

S.T.O.P. A/S
ISO 9001: 2015 certificeret

ISO 9001 certificeringen er din garanti for at vi arbejder efter standarder som bl.a. sikre den kvalitet vi leverer.

Vi bliver kontrolleret årligt i forhold til at opretholde vores ISO 9001 certificering.

ISO certificering

ISO 9001: 2015 certificering
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen