fbpx

Vikar

STOP vikar

Vikar til social- og sundhedsområdet?  – ring nu på tlf.: +45 7199 3775

S.T.O.P. A/S
ISO 9001 certificeret

S.T.O.P. Vikar er ISO 9001 certificeret og det er din garanti for at vi arbejder efter standarder som bl.a. sikre den kvalitet vi leverer. Vi bliver kontrolleret årligt i forhold til at opretholde vores ISO 09001 certificering.

Vi bliver bl.a. andet kontrolleret i vores procedure for ansættelser, indhentning af straffeattester, børneattester, kopi af kørekort og uddannelses bevis.

ISO 9001 sikre efteruddannelse af vores medarbejdere og ledere, samt kvalitetssikring – altså hvordan får vi feedback fra vores kunder om hvorvidt ydelsen fra S.T.O.P. har været tilfredsstillende.

ISO Certificering

ISO Certificering - vikar til demensområdet

S.T.O.P. Vikar

S.T.O.P. Vikar er vokset ud fra de komplekse opgaver vi har løst på social- og sundhedsområdet, hvor høj faglighed og solide færdigheder inden for konflikthåndtering og deeskalering, var en nødvendighed.
Vores medarbejdere drives af at hjælpe andre og at kunne gøre en forskel for mennesker der har brug for omsorg og støtte.

Nærværende ledelse
For at vi kan bevare et mentalt overskud hos vores medarbejdere, så arbejder ledelsen også på gulvet, på lige vilkår som vores medarbejdere. På den måde mærker lederen selv hvilke problematikker der kan være og kan hurtigt iværksætte tiltag. Det gør også, at vi er rigtig gode til at matche vores medarbejdere med den opgave vores kunder ønsker løst.

Vores medarbejdere er det vigtigste i S.T.O.P. og vi gør vores bedste for at sørge for gode arbejdsvilkår.

Fagligt fundament
Vores faglige fundament er KRAP®, afstemt pædagogik og Low Arousal, som vi løbende underviser vores vikarer i.

Derudover Pædagogisk Sikkerhed®, som er socialpædagogen der møder livvagten. Nogle gange kræver det særlige kompetencer og færdigheder, at arbejde på social- og sundhedsområdet. Personalet på området oplever faktisk mere vold end politibetjente gør – derfor udviklede vi Pædagogisk Sikkerhed®, som er en uddannelse og en måde at arbejde med sikkerhed og pædagogik, uden at faglighederne spænder ben for hinanden.

Generelle betingelser
Læs vores generelle betingelser for vores ydelser – Klik her

Vikarer til Socialpsykiatri

Vikarer til Handicapområdet

Vikarer til demensområdet

Vikarer til hospitalspsykiatri

Kontakt

Mandag til fredag 06:00-16:30. Telefon 7199 3775

Døgntelefon for akutte henvendelser: 7060 5929

Mail til: post@s-t-o-p.nu

Kontakt os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Grundlæggende om vores S.T.O.P. vikar

Når vi er ude at undervise i bl.a. konflikthåndtering, høre vi ofte at et stort forbrug af vikarer, er en af grundene til at det faste personale bliver overbelastede. De føler ofte at de skal passe på vikaren, og skåne denne for de svære opgaver. Sådan må det ikke være.

Kendetegnende for vores vikarer er, at de er selvstændige, hjælpsomme, empatiske, strukturerede, rummelige, indlevende samt fysisk og mentalt robuste med fagligheden i orden – de bliver IKKE en ekstra belastning.

I vil med andre ord opleve vikarer, der hurtig tilpasser sig til den daglige rutine og behovet i hver enkelt vagt.

Vores vikarer bliver løbende uddannet i konflikthåndtering, med en low arousal tilgang, da det godt kan være ekstra konfliktfyldt at arbejde som vikar, da men ikke har opbygget en god relation til borgerne, når man træder ind for første gang.

Vikar forløb

Det vi tit oplever at vores kunder ønsker en høj faglighed, styring af tid og en forudsigelig økonomi, da har vi valgt at vores vikar forløb vil indeholde nogle faste punkter. Dette for at tilgodese kundens behov og ønsker.

De faste punkter vil indeholde blandt andet en vurdering af hvilke vikarer vi skal bruge.

Ud fra diverse dokumenter såsom indsatsplaner, VUM, handleplaner, risikovurderinger mv. planlægges tiltag.

Derudover indeholder vores vikar forløb af længere varighed blandt andet en godkendelse af vikarer hos lederen inden opstart. De indeholder teammøder, møder med kunden og med andre relevante samarbejdspartnere.

Planlægning

Vi planlægger sammen med vores kunder, hvordan forløbet skal afsluttes således at både kunde og vores vikarer ved, hvad vi skal arbejde hen imod. Undervejs i forløbet vil vores vikarer dokumentere deres arbejde i f.eks. FSIII eller andre relevante journalsystemer, således at der aldrig vil være tvivl om vores indsatser hos borgeren.

Forskellighed

Vores vikar forløb er meget forskellige og kan f.eks. forløbe som en en 3 delt fase, hvor vi i første omgang tager helt over i arbejdet med borgeren, herefter gradvist overlader borgen til kundens personale mere og mere.

For til sidst at aflevere borgeren tilbage sammen med et teammøde, hvor personalet helt klædes på til at varetage borgeren igen.

Det kan også være forløb, hvor vi i en længere periode helt har overtaget borgeren indtil det er klarlagt, hvad der skal ske med borgeren.

Vores vikar stiller op med kort varsel

Vores vikarer er hurtige til i de akutte situationer at ”falde ind” da vi gør os meget umage med at vælge de rette vikarer til de rette borgere og er yderst fleksible og samarbejdsvillige da det er vigtigt for os, at de husker de er gæster hos kunden.

Tryghed og akutte opgaver

Eller det kan være trygheds forløb, hvor vores vikar står til rådighed i forbindelse med at personalet selv varetager opgaver omkring borgen, men når der er optrapning til konflikter, så tager vores vikarer over.

Vores vikarer står klar til at hjælpe kunderne med meget kort varsel i forbindelse med f.eks. akutte situationer. Det kan være hvis personalet er blevet bange for borgeren, der er sket en utilsigtet hændelse, sygdom, ferie, mangel på personale eller i ydertimerne, hvor det faste personale ikke kan stå til rådighed.

Konflikthåndtering

Vores vikarer er fagligt godt rustede og er helt up to date med konflikthåndtering. Dette da vi internt sørger for at vores vikarer løbende får uddannelse og kurser i konflikthåndtering. Vi har vikarer, som er ISO godkendt til at lave skærmingsopgaver. Uanset hvilken vikargruppe der er tale om, så har vi sikret at de har hjertet på rette plads.. De har minimum 2 års relevant erfaring fra enten hospitals psykiatri, socialpsykiatri, handicapområdet og ældreområdet.

Alle har de arbejdet med borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis dit personale ”trænger ”til et pusterum, er det en god ide at rekrutterer vores vikarer. Vores vikarer vil være behjælpelige med at ”sige hvad de ser”. Vores vikarer er rustede til at kan ”overtage” borgeren i en periode, i samarbejde med fast personale.

Længere forløb

Vores vikarer er klædt godt på i forhold til længerevarende forløb. Vi holder løbende teammøde, med vores vikarer også sammen med jer som kunde. Dette for at sikre at vores vikarer i samarbejde med jer har fokus på indsatsen.

Sammen med jer vil vores vikarer og baglandet være behjælpelige med udarbejdelse af en opgavebeskrivelse, således sikre vi at vores vikarer har ”fingeren på pulsen” i forhold til hvilken opgave der skal udføres.

Med vores vikarer sikrer vi høj faglighed, vi sikre at vores vikarer er kender og kan arbejde ud fra service og psykiatrilov.

Vi sikre at vores vikarer har ren straffe-og børneattest. Vi indhenter 2 referencer på alle vores vikarer.

Samarbejde med andre aktører

Vi arbejder og samarbejder med følgende faggrupper:

Social- og specialpædagoger, trygheds personale, SSA, sygeplejersker, demenskoordinatorer, misbrugskonsulenter, VISO specialister.

En vikar fra os, kan hjælpe med at få startet indsatsen op når personalet ikke tør være i nærheden af borgeren

Q & A

Er der en aldersgrænse for hvornår man kan arbejde som vikar?

Ja – hos os skal man være over 25 år, dog skal man også have minimum 2 års erfaring fra praksis.

52 Shares

Skal man have kørekort for at være vikar hos jer?

Ja – det skal du. Vi hjælper over hele landet, så kørekort er en nødvendighed.

52 Shares

Skal man have en ren straffeattest for at være vikar?

Ja – det skal du.

52 Shares

Er alle opgaverne ens?

Nej, langt fra. De spænder vidt, derfor er det vigtig vi ved hvilke kompetencer du som vikar har, så vi ikke sender dig ud til opgaver du ikke kan klare

52 Shares

Hvad er lønnen som vikar?

Lønnen er individuel, da alle vikarer har forskellige kompetencer.

52 Shares

Hvordan holder man ferie som vikar?

Det er noget af det bedste ved at være vikar – det bestemmer du nemlig helt selv.

52 Shares
Call Now Button
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen