fbpx

Vikar og Pædagogisk støtte

Vikar og støtte fra S.T.O.P.

Vikarer og pædagogisk støtte til social- og sundhedsområdet?  – ring nu på tlf.: +45 7199 3775

Vikarer til socialpsykiatri

Vikarer til handicapområdet

Vikarer til demensområdet

Vikarer til hospitalspsykiatri

S.T.O.P. Vikar og Pædagogisk støtte

S.T.O.P.  Vikar er vokset ud fra de komplekse indsatser, vi har løst gennem årene på social- og sundhedsområdet, hvor høj faglighed, og solide færdigheder, inden for konflikthåndtering og deeskalering, er en nødvendighed.
Vores medarbejdere drives af at hjælpe andre, og af at kunne gøre en forskel for mennesker, der har brug for omsorg og støtte. Dette være sig borgeren, såvel som personalet på indsatsstedet.

Fagligt fundament
Vi benytter følgende metoder:

  • socialpædagogiske metoder
  • personcentreret omsorg
  • afstemt pædagogik, herunder Low Arousal

Derudover benytter vi Pædagogisk Sikkerhed®, som er socialpædagogen der samarbejder med livvagten. I nogle situationer kræver det særlige kompetencer, og færdigheder, at arbejde på social- og sundhedsområdet. Personalet på området oplever faktisk mere vold end politibetjente gør – og af denne årsag udviklede vi Pædagogisk Sikkerhed®, som er en tilgang og en metode at arbejde med sikkerhed og pædagogik, uden at faglighederne spænder ben for hinanden, men i stedet styrker hinanden.

Nærværende ledelse
Hos S.T.O.P. har vi faglige ledere og teamkoordinatorer og vi har valgt at ledelsen også skal tage del i arbejdet på gulvet, på lige vilkår med vikarerne. Det giver os den fordel, at lederen kommer tættere på de problematikker, som vikarerne måtte opleve på indsatserne, og dermed får bedre forudsætninger for hurtigt at iværksætte tiltag, og skabe løsninger, der kan optimere arbejdet. Ledelsens tilstedeværelse på gulvet, giver os mulighed for at bevare et mentalt overskud hos vores medarbejdere, samtidig med, at det styrker vores evne til at matche den rette medarbejder, med den rette indsats, og dermed skabe det bedst mulige resultat for kunden.

Vores medarbejdere er det vigtigste i S.T.O.P. og vi gør vores bedste for at sørge for gode arbejdsvilkår.

Generelle betingelser
Læs vores generelle betingelser for vores ydelser – Klik her

Grundlæggende om S.T.O.P. vikar

Hos S.T.O.P. vægter vi faglighed meget højt, og derfor underviser vi blandt andet i konflikthåndtering. I denne forbindelse er en af de tilbagevendende bekymringer, vi oftest møder; At et stort forbrug af vikarer, er en af grundene til, at det faste personale på bostederne bliver overbelastede. De føler ofte at de skal passe på vikaren, og skåne denne for de svære opgaver. Sådan må det ikke være – og sådan er det ikke med vikarer fra S.T.O.P.

Kendetegnende for vores vikarer er, at de er selvstændige, hjælpsomme, empatiske, strukturerede, rummelige, indlevende, samt fysisk og mentalt robuste, med fagligheden i orden – de bliver IKKE en ekstra belastning, men derimod en engageret og pålidelig sparringspartner.

I vil med andre ord opleve vikarer, der hurtig tilpasser sig til den daglige rutine og behovet i hver enkelt vagt.

Vores vikarer bliver løbende uddannet i konflikthåndtering, med en low arousal tilgang, da det godt kan være en ekstra konfliktfyldt udfordring, at arbejde som vikar, da man endnu ikke har opbygget en god relation til borgerne, når man træder ind ad døren, for første gang. Ved at give vores vikarer denne viden, sikrer vi dem de bedst mulige forudsætninger, for at skabe en sikker og tryg hverdag for borgeren, så hurtigt som muligt, efter opstart på indsatsen

Vikar forløb – længerevarende indsatser

Vi oplever, at vores kunder ønsker en høj faglighed, styring af tid og en forudsigelig økonomi, når de skal benytte vikarer. Af denne årsag, har vi valgt at vores vikarforløb vil indeholde nogle faste punkter. Dette for at tilgodese kundens ønsker og behov, og skabe et dybere indblik i indsatforløbet.

De faste punkter vil indeholde blandt andet en vurdering af, hvilke vikarer vi skal bruge, og herudover planlægges alle tiltag, ud fra diverse dokumenter, såsom indsatsplaner, VUM, handleplaner og risikovurderinger mv.

Ved vikarforløb af længere varighed, foretages der derudover en godkendelse af vikaren hos lederen, inden opstart, samt løbende teammøder, samt møder med kunden, og evt. relevante samarbejdspartnere. 

Planlægning

Der er altid tilknyttet en faglig leder og ofte også en teamkoordinator til indsatsen, så vores ledelse er tæt på og nærværende. Hos S.T.O.P. har vi løbende kommunikation med vores kunder, og vi planlægger også i samråd med kunden, hvordan forløbet skal afsluttes. På denne måde sikrer vi at både kunde og vores vikarer ved, hvad vi skal arbejde hen imod. Derved får vi får de bedste forudsætninger for at lave en holdbar overlevering til indsatsstedets faste personale, ved forløbets afslutning. Undervejs i forløbet, vil vores vikarer dokumentere deres arbejde i f.eks. FSIII eller andre relevante journalsystemer, således at der aldrig vil være tvivl om, formålet med vores indsatser hos borgeren.

Forskellighed

Vores vikarforløb er meget forskellige, og vi tilbyder flere forskellige løsninger; vikariatet kan f.eks. forløbe som en 3-delt fase, hvor vi i første omgang, tager helt over i arbejdet med borgeren, for herefter gradvist at overlade borgen til kundens faste personale, og til sidst, med det endelige formål at klæde det faste personale helt på til at varetage borgeren igen, efter endt forløb.

Det kan også være forløb, hvor vi i en længere periode helt har overtaget borgeren, indtil det er klarlagt, hvad der skal ske med borgeren fremadrettet.

Vores vikar stiller op med kort varsel

For at sikre, at vores vikarer hurtigt kan falde ind i indsatsstedet rutiner, gør vi os meget umage med at vælge de rette vikarer til de rette borgere og sikre at de er yderst fleksible og samarbejdsvillige, da det er vigtigt for os, at vikaren husker at de er gæster hos kunden. Dette gør sig gældende på planlagte, såvel som akutte indsatser.

Tryghed og akutte opgaver

Et af de forløb, vores kunder ofte benytter, er det der hos S.T.O.P. kaldes Pædagogisk skærmning Det der kendetegner dette forløb, er at vores vikarer er til stede, og står til rådighed, for det faste personale, der ellers selv varetager alle opgaver omkring borgeren. Tryghedsforløbet giver personalet mulighed for, at overlade borgeren til S.T.O.P. vikaren, i det øjeblik at der opstår konflikter, eller de føler sig utrygge omkring borgeren. Dette kan give personalet en ekstra sikkerhed og tryghed i deres generelle arbejde med borgeren, da vores skærmning er til for begge parter.

Vores vikarer står klar, til at hjælpe kunderne med meget kort varsel i forbindelse med f.eks. akutte situationer. Det kan være hvis personalet er blevet bange for borgeren, der er sket en utilsigtet hændelse, sygdom, ferie, mangel på personale eller i ydertimerne, hvor det faste personale ikke kan stå til rådighed.

Kompetencer

Da vi internt i S.T.O.P. sikrer at vores vikarer løbende får uddannelse og kurser i konflikthåndtering, er I som kunder sikret, at I får en vikar, der har evnerne og forståelse for borgeren, og som er faglig rustet til at håndtere eventuelle konflikter, der måtte opstå. S.T.O.P er ligeledes ISO 9001 godkendt til at lave skærmingsopgaver, og uanset hvilken vikargruppe der er tale om, så har vi sikret at de har hjertet på rette sted, og at de brænder for at gøre en forskel for andre mennesker.

Fagligt har de minimum 2 års relevant erfaring fra enten hospitals psykiatri, socialpsykiatri, handicapområdet og/eller ældreområdet, og dertil har de alle tidligere arbejdet med borgere med udadreagerende adfærd. Med vores vikarer sikrer vi en høj faglighed, samt at alle kender- og arbejder ud fra service og psykiatriloven, og dertil garanterer vi at vores vikarer har ren straffe-og børneattest, og indhenter altid 2 referencer inden ansættelse.

Hvis dit personale ”trænger ”til et pusterum, kan I med fordel rekrutterer vores vikarer. S.T.O.P. vikaren vil være behjælpelige med at ”sige hvad de ser”, og så er de rustede til at kunne ”overtage” borgeren i en periode, i samarbejde med det fast personale, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Længere forløb

Hos S.T.O.P. klæder vi vores vikarer godt på i forhold til at varetage længerevarende forløb. Vi holder løbende teammøde, med vores vikarer, og også sammen med Jer som kunde, for at sikre en konstant fokus på indsatsen, og at kunne iværksætte evt. ændringer eller nye tiltag hurtigst muligt.

Sammen med Jer, vil vores vikarer og baglandet være behjælpelige med udarbejdelse af en opgavebeskrivelse, på denne måde sikrer vi at vores vikarer har ”fingeren på pulsen” i forhold til hvilken opgave der skal udføres, hos den enkelte borger.

Samarbejde med andre aktører

Vi arbejder, og samarbejder med følgende faggrupper:

Social- og specialpædagoger, tryghedspersonale, SSA, SSH, sygeplejersker, demenskoordinatorer, misbrugskonsulenter, VISO specialister.

En S.T.O.P. vikar, kan hjælpe med at få startet indsatsen op, når personalet føler sig utrygge ved borgeren, eller har brug for en støttende hånd.

S.T.O.P. A/S
ISO 9001: 2015 certificeret

S.T.O.P. Vikar er ISO 9001: 2015 certificeret, og det er din garanti for at vi arbejder efter standarder, som bl.a. sikrer den kvalitet vi leverer. Vi bliver kontrolleret årligt i forhold til at opretholde vores ISO certificering.

Ved den årlige kontrol, bliver vi bl.a. andet kontrolleret i vores procedure for ansættelser, indhentning af straffeattester, børneattester, kopi af kørekort og uddannelses bevis.

ISO 9001 sikrer ydermere. efteruddannelse af vores medarbejdere og ledere, samt kvalitetssikring – altså hvordan får vi feedback fra vores kunder om hvorvidt ydelsen fra S.T.O.P. har været tilfredsstillende, eller om der skal foretages yderligere tiltag.

ISO Certificering

ISO 9001: 2015 certificering

Kontakt

Mandag til torsdag 08:00-16:00.

Fredag: 08.00-14.00

Telefonen er døgnåben for akutte henvendelser

Telefon 7199 3775

Mail til: mail@s-t-o-p.nu 

Skal vi kontakte dig?

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen