fbpx

Ydelser

360 grader rundt om medarbejder og borger

Vi har alle fagligheder fra Social- og Sundhedsområdet, nogle er fastansatte og nogle er tilknyttet som vikar. Fælles for dem alle, er at de på hver deres fagfelt har solid erfaring og den overvejende del af vores medarbejdere kan arbejde med komplekse opgaver, som kræver lidt mere erfaring og flere færdigheder.

Vi ønsker at du skal føle nærvær når du har bestilt en ydelse fra S.T.O.P., og det gør vi ved at have et antal projektledere ansat, som selv tager vagter på gulvet, for hele tiden at have fingeren på opgavens puls. På den måde er vi også meget tæt på vores medarbejdere, så vi kan sikre, at de har et mentalt overskud når de møder ind hos jer.

Vi dækker hele landet, også Bornholm.

Aflastning – Bostøtte

STOP Bostøtte

§52 til §108

Vi driver ikke vores egne botilbud. Vi har valgt at fokusere på at levere faste teams af kompetente medarbejdere, så det udelukkende er borgeren der er i centrum for os.

I stiller med rammerne, vi stiller med resten, som et slags mobilt botilbud.

Opsøgende – Mentor

STOP Hjemløse

Fleksibel

Vores medarbejdere har mange forskellige baggrunde, og det er vigtigt når vi skal have skabt en relation til et menneske, som måske ikke lige selv syntes, at det kommunale system kan gøre noget godt. Der kan være mange års oplevelse af svigt som kan gøre en indsats svær.

Her skal vi matche vores medarbejdere til borgeren, så vi kan komme i en sund dialog.

Tryghedsforløb

STOP Tryghedsforløb

Støtte og udvikling

Vi hjælper jer med at håndtere en kompleks udfordring og ved hjælp af sidemandsoplæring og undervisning, opbygger vi jeres kompetencer og færdigheder, så I selv lærer at håndtere problematikkerne.

“Vi hjælper jer til at kunne selv”

Undervisning

Pædagogisk Sikkerhed

Involverende

Vi skal kunne passe på os selv, fysisk og mentalt, men samtidig skal vi også kunne hjælpe borgere der har det rigtig svært – det er svært som medarbejder.

Derfor har vi samarbejde med PsykologCentret og Center for Mental Robusthed, for at kunne give jer nogle af de mest virksomme værktøjer og metoder.

Konflikthåndtering

Pædagogisk Sikkerhed konflikttrekant

Undgå konflikt og vold

Stjernen i vores konflikthåndtering er Amygdala.

Amygdala er årsagen til at vi har brug for viden og færdigheder for at kunne udføre konflikthåndtering – ingen Amygdala, ingen konflikter. Vi skal lære at tale “Amygdalansk” for at kunne berolige og deeskalere en konflikt.

Konflikttrekanten® er omdrejningspunktet når vi skal arbejde med konflikthåndtering.

S.T.O.P. Vikar

Vikar

Kompetente og høj faglighed

Vi hjælpe jer med den rette vikar, med de rette kompetencer, så dagens puslespil går op. Nogle af vores fastansatte medarbejdere og ledere køre ud på vikaropgaver.

Det har vi valgt, for at kunne være nærværende ved alle typer opgaver, og for at blive endnu bedre til at matche jeres behov.

Pædagogisk Skærmning

Demens ramt borger

Pædagogisk Sikkerhed®

Hvis I får brug for akut hjælp fordi en borger, en patient, en beboer – et menneske, har det så svært at adfærden er blevet truende og måske er der allerede en der er kommet til skade, så har vi medarbejdere som kan hjælpe jer – her og nu.

Vores kompetente medarbejdere er vant til at arbejde med den uforudsigelige adfærd. Tilgangen er afstemt pædagogik og KRAP, for at skaber ro og tryghed.

Skærmning

Menneskelig “vagt”

Pædagogisk Sikkerhed® er bygget ud fra socialpædagogik og livvagtens virke, så vi har kompetencerne til også at udføre vagtopgaver, i forhold til personbeskyttelse.

Derfor har vi også denne ydelse, som er et billigere alternativ til en pædagogisk sikkerhedsmedarbejder.

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen