Ydelser

“alle har ret til en tryg hverdag”

Går dine medarbejdere på arbejde med en følelse af afmagt eller utryghed? Får borgerene den støtte, omsorg og tryghed de har krav på? – eller mangler i blot faglige og varme hænder?

Vi er klar til at hjælpe dig med at genskabe en tryg og forudsigelig hverdag, både for borger og personale. Derudover er nøgleord for os, rehabilitering og recovery.

Alle de ydelser S.T.O.P. tilbyder

Vikarer
– uddannet i konflikthåndtering

S.T.O.P. skaber tryghed hos personalet

Social og Sundhed
– min 2 års praksiserfaring

Mangler I varme hænder? – så kan vores vikarer hjælpe jer. De kan træde til med kort varsel og hjælper jer med at få hverdagen til at hænge sammen. 

Når du møder vores vikar, så møder du et menneske, ikke bare en vikar.

Vi dækker sygehusvæsenet, socialpsykiatri, demens-, handicap- og misbrugsområdet.

Grafik_personale

Tryghedsforløb
“vi hjælper jer, til at kunne selv”

S.T.O.P. yder professionel rådgivning

Rådgivning – udvikling
– med pædagogisk sikkerhed®

Vi hjælpe jer med at håndtere svære borgere relaterede udfordringer og vi opbygger jeres kompetencer, så I selv lære at håndtere den svære udfordring.

Det gør vi gennem et forløb, hvor vi underviser jer og har vores vikarer med som støtte ude i jeres praksis.

“vi hjælper jer, til at kunne selv”.

 

Grafik_raadgivning

Konflikthåndtering
– low arousal og nødværge

Voldsforebyggelse og selvforsvar

Undgå konflikt og vold
– kurser for fagprofessionelle

Vi ved at én af de store udfordringer I står med, er at nogle af de menneskerne der har brug for jeres hjælp, er blevet betydelig mere udadrettet i deres “kommunikation”.

Et kursus i konflikthåndtering, skal tage højde for jeres fysik og uddannelsesbaggrund, samt de konkrete udfordringer I præsenteres for i jeres dagligdag.

Vores kursus er bygget på egne erfaringer og relevant teori.

Grafik_udd

Skærmning
– pædagogisk tilgang

Skærmning og sikkerhed blandt dit personale

Low arousal og relationer
– med pædagogisk sikkerhed®

Hvis I får brug for akut hjælp fordi en borger, en patient, en beboer – et menneske, har det så svært at adfærden er blevet truende og måske er der allerede en der er kommet til skade, så har vi vikarer som kan hjælpe jer – her og nu.

Vores dygtige vikarer er vant til at arbejde med den voldsomme udadreagerende adfærd. Tilgangen er low arousal tilgang, som skaber ro og tryghed.

Grafik_skaermning

Vikarer
– uddannet i konflikthåndtering

S.T.O.P. skaber tryghed hos personalet

Social og sundhed
– min 2 års praksiserfaring

Mangler I varme hænder? – så kan vores vikarer hjælpe jer. De kan træde til med kort varsel og hjælper jer med at få hverdagen til at hænge sammen. 

Når du møder vores vikar, så møder du et menneske, ikke bare en vikar.

Vi dækker sygehusvæsenet, socialpsykiatri, demens-, handicap- og misbrugsområdet.
Grafik_personale

Skærmning
– tryghedsskabende vikarer

Skærmning og sikkerhed blandt dit personale

Low arousal og relationer
– med pædagogisk sikkerhed®

Hvis I får brug for akut hjælp fordi en borger, en patient, en beboer – et menneske, har det så svært at adfærden er blevet truende og måske er der allerede en der er kommet til skade, så har vi vikarer som kan hjælpe jer – her og nu.

Vores dygtige vikarer er vant til at arbejde med den voldsomme udadreagerende adfærd med en low arousal tilgang, som skaber ro og tryghed.

 

Grafik_udd

Konflikthåndtering
– low arousal og nødværge

Voldsforebyggelse og selvforsvar

Undgå konflikt og vold
– kurser for fagprofessionelle

Vi ved at én af de store udfordringer I står med, er at nogle af de menneskerne der har brug for jeres hjælp, er blevet betydelig mere udadrettet i deres “kommunikation”.

Et kursus i konflikthåndtering, skal tage højde for jeres fysik og uddannelsesbaggrund, samt de konkrete udfordringer I præsenteres for i jeres dagligdag.

Vores kursus er bygget på egne erfaringer og de kolleger vi har mødt på vores vej.

Grafik_udd

Tryghedsforløb
“vi hjælper jer, til at kunne selv”

S.T.O.P. yder professionel rådgivning

Rådgivning – udvikling
– med pædagogisk sikkerhed®

Vi hjælpe jer med at håndtere svære borgere relaterede udfordringer og vi opbygger jeres kompetencer, så I selv lære at håndtere den svære udfordring.

Det gør vi gennem et forløb, hvor vi underviser jer og har vores vikarer med som støtte ude i jeres praksis.

“vi hjælper jer, til at kunne selv”.

Grafik_raadgivning
Call Now Button