Ydelser

Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen

Sammen skaber vi et trygt og sikkert arbejds- og levemiljø ved at støtte op hele vejen rundt.

S.T.O.P. leverer ydelser i form af rådgivning, uddannelse, kurser, vikarer og skærmning med tryghedsskabende personale over hele landet.

Går du på arbejde med følelsen af utryghed…?

Det er et faktum, at det faglige personale, som dagligt arbejder med borgere med psykiske lidelser eller mentale svækkelser i danske institutioner, har en øget risiko for at havne i farlige situationer.

Alle de ydelser S.T.O.P. tilbyder

Få skabt samspil
Rådgivning- vejledning -udvikling

S.T.O.P. yder professionel rådgivning

Rådgivning – udvikling
– med pædagogisk sikkerhed®

Hos S.T.O.P. har vi stor erfaring med at rådgive og vejlede arbejdsgivere i, hvordan de bedst sikrer sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold for deres medarbejdere.

Grafik_raadgivning

Voldsforebyggelse
Værktøjer til konflikthåndtering

Voldsforebyggelse og selvforsvar

Uddannelse – Kursus
– med pædagogisk sikkerhed®

Gennem uddannelsesforløb og kurser i Pædagogisk Sikkerhed ® sørger vi for, at personalet bliver rustet til at forebygge såvel som håndtere potentielle konflikt- og voldsoptrappende situationer.

Grafik_udd

Vikarservice
Undgå konflikt og fysisk vold

S.T.O.P. skaber tryghed hos personalet

Personale – tryghed
– med pædagogisk sikkerhed®

Når behovet opstår, kan vores vikarer med kort varsel træde til og hjælpe personalet med at få hverdagen til at hænge sammen igen.


Grafik_personale

Hjælp her og nu
Tryghedsskabende personale

Skærmning og sikkerhed blandt dit personale

Akut skærmning
– med pædagogisk sikkerhed®

Hvis der opstår et akut behov for at skærme personale eller øvrige beboere mod en udadreagerende borger, kan vores tryghedsskabende personale med kort varsel træde til og genskabe trygheden på stedet.

Grafik_skaermning

Få skabt samspil
Rådgivning – vejledning – udvikling

S.T.O.P. yder professionel rådgivning

Rådgivning – udvikling
– med pædagogisk sikkerhed®

Hos S.T.O.P. har vi stor erfaring med at rådgive og vejlede arbejdsgivere i, hvordan de bedst sikrer sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold for deres medarbejdere.

Grafik_raadgivning

Voldsforebyggelse
Værktøjer til konflikthåndtering

Voldsforebyggelse og selvforsvar

Uddannelse – Kursus
– med pædagogisk sikkerhed®

Gennem uddannelsesforløb og kurser i Pædagogisk Sikkerhed ® sørger vi for, at personalet bliver rustet til at forebygge såvel som håndtere potentielle konflikt- og voldsoptrappende situationer.

Grafik_udd

Vikarservice
Undgå konflikt og fysisk vold

S.T.O.P. skaber tryghed hos personalet

Personale – tryghed
– med pædagogisk sikkerhed®

Når behovet opstår, kan vores vikarer med kort varsel træde til og hjælpe personalet med at få hverdagen til at hænge sammen igen.


Grafik_personale

Hjælp her og nu
Tryghedsskabende personale

Skærmning og sikkerhed blandt dit personale

Akut skærmning
– med pædagogisk sikkerhed®

Gennem uddannelsesforløb og kurser i Pædagogisk Sikkerhed ® sørger vi for, at personalet bliver rustet til at forebygge såvel som håndtere potentielle konflikt- og voldsoptrappende situationer.

Grafik_udd
2 Shares